Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0162(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0058/2010

Texte depuse :

A7-0058/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2010 - 8.13
CRE 18/05/2010 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0169

Texte adoptate
PDF 275kWORD 36k
Marţi, 18 mai 2010 - Strasbourg
Asistenţa macrofinanciară acordată Ucrainei ***I
P7_TA(2010)0169A7-0058/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare de asistență macrofinanciară Ucrainei (COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0580),

–  având în vedere articolul 308 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0101/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665) precum și addendumul la aceasta (COM(2010)0147),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul asumat de reprezentantul Consiliului prin scrisoarea sa din 17 mai 2010 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 aliniatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0058/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția sa prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să își modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 mai 2010 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare de asistență macrofinanciară Ucrainei
P7_TC1-COD(2009)0162

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 388/2010/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate