Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0138(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0054/2010

Teksty złożone :

A7-0054/2010

Debaty :

PV 18/05/2010 - 7
CRE 18/05/2010 - 7

Głosowanie :

PV 18/05/2010 - 8.14
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0170

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 36k
Wtorek, 18 maja 2010 r. - Strasburg
Szczególne działania w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (zmiana rozporządzenia (WE) nr 247/2006) ***I
P7_TA(2010)0170A7-0054/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0510),

–  uwzględniając art. 36 i 37 oraz art.299 ust.2 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0255/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3, art. 42, art. 43 ust. 2 oraz art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 marca 2010 r.(1),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0054/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu przedstawione poniżej stanowisko;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 maja 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej
P7_TC1-COD(2009)0138

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 641/2010)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności