Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0136(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0126/2010

Predložena besedila :

A7-0126/2010

Razprave :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Glasovanja :

PV 18/05/2010 - 8.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0161

Sprejeta besedila
PDF 396kWORD 98k
Torek, 18. maj 2010 - Strasbourg
Migracija s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (sprememba Uredbe (ES) št. 1104/2008) *
P7_TA(2010)0161A7-0126/2010

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. maja 2010 o predlogu sprejetja uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1104/2008 o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (KOM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0508),

–  ob upoštevanju členov 66 in 67 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0244/2009),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–  ob upoštevanju člena 74 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenja Odbora za proračun (A7-0126/2010),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  ne glede na to, da Svet obravnava sistem SIS 1+RE kot načrt ukrepov za obvladovanje izrednih razmer v primeru neuspeha SIS II, si Parlament kot sozakonodajalec pri vzpostavitvi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (Uredba (ES) št. 1987/2006(1)), pa tudi kot proračunski organ pridržuje pravico, da v proračunu za leto 2011 rezervira sredstva za razvoj SIS II, da se zagotovi popoln parlamentarni nadzor in pregled nad tem procesom;

3.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) PDEU;

4.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba1
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3
(3)  Pogoji za migracijo do 30. junija 2010 ne bodo izpolnjeni. Da bo SIS II pričel delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, morata zato še naprej veljati Uredba (ES) št. 1104/2008 in Sklep 2008/839/PNZ, dokler ne bo migracija končana.
(3)  Pogoji za migracijo do 30. junija 2010 ne bodo izpolnjeni. Da bo SIS II pričel delovati, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1987/2006 in Sklepu 2007/533/PNZ, morata zato še naprej veljati Uredba (ES) št. 1104/2008 in Sklep 2008/839/PNZ, dokler ne bo migracija končana. V primeru neuspeha sedanjega projekta SIS II po njegovem testiranju bi bilo treba najti alternativno tehnično rešitev, vse njene finančne posledice pa razkriti vsem zainteresiranim stranem.
Sprememba2
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4
(4)  Da bi ta proces uspešno zaključile, bi morale Komisija in države članice še naprej tesno sodelovati v vseh fazah migracije. Ustanoviti je treba skupino strokovnjakov, ki bo dopolnila sedanjo organizacijsko strukturo.
(4)  Da bi ta proces uspešno zaključile, bi morale Komisija in države članice še naprej tesno sodelovati v vseh fazah migracije. S sklepi Sveta o SIS II z dne 26. in 27. februarja 2009 ter 4. in 5. junija 2009 je bil ustanovljen neformalen organ, sestavljen iz strokovnjakov iz držav članic, ki se imenuje Odbor za globalno upravljanje programa, da bi spodbudili sodelovanje in zagotovili neposredno podporo držav članic osrednjemu SIS II. Zato bi bilo treba s to uredbo formalno ustanoviti skupino strokovnjakov, imenovano Odbor za globalno upravljanje programa, ki bo dopolnila sedanjo organizacijsko strukturo. Da bi zagotovili uspešnost in stroškovno učinkovitost odbora, bi morali biti člani stalni, njihovo število pa omejeno.
Sprememba3
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6
(6)   Predvideti je treba tehnični načrt ukrepov za obvladovanje izrednih razmer za izvrševanje funkcij SIS II. Opis tehničnih elementov arhitekture za migracijo je zato treba prilagoditi, da bo mogoča druga tehnična rešitev v zvezi z razvojem centralnega SIS II.
(6)   Prilagoditi je treba pravni okvir, da se omogoči migracijo na morebitne alternativne tehnične rešitve, če testiranja pokažejo, da sistema SIS II ni mogoče uspešno izvajati. Opis tehničnih elementov arhitekture za migracijo je treba prilagoditi, da bo mogoča druga tehnična rešitev v zvezi z razvojem centralnega SIS II. Kakršnakoli alternativna tehnična rešitev bi morala temeljiti na najboljši razpoložljivi tehnologiji, biti stroškovno učinkovita, izvajati pa bi se morala v skladu z natančnim in razumnim časovnim razporedom. Komisija bi morala pravočasno predstaviti natančno proračunsko oceno stroškov, ki so povezani s takšno alternativno tehnično rešitvijo. Izrecno bi bilo treba navesti, da se pravni okvir, določen z Uredbo (ES) št. 1987/2006, uporablja za vsako rešitev, ne glede na njeno tehnično naravo.
Sprememba4
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)  Ker je Evropski parlament kot sozakonodajalec odgovoren za vzpostavitev, delovanje in uporabo SIS II, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 1987/2006, in ker se migracija financira iz proračuna Unije, za katerega je Evropski parlament prav tako soodgovoren, bi moral biti Evropski parlament vključen v postopek odločanja v zvezi z migracijo. Pred prehodom na nov schengenski informacijski sistem bi moral Evropski parlament podati pozitivno mnenje na podlagi rezultatov testov, ki jih posreduje Komisija.
Sprememba 5
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 1 – odstavek 1
(-1) Člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:
„1.  Schengenski informacijski sistem (SIS), vzpostavljen v skladu z določbami naslova IV Schengenske konvencije iz leta 1990 (SIS 1+), se nadomesti z novim sistemom, schengenskim informacijskim sistemom II (SIS II), ali katero koli alternativno tehnično rešitvijo, ki temelji na najboljši razpoložljivi tehnologiji ter je razumna v smislu jasnega časovnega razporeda njenega izvajanja in stroškovne učinkovitosti. Vzpostavitev, delovanje in uporabo novega sistema ureja Uredba (ES) št. 1987/2006.„
Sprememba6
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)
(-1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„1a.  Če bo trenutni projekt SIS II ukinjen in se bo izvedla alternativna tehnična rešitev, se sklicevanje na SIS II v tej uredbi šteje kot sklicevanje na tako alternativno tehnično rešitev.„
Sprememba7
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 11 – odstavek 2
2.  Države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, z uporabo začasne strukture za migracijo in ob podpori Francije in Komisije migrirajo z N.SIS na N.SIS II.
2.  Države članice, ki sodelujejo v SIS 1+, z uporabo začasne strukture za migracijo in ob podpori Francije in Komisije migrirajo z N.SIS na N.SIS II najpozneje do 31. decembra 2011. Če se bo izvedla alternativna tehnična rešitev iz člena 11(5a), se datum lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 17(2).
Sprememba8
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 11 – odstavek 5
(3a)  Člen 11(5) se nadomesti z naslednjim:
„5.  Preklop, predviden v okviru procesa migracije, se izvede po potrditvi iz člena 8(7) in po tem, ko Evropski parlament poda pozitivno mnenje na podlagi rezultatov testov, ki jih v skladu s členom 55(4) Uredbe (ES) št. 1987/2006 posreduje Komisija.„
Sprememba9
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 b (novo)
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 11 – odstavek 5 a (novo)
(3b)  V členu 11 se doda naslednji odstavek:
5a.  Razvoj SIS II je mogoče doseči tudi z izvajanjem alternativne tehnične rešitve.„
Sprememba10
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 c (novo)
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 14 – odstavek 5 a (novo)
(3c)  V členu 14 se doda naslednji odstavek:
„5a.  Komisija razvije in izvaja sveženj dodatnih ukrepov za preprečevanje uhajanja osebnih podatkov iz podatkovne baze in za zagotovitev varovanja osebnih podatkov ves čas testiranja in migracije s SIS I na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II).„
Sprememba11
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 17 a – odstavek 1
1.  Brez poseganja v odgovornosti in dejavnosti Komisije, Francije in držav članic, ki sodelujejo v SIS 1+, bo ustanovljena skupina tehničnih strokovnjakov, Odbor za globalno upravljanje programa. Odbor za globalno upravljanje programa bo deloval kot forum za usklajevanje centralnih in nacionalnih projektov SIS II.
1.  Brez poseganja v odgovornosti in dejavnosti Komisije, Francije in držav članic, ki sodelujejo v SIS 1+, bo ustanovljena skupina tehničnih strokovnjakov, Odbor za globalno upravljanje programa. Odbor za globalno upravljanje programa bo deloval kot forum za pomoč pri razvoju osrednjega SIS II. Zagotavljal bo doslednost in usklajenost centralnih in nacionalnih projektov SIS II.
Sprememba12
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 17 a – odstavek 2
2.  V Odboru za globalno upravljanje programa bo največ 10 strokovnjakov. Države članice v okviru Sveta imenujejo največ osem strokovnjakov in enako število namestnikov. Dva strokovnjaka in namestnika imenuje generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije, in sicer izmed uradnikov Komisije. Sestankov Odbora za globalno upravljanje programa se lahko udeležujejo tudi drugi zainteresirani uradniki Komisije.
2.  V Odboru za globalno upravljanje programa bo največ 10 članov, ki bodo usposobljeni za dejavno prispevanje k razvoju SIS II in ki se bodo redno sestajali. Države članice v okviru Sveta imenujejo največ osem članov in enako število namestnikov. Največ dva člana in namestnika imenuje generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije, in sicer izmed uradnikov Komisije. Sestankov Odbora za globalno upravljanje programa se lahko udeležujejo zainteresirani poslanci ali ustrezno osebje Evropskega parlamenta, strokovnjaki iz držav članic in uradniki Komisije, ki so neposredno vključeni v razvoj projektov SIS II, na stroške njihove uprave ali institucije. V poslovniku je določeno, da lahko Odbor za globalno upravljanje programa, sicer na stroške zadevnih uprav, institucij ali podjetij, k sodelovanju na svojih sejah povabi še druge strokovnjake.
Sprememba13
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 17 a – odstavek 5
5.  Odbor za globalno upravljanje programa določi svoje pristojnosti in naloge. Te začnejo veljati potem, ko generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije da pozitivno mnenje.
5.  Odbor za globalno upravljanje programa določi svoje pristojnosti in naloge. Te začnejo veljati potem, ko generalni direktor pristojnega generalnega direktorata Komisije da pozitivno mnenje. Pristojnosti in naloge Odbora za globalno upravljanje programa vključujejo zahtevo po objavljanju rednih poročil in zagotavljanju, da se ta poročila predložijo Evropskemu parlamentu, da se zagotovi popoln parlamentarni nadzor in pregled.
Sprememba14
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 17 a – odstavek 6
6.  Brez poseganja v člen 15(2) se upravni in potni stroški, ki nastanejo zaradi dejavnosti Odbora za globalno upravljanje programa, krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije, če se ne krijejo iz drugih virov. Za povračilo potnih stroškov strokovnjakov v Odboru za globalno upravljanje programa, ki jih imenujejo države članice v okviru Sveta, in strokovnjakov, povabljenih v skladu z odstavkom 3 tega člena, ki nastanejo pri delu Odbora za globalno upravljanje programa, se uporabljajo Predpisi o nadomestilih za zunanje strokovnjake, ki jih Komisija povabi k sodelovanju Komisije.
6.  Brez poseganja v člen 15(2) se upravni in potni stroški, ki nastanejo zaradi dejavnosti Odbora za globalno upravljanje programa, krijejo iz splošnega proračuna Evropske unije, če se ne krijejo iz drugih virov. Za povračilo potnih stroškov strokovnjakov v Odboru za globalno upravljanje programa, ki jih imenujejo države članice v okviru Sveta, in strokovnjakov, povabljenih v skladu z odstavkom 3 tega člena, ki nastanejo pri delu Odbora za globalno upravljanje programa, se uporabljajo Predpisi o nadomestilih za zunanje strokovnjake, ki jih Komisija povabi k sodelovanju Komisije. Sredstva, potrebna za kritje stroškov, nastalih zaradi zasedanj Odbora za globalno upravljanje programa, se namenijo iz odobrenih proračunskih sredstev, trenutno zagotovljenih s finančnim načrtovanjem za obdobje 2010–2013 za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II).
Sprememba15
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1104/2008
Člen 19
Veljati preneha z dnem, ki ga določi Svet v skladu s členom 55(2) Uredbe (ES) št. 1987/2006.
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Veljati preneha z dnem, ki ga določi Svet v skladu s členom 55(2) Uredbe (ES) št. 1987/2006, v vsakem primeru pa najpozneje 31. decembra 2013.

(1) Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov