Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0192(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0146/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0146/2010

Viták :

PV 17/05/2010 - 15
CRE 17/05/2010 - 15

Szavazatok :

PV 18/05/2010 - 8.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0167

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 37k
2010. május 18., Kedd - Strasbourg
Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód ***II
P7_TA(2010)0167A7-0146/2010
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2010. május 18-i jogalkotási állásfoglalása az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv elfogadása tekintetében a Tanács által első olvasatban elfogadott álláspontról (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjára (17279/3/2009 – C7-0075/2010),

–  tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra (COM(2008)0636),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 141. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0341/2008),

–  tekintettel első olvasatban elfogadott álláspontjára(1),

–  tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére és 157. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 66. cikkére,

–  tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság második olvasatra szóló ajánlására (A7-0146/2010),

1.  elfogadja az alább ismertetett, második olvasatbeli álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) Elfogadott szövegek, 2009.5.6., P6_TA(2009)0364.
(2) HL C 228., 2009.9.22., 107. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2010. május 18-án került elfogadásra, az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC2-COD(2008)0192

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2010/41/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat