Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0192(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0146/2010

Texte depuse :

A7-0146/2010

Dezbateri :

PV 17/05/2010 - 15
CRE 17/05/2010 - 15

Voturi :

PV 18/05/2010 - 8.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0167

Texte adoptate
PDF 276kWORD 30k
Marţi, 18 mai 2010 - Strasbourg
Egalitatea de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă ***II
P7_TA(2010)0167A7-0146/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2010 referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură pentru adoptarea unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziţia comună a Consiliului în primă lectură (17279/3/2009 – C7-0075/2010),

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului şi Consiliului (COM(2008)0636),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 141 alineatul (3) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0341/2008),

–  având în vedere poziţia sa în primă lectură(1),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) şi articolul 157 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

–  având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (A7-0146/2010),

1.  adoptă poziţia în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

(1)Texte adoptate, 6.5.2009, P6_TA(2009)0364.
(2)JO C 228, 22.9.2009, p. 107.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 18 mai 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului
P7_TC2-COD(2008)0192

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2010/41/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate