Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0027(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0118/2010

Texte depuse :

A7-0118/2010

Dezbateri :

PV 20/04/2010 - 13
CRE 20/04/2010 - 13

Voturi :

PV 18/05/2010 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0158

Texte adoptate
PDF 195kWORD 34k
Marţi, 18 mai 2010 - Strasbourg
Crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil ***II
P7_TA(2010)0158A7-0118/2010

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2010 referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziţia Consiliului în primă lectură (16626/2/2009 – C7-0049/2010),

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului şi Consiliului (COM(2009)0066),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 63 primul paragraf punctele 1 şi 2 şi articolul 66 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului European (C6-0071/2009),

–  având în vedere poziţia sa în primă lectură(1),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7), articolul 74 şi articolul 78 alineatele (1) şi (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0118/2010),

1.  aprobă poziţia Consiliului;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu această poziţie;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Preşedintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

4.  încredinţează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, şi de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

(1)Texte adoptate, 7.5.2009, P6_TA(2009)0379.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate