Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0027(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0118/2010

Predkladané texty :

A7-0118/2010

Rozpravy :

PV 20/04/2010 - 13
CRE 20/04/2010 - 13

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0158

Prijaté texty
PDF 200kWORD 35k
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg
Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl ***II
P7_TA(2010)0158A7-0118/2010

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskeho podporného úradu pre azyl (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (16626/2/2009 – C7-0049/2010),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0066),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 63 prvý odsek body 1 a 2 a článok 66 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0071/2009),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7, článok 74 a článok 78 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0118/2010),

1.  schvaľuje pozíciu Rady;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, 7.5.2009, P6_TA(2009)0379.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia