Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0027(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0118/2010

Teksty złożone :

A7-0118/2010

Debaty :

PV 20/04/2010 - 13
CRE 20/04/2010 - 13

Głosowanie :

PV 18/05/2010 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0158

Teksty przyjęte
PDF 198kWORD 33k
Wtorek, 18 maja 2010 r. - Strasburg
Ustanowienie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej ***II
P7_TA(2010)0158A7-0118/2010

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (16626/2/2009 – C7-0049/2010),

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2009)0066),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 63 akapit pierwszy ust. 1 i 2 a także art. 66 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0071/2009),

–  uwzględniając swoje stanowisko w pierwszym czytaniu(1),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7, art. 74 i art. 78 ust. 1 i 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 72 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0118/2010),

1.  zatwierdza stanowisko Rady;

2.  stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie z tym stanowiskiem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz parlamentom krajowym.

(1) Teksty przyjęte, 7.5.2009, P6_TA(2009)0379.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności