Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0223(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0124/2010

Predložena besedila :

A7-0124/2010

Razprave :

PV 17/05/2010 - 16
CRE 17/05/2010 - 16

Glasovanja :

PV 18/05/2010 - 8.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0159

Sprejeta besedila
PDF 204kWORD 86k
Torek, 18. maj 2010 - Strasbourg
Energetska učinkovitost stavb (prenovitev) ***II
P7_TA(2010)0159A7-0124/2010
Resolucija
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. maja 2010 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05386/3/2010 – C7-0095/2010),

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2008)0780),

–  ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0413/2008),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–  ob upoštevanju členov 294(7) in 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. maja 2009(2),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 21. aprila 2009(3),

–  ob upoštevanju člena 72 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko za drugo obravnavo (A7-0124/2010),

1.  odobri stališče Sveta;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  upošteva izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

4.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) PDEU;

6.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) Sprejeta besedila, 23.4.2009, P6_TA(2009)0278.
(2) UL C 277, 17.11.2009, str. 75.
(3) UL C 200, 25.8.2009, str. 41.


PRILOGA

Izjave

v zvezi z Direktivo 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev)

Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o členu 290 PDEU

„Evropski parlament, Svet in Komisija izjavljajo, da določbe Direktive 2010/31/EU ne vplivajo na nobeno prihodnje stališče institucij glede izvajanja člena 290 PDEU ali posameznih zakonodajnih aktov, ki vsebujejo takšne določbe.“

Izjava Komisije o obdobjih, ko institucije ne delajo

„Evropska komisija je seznanjena s stališčem Evropskega parlamenta in Sveta, da je treba pri uradnem obveščanju o delegiranih aktih – razen v primerih, ko zakonodajni akt predpisuje nujni postopek –, upoštevati obdobja, ko institucije ne delajo (zimske in poletne počitnice, evropske volitve), in s tem Evropskemu parlamentu in Svetu omogočiti, da izvajata svoja pooblastila v rokih, določenih v ustreznih zakonodajnih aktih, ter je pripravljena ravnati v skladu s tem.“

Izjava Komisije o financiranju energetske učinkovitosti stavb

„Komisija poudarja odločilno vlogo, ki jo imajo finančni instrumenti pri uspešnem prehodu evropskega gradbenega sektorja v energetsko učinkovit in nizkoogljičen sektor. Komisija bo države članice še naprej spodbujala, naj čim bolj črpajo razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (trenutno lahko za izboljšanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije v stanovanjskem sektorju poleg finančne pomoči brez pragov, ki je za trajnostne energije v javnih in komercialnih/industrijskih stavbah že na voljo, črpajo do 4 % skupnih nacionalnih zneskov Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar trenutno znaša 8 milijard EUR), ter jim bo pomagala, da bodo bolje črpale sredstva iz vseh obstoječih skladov in financiranj, ki bi lahko delovala kot vzvod za spodbujanje naložb v energetsko učinkovitost.

Komisija bo tudi preučila, ali je obstoječe pobude, npr. pobudo za pametna mesta (Načrt SET, KOM(2009)0519) ali sredstva za program pametna energija – Evropa II, mogoče razširiti oziroma povečati, da se npr. izboljša izmenjava znanja in tehnične pomoči pri ustanavljanju nacionalnih obnovljivih skladov.

Poleg tega bo Komisija pripravila pregled in analizo obstoječih finančnih mehanizmov v državah članicah ter si na podlagi ugotovljenega prizadevala najboljše prakse razširiti po vsej EU.

Komisija bo po opravljeni analizi iz člena 10(5) Direktive 2010/31/EU preučila, ali je treba uvesti nadaljnje finančne spodbude (med drugim tudi za v ta namen določene instrumente Unije iz člena 10(5)(a)) in kako jih najbolje uporabiti za naložbe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.„

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov