Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0192(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0146/2010

Předložené texty :

A7-0146/2010

Rozpravy :

PV 17/05/2010 - 15
CRE 17/05/2010 - 15

Hlasování :

PV 18/05/2010 - 8.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0167

Přijaté texty
PDF 280kWORD 68k
Úterý, 18. května 2010 - Štrasburk
Rovné zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné ***II
P7_TA(2010)0167A7-0146/2010
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (17279/3/2009 – C7-0075/2010),

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2008)0636),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0341/2008),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané ' Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy' (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 a čl. 157 odst. 3 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

–  s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

–  ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0146/2010),

1.  schvaluje tento postoj ve druhém čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Texty přijaté dne 6.5.2009, P6_TA(2009)0364.
(2) Úř. věst. C 228, 22.9.2009, s. 107.


Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 18. května 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/…/EU o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS
P7_TC2-COD(2008)0192

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2010/41/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí