Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0162(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0058/2010

Teksty złożone :

A7-0058/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/05/2010 - 8.13
CRE 18/05/2010 - 8.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0169

Teksty przyjęte
PDF 278kWORD 35k
Wtorek, 18 maja 2010 r. - Strasburg
Pomocy makrofinansowa dla Ukrainy ***I
P7_TA(2010)0169A7-0058/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie (COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0580),

–  uwzględniając art. 308 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0101/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665) oraz addendum do niego (COM(2010)0147,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady listem z dnia 17 maja 2010 r., zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0058/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu swoje stanowisko przedstawione poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji oraz parlamentom krajowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 maja. 2010 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2010/UE w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie
P7_TC1-COD(2009)0162

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 388/2010/UE)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności