Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0223(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0124/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0124/2010

Viták :

PV 17/05/2010 - 16
CRE 17/05/2010 - 16

Szavazatok :

PV 18/05/2010 - 8.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0159

Elfogadott szövegek
PDF 213kWORD 46k
2010. május 18., Kedd - Strasbourg
Az épületek energiateljesítménye (átdolgozás) ***II
P7_TA(2010)0159A7-0124/2010
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. május 18-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról, tekintettel az épületek energiahatékonyságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadására (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05386/3/2010 – C7-0095/2010),

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0780),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0413/2008),

–  tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az első olvasatbeli álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. május 14-i véleményére(2),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2009. április 21-i véleményére(3),

–  tekintettel eljárási szabályzatának 72. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0124/2010),

1.  jóváhagyja a Tanács álláspontját;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt közös nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi az ezen állásfoglaláshoz mellékelt bizottsági nyilatkozatokat;

4.  megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban kerül sor;

5.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdése értelmében, a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

6.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután igazolást nyert, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) Elfogadott szövegek, 2009.4.23., P6_TA(2009)0278.
(2) HL C 277., 2009.11.17., 75. o.
(3) HL C 200., 2009.8.25., 41. o.


MELLÉKLET

Nyilatkozatok

az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) vonatkozóan

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata az EUMSz. 290. cikkéről

„Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kijelenti, hogy a 2010/31/EU irányelv rendelkezései nem érintik az intézményeknek az EUMSz 290. cikkének végrehajtását illető, bármely jövőbeli álláspontját, sem az ilyen rendelkezéseket tartalmazó egyedi jogalkotási aktusokat.”

A Bizottság nyilatkozata az intézmények működési szüneteiről

„Az Európai Bizottság tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács úgy véli, hogy – azon eseteket kivéve, amikor a jogalkotási aktus sürgősségi eljárást ír elő – a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos értesítéseknek figyelembe kell venniük az intézmények működési szüneteit (téli és nyári szünet, európai választások) annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács gyakorolhassa előjogait a vonatkozó jogalkotási aktusokban rögzített határidőn belül, és készen áll arra, hogy ennek megfelelően járjon el.”

A Bizottság nyilatkozata az épületek energiahatékonyságának finanszírozásáról

„A Bizottság aláhúzza azt az alapvetően fontos szerepet, amelyet a finanszírozási eszközök játszanak az európai építőiparnak energiahatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású ágazattá történő átalakításában. A Bizottság továbbra is ösztönözni fogja a tagállamokat arra, hogy nagy mértékben vegyék igénybe az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében rendelkezésre álló pénzeszközöket (jelenleg az Európai Regionális Fejlesztési Alap teljes tagállami összegeinek maximum 4 %-át, ami 8 milliárd eurót jelent, lehet felhasználni az energiahatékonyság növelésére és megújuló energia alkalmazására az építőiparban, a fenntartható energiák középületekben és kereskedelmi/ipari épületekben történő alkalmazására már rendelkezésre álló, korlátozás nélküli pénzügyi támogatáson kívül), továbbá abban is támogatni fogja a tagállamokat, hogy jobban hasznosítsanak minden olyan rendelkezésre álló pénzeszközt és finanszírozást, amelyek alkalmasak az energiahatékonyságba történő beruházások ösztönzésére.

Ezenkívül a Bizottság meg fogja vizsgálni valamenyi meglévő kezdeményezés továbbfejlesztésének lehetőségét, úgy mint az intelligens városokra irányuló kezdeményezést (SET-terv COM(2009)0519) vagy az „Intelligens Energia – Európa II.” program költségvetésének felhasználását, például az ismeretek megosztása és a nemzeti megújuló alapok létrehozására vonatkozó technikai segítségnyújtás céljából.

Továbbá, a Bizottság áttekintést és elemzést készít a tagállamokban jelenleg működő finanszírozási mechanizmusokról, és az eredményeket figyelembe veszi, hogy ösztönözze a bevált módszerek EU-szerte történő elterjesztését.

Végül, a Bizottság - a 2010/31/EU irányelv 10. cikkének (5) bekezdésében említett elemzést követően - mérlegeli a pénzügyi ösztönzők lehetséges jövőbeli fejlesztését (többek között az e célból a 10. cikk (5) bekezdésének a) pontjában említett uniós eszközökre tekintettel), valamint optimális felhasználásukat az épületek jobb energiahatékonyságába történő beruházások céljából.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat