Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2005(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0134/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0134/2010

Viták :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Szavazatok :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0171

Elfogadott szövegek
PDF 404kWORD 91k
2010. május 18., Kedd - Strasbourg
Bevételi és kiadási előirányzatok a 2011-es pénzügyi évre - I. szakasz - Parlament
P7_TA(2010)0171A7-0134/2010
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. május 18-i állásfoglalása a Parlament 2011-es pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatairól (2010/2005(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 31. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel a 2011-es költségvetési eljárásra - I., II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakasz - vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2010. március 25-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a főtitkárnak a Parlament 2011-es pénzügyi évre vonatkozó előzetes előirányzat-tervezetének kidolgozásáról az Elnökség számára készített jelentésére,

–  tekintettel az Elnökség által, 2010.április 19-én, az eljárási szabályzat 23. cikkének (6) bekezdése és 79. cikkének (1) bekezdése értelmében készített előzetes előirányzat-tervezetre,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 79. cikkének (2) bekezdése értelmében készített előirányzat-tervezetre,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 79. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7–0134/2010),

A.  mivel a Szerződés szerinti feladatai elvégzése érdekében a Parlament arra törekszik, hogy előjogaival éljen, és azokat teljes mértékben kiaknázza, és mivel ez szükségessé teszi számos prioritási terület megerősítését, ugyanakkor szigorú megközelítést igényel a rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében,

B.  mivel e tekintetben a 2011-es költségvetési helyzet az 5. fejezetet (igazgatási kiadások) illetően minden eddiginél indokoltabbá tesz egy óvatos és fegyelmezett megközelítést a Parlament költségvetése vonatkozásában, a politikai célkitűzések és finanszírozásuk összeegyeztetése érdekében,

C.  mivel az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között megerősített együttműködéssel kapcsolatos, kísérleti folyamatot vezettek be két évvel ezelőtt, amelyet megtartottak a 2011-es eljárásra vonatkozóan is,

D.  mivel a plenáris ülésnek a költségvetési előirányzatok és a végleges költségvetés elfogadásával kapcsolatos előjogai teljes mértékben fennmaradnak, a Szerződés rendelkezéseivel és az eljárási szabályzattal összhangban,

E.  mivel az Elnökség és a Költségvetési Bizottság küldöttségei között az egyeztetést megelőzően két megbeszélésre került sor 2010. március 24-én és 2010. április 13-án, amelyek során a két küldöttség számos kulcsfontosságú kérdést megvitatott,

Általános keret és átfogó költségvetés

1.  megállapítja, hogy a 2011-es költségvetés Elnökség által javasolt összege 1 710 547 354 EUR, amely a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének 20,32 %-át teszi ki; megállapítja, hogy a 2010-es költségvetéshez képest javasolt növekedési arány 5,8%, beleértve az 1/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetet is;

2.  miközben teljes mértékig tudatában van az előtte álló kihívásoknak, úgy véli, hogy e becslésekben a költségvetés növekedési arányát és végső szintjét ki kell igazítani; úgy határoz ebben a fázisban, hogy a költségvetés teljes összege 1 706 547 354 EUR, ami 5,5%-os növekedést jelent, és az 5. fejezet 20,28%-át teszi ki; továbbá a végleges költségvetés 2010 őszén való megállapítása előtt törekszik különböző kérdések tisztázására, a javasolt intézkedések további vizsgálatára, illetve a megtakarítások meghatározására;

3.  emlékeztet azon álláspontjára, hogy a többéves pénzügyi keretre vonatkozóan 2006-ban megtárgyalt és 2007 óta érvényben lévő eredeti referenciaértékek alapján kiadásainak továbbra is az eddigi 20%-os határon belül kell maradnia, figyelembe véve a többi intézmény szükségleteit és a rendelkezésre álló mozgásteret; ezzel kapcsolatban tudomásul veszi a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának csak a 2010-es évre vonatkozó, 10 millió eurót meghaladó kérését; megismétli, hogy az Európai Külügyi Szolgálat szintén kihatással lehet az 5. fejezetre; megerősíti azon véleményét, hogy az Elnökségnek és a Költségvetési Bizottságnak együtt kell dolgoznia e határérték újraértékelésén, mielőtt intézményközi párbeszéd nyílik e kérdésben; javasolja, hogy e célból hozzanak létre egy munkacsoportot, amelynek 2010 júliusa előtt meg kell kezdenie a munkáját;

4.  az 5. fejezet félidős pénzügyi programozásával, valamint a 2011-re tervezett 109 millió eurós, a 2012-re tervezett 102 millió eurós és a 2012-re tervezett 157 millió eurós tartalékkal kapcsolatban tisztán szeretne látni; úgy véli, hogy hasznos lenne tájékoztatást kapni a főtitkárok hatodik jelentésével kapcsolatos parlamenti munkahipotézisekről (2009. október) a költségvetés és a munkahelyek tekintetében, összehasonlítva a becslésekre vonatkozó jelenleg rendelkezésre álló javaslattal; pontosítani szeretné, hogy mely jelentős (potenciális) projektek és személyzetfejlesztéssel kapcsolatos tervek szerepelnek a következő 2–3 évre szóló programozásban; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a pénzügyi programozás csak egy nem kötelező erejű, indikatív tervezési eszköz, valamint azt, hogy a végső döntéseket a költségvetési hatóság hozza meg;

5.  egyetértve a fő indokolással, amely szerint a költségvetés 1%-ából az előre nem látható kiadások számára elfogadható nagyságú rendkívüli tartalékalapot képeznek, egyetért az Elnökség arra irányuló javaslatával, hogy figyelembe veszi az 5. fejezetben rendkívül szűkre szabott mozgásteret, és e tartalékalapot 14 millió euróban állapítja meg;

6.  megérti, hogy az Európai Bíróság előtt a fizetésekkel kapcsolatban beadott folyamatban lévő ügy – amennyiben a Bíróság a Bizottság javára döntene – a Parlament számára 2011-ben mintegy 12 millió eurót jelentene, melynek fedezetét számos költségvetési sor tartalmazza a javaslatban;

7.  emlékeztet előző kéréseire, melyek szerint az egész költségvetési javaslat tavasszal kerüljön bemutatásra a költségvetési előirányzat készítésének stádiumában, és ennek megfelelően elvárja, hogy ősszel csak kisebb vagy technikai jellegű változtatásokra kerüljön sor az úgynevezett módosító indítványokban;

8.  ismételten hangsúlyozza, milyen fontos számára az Elnökség és a Költségvetési Bizottság között a meghozandó döntések költségvetési következményeinek együttes tisztázása érdekében történő szoros együttműködés; hangsúlyozza továbbá, hogy minden döntéshozó testületen belül döntő fontosságú olyan pénzügyi kimutatások felhasználása, amelyek valamennyi költségvetési következményt egyértelműen bemutatnak a tagok számára;

Konkrét kérdések
A Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos kérdések

9.  üdvözli és 9,4 millió euróval jóváhagyja az Elnökség ezen intézkedésekkel – azaz a 18 képviselő számára történő külön tartalék létrehozásával – kapcsolatos javaslatainak finanszírozását;

10.  egyetért az Elnökség azon törekvésével, hogy a jogalkotás kiválóságával kapcsolatos célkitűzéshez való hozzájárulás érdekében szükséges a szakértelem fokozása;

11.  e tekintetben támogatja az ötletet, hogy a szakpolitikai osztályoknak meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a belső és külső szakértelem között attól függően, hogy milyen típusú információra van szükség az adott ügyek kapcsán, azonban bővebb magyarázatot vár el a tekintetben, hogy a javasolt létszámnövelés vajon hogyan bonyolítható le rugalmasan, valamint részletesebb tájékoztatást kér a korábbi végrehajtási arányokkal és az ilyen szakértelem iránt a bizottságok részéről megmutatkozó igényekkel kapcsolatban;

12.  üdvözli, hogy az Elnökség figyelembe vette az AD és az AST álláshelyek arányával kapcsolatos aggodalmakat, aminek következtében az eredeti javaslathoz képest 3-mal csökkent az AST álláshelyek száma; az Elnökség jelenlegi javaslata alapján jóváhagyja a 19 AD5 és 13 AST1 álláshelynek a tematikus főosztályokon történő létrehozására szolgáló előirányzatokat;

13.  elismeri, hogy szükség van a külső tanulmányok megerősítésére, és üdvözli az Elnökség és a Költségvetési Bizottság közötti megállapodást, miszerint a kiegészítő összeget 1,7 millió euróban állapítják meg;

14.  tudomásul veszi a könyvtári dolgozók létszámának 28-cal történő növelésére irányuló javaslatot, közülük 13-an a képviselők rendelkezésére álló tájékoztatási szolgálatban fognak dolgozni (ezt megelőzően szerződéses alkalmazottak); jóváhagyja e 13 állás finanszírozását és a létszámtervbe történő beépítését feltéve, hogy biztosítékot kap arra vonatkozóan, hogy ezek betöltésére nyílt pályázat útján fog sor kerülni, valamint arra, hogy a szerződések pénzügyi keretében ennek megfelelő megtakarítás történik; úgy véli, hogy a jelenlegi tájékoztatási szolgálatok finanszírozását és emberi erőforrásait tovább kell erősíteni és ki kell fejleszteni egy felhasználóbarát rendszert, amely lehetővé teszi a képviselők számára, hogy a házon belül készült valamennyi információhoz könnyen hozzáférjenek; úgy határoz, hogy a 15 további álláshelyhez szükséges előirányzatokat felveszi a költségvetési javaslatba, azonban az összeg felét tartalékba helyezi,

   annak további megindokolásáig, hogy ezen álláshelyeket miként fogják felhasználni a képviselőknek nyújtott szakértői szolgáltatások javítása érdekében;
   amíg konkrét tájékoztatást nem kap az Elnökség és az igazgatás által a belső tudásmenedzsment-rendszer kialakítása érdekében tett lépésekről, beleértve a megvalósítás tervezett menetrendjét és az információforrások racionalizálásából esetleg adódó megtakarításokat is;

15.  úgy véli, hogy a fent említett két közvetett támogatási szolgáltatást tudatosítani kellene és láthatóvá kellene tenni a képviselők számára, többek között a Parlament honlapjainak segítségével;

16.  emlékeztet az iránymutatásokról szóló állásfoglalására, amelyben már szorgalmazta egy olyan értékelés elkészítését, amely tartalmazná az asszisztensi juttatás javasolt növeléséből eredő összes költségre vonatkozó részletes pénzügyi kimutatást is; úgy határoz ezért, hogy a megfelelő előirányzatokat tartalékba helyezi;

Bővítés

17.  üdvözli a Horvátország csatlakozásával kapcsolatos rendelkezéseket és jóváhagyja az ennek megfelelő előirányzatokra vonatkozó és személyzeti jellegű intézkedéseket;

Általános létszámterv

18.  megjegyzi, hogy a Lisszaboni Szerződésből eredő 68, és a bővítéssel kapcsolatos 62 álláshely (melyből 11 álláshely a képviselőcsoportok számára) iránti kérelmen kívül 17 álláshely iránti kérelem érkezett a 2010-es eljárás során a DG INLO számára jóváhagyott hároméves terv második évének lezárásával összefüggésben, illetve 30 álláshely iránti kérelem egyéb olyan területekre vonatkozóan, amelyeket még 20 álláshely 2011-ben történő lehetséges átcsoportosítását követően sem tudtak lefedni, így az új álláshelyek száma összesen 180; részletesebb tájékoztatást kér a jogalkotási időszak kezdete óta átcsoportosított álláshelyekről, ideértve a 2010-re, és adott esetben a 2011-re becsült átcsoportosításokat is; úgy határoz, hogy az ezen álláshelyek létrehozására szolgáló előirányzatokat beiktatja a költségvetési javaslatba, azonban az „egyéb területeken” létrehozandó 30 álláshelyhez kapcsolódó előirányzatokat tartalékba helyezi a kért tájékoztatás elemzéséig;

19.  megjegyzi, hogy az Elnökség javaslata most 1 AD5 és 1 AST1 álláshelyet is tartalmaz az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés, 3 AD5 és 1 AST1 álláshelyet pedig a kockázatkezelés számára, azonban már nem tartalmazza a tervezett további 3 millió eurót a DG ITEC számára;

20.  megjegyzi továbbá, hogy az Elnökség a képviselőcsoportok számára további 56 álláshelyet kért;

21.  jóváhagyja a DG INLO tavaly elfogadott hároméves terve második évére vonatkozóan 2011-re javasolt intézkedéseket és álláshelyeket;

22.  bővebb tájékoztatást kér a szerződéses alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok elosztásáról, valamint a szerződéses alkalmazottak kerete – a létszámterv megítélt növeléséből és főként a biztonság, az információs és kommunikációs technológiák területén és a könyvtárban különböző feladatok internalizálásából származó – nettó költségeinek, illetve nettő megtakarításainak áttekintéséről;

Ingatlanok

23.  hangsúlyozza, hogy az ésszerű ingatlanpolitika szoros összefüggésben áll a 2011-es eljárással, valamint a fenntartható költségvetés általános kérdésével is;

24.  üdvözli az Elnökség 2010. március 24-i határozatát, mely az Európai Parlament közép- és hosszú távú ingatlan- és épületekkel kapcsolatos politikára irányuló kérésével foglalkozik; kezdeti aggodalmának ad hangot annak megvalósíthatóságát illetően, hogy párhuzamosan folytatódjon valamennyi, a közép- és hosszú távú ingatlanstratégiából eredő jelenlegi és tervezett építési művelet; nem lát tisztán a tekintetben, hogy a rengeteg projekt hogyan illeszkedik a többéves pénzügyi keretbe, és kellő pontosítást kér;

25.  megemlíti e tekintetben az Elnökség azon javaslatát, hogy a képviselők brüsszeli irodáinak céljaira használjanak fel 85,9 millió EUR (a Parlament ingatlanpolitikájára fordítandó) címzett bevételt; emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében a költségvetés szempontjából jelentős pénzügyi hatással járó mindenfajta ingatlanprojekttel kapcsolatosan konzultálni kell a költségvetési hatósággal; emlékeztet továbbá arra, hogy az átvitelek tekintetében a költségvetési rendelet előírja, hogy először az átvitt címzett bevételeket kell felhasználni; ezzel összefüggésben üdvözli, hogy a Parlament a belga államtól érkező 85,9 millió EUR visszatérítésnek köszönhetően abban a helyzetben lesz, hogy új ingatlanprojekteket kezdhet, és ezáltal gyorsabban megvalósíthatja a középtávú ingatlanstratégia egy részét;

26.  nem tud egyetérteni azzal, hogy ezt a címzett bevételt kifejezetten erre az ingatlanprojektre tegyék félre;

27.  kéri, hogy a jövőben kerüljenek be a költségvetésbe a középtávú ingatlantervezéshez szükséges eszközök; továbbá kéri, hogy az épületekkel kapcsolatos projektek középtávú pénzügyi tervezésének megkönnyítésére és az átláthatóság növelésére a nagy ingatlanprojektekhez hozzanak létre saját költségvetési tételt;

28.  megjegyzi, hogy az Elnökség javaslatában az új KAD épület építési munkálatainak kezdeti fázisára vonatkozó közvetlen előfinanszírozás biztosítására 10,2 millió eurót különítettek el az éves lízingdíjak költségvetési sorból; elismeri, hogy egy ilyen önkéntes előfinanszírozás segítené a finanszírozási költségek csökkentését, azonban – figyelembe véve a 2011. évre vonatkozó rendkívül szorító helyzetet – úgy határoz, hogy e célból alacsonyabb összeget, 6,2 millió eurót szerepeltet a költségvetési javaslatban; kész arra, hogy 2010 őszén újraértékelje ezt az összeget a költségvetési helyzet alakulása és a Parlament ingatlanpolitikájában bekövetkezett fejlemények alapján;

Biztonság

29.  fontosnak tartja az Elnökség által bejelentett, a biztonsági politikára vonatkozó alapos felülvizsgálatot, és emlékeztet e tekintetben a források felelősségteljes felhasználása és különösen a belső és külső személyzet közötti költséghatékony egyensúly melletti elkötelezettségére; kéri az Elnökséget, hogy alaposan vizsgálja meg az új stratégia működési és pénzügyi vonatkozásait azzal a céllal, hogy a későbbi javaslatok során megfelelő egyensúlyt hozzon létre egy részről a biztonsági megfontolások, más részről a hozzáférhetőség és a nyitottság között; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek a lehető legnagyobb mértékben nyitott és elérhető intézménynek kell maradnia; ezért több tájékoztatást kér az igazgatástól az úgynevezett „Wiertz-projekttel” kapcsolatban, hogy értékelje annak a Parlament nyilvánosság általi elérhetőségére gyakorolt hatásait;

Információs és kommunikációs technológiai stratégia

30.  üdvözli az információs és kommunikációs technológiai stratégia strukturáltabb megközelítését és az átfogó stratégia kidolgozását e területen; ismételten kijelenti továbbá, hogy a külső szolgáltatóktól való függés csökkentése érdekében támogatja a feladatok megfelelő internalizálását; megjegyzi azonban, hogy már egymás után három éven keresztül biztosítottak új álláshelyeket; ezért úgy véli, hogy ezt a kérdést tisztázni kell;

31.  megjegyzi, hogy 5 millió eurót különítettek el a képviselők informatikai mobilitási projektjére, és különösen a mobil kommunikáció fedezésére; a viszonylag magas összeg miatt szeretne több információt kapni erről;

A környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek

32.  üdvözli az EMAS CO2-kibocsátást csökkentő intézkedéseinek végrehajtására szánt pénzeszközök kismértékű növelését, amely a teljes költségvetésben elosztottan jelenik meg, és továbbra is hangsúlyozza, hogy fontosnak tartja ezt a kérdést;

33.  tudomásul veszi az alapvető teljesítménymutatók 2006 óta megfigyelhető alakulását, ahogy azt a környezetvédelmi vezetési rendszer 2008-as évre vonatkozó áttekintése is tartalmazza, nevezetesen 2008-ban a szénlábnyom 12,9%-os csökkenését, az villamosenergia-felhasználás 0,8%-os csökkenését, a gáz/olaj/hőfelhasználás 7,4%-os növekedését a 2007. évi 17,5%-os csökkenést követően, a mobilitási/közlekedési kibocsátás 8,8%-os növekedését, az újrahasznosított hulladék 2006-os 49,8%-os arányról 2008-ra 55,4%-os arányra való növekedését, a vízfelhasználás 18,1%-os növekedését és a papírfelhasználás 16,9%-os csökkenését;

34.  üdvözli a környezetvédelmi vezetésről szóló költségvetési mellékletet, amely jó technikai áttekintést ad az érintett költségvetési tételekről; ennek kapcsán üdvözölné, ha ugyanebben a mellékletben az éves EMAS-jelentések több információt tartalmaznának a Parlament strasbourgi, brüsszeli és luxembourgi épületeinek szénlábnyomával és az üléshetekhez kötődő utazással és szállítással kapcsolatban, bemutatnák a Parlament szénlábnyomának csökkentése terén elért aktuális eredményeket, valamint megjelenítenék az ezen befektetések által elért kedvező környezetvédelmi hatásokat és a hosszú távon ténylegesen elért megtakarításokat;

35.  támogatja a Parlament szénlábnyomát tovább csökkentő intézkedések folytatását; üdvözli e tekintetben az ingatlanok energiamegtakarítással kapcsolatos aspektusairól és az utazások vonatkozásában a szén-dioxid-ellentételezési rendszerek alkalmazásáról szóló, folyamatban lévő tanulmányokat; támogatja ezenkívül a gépkocsi helyett a tömegközlekedési eszközök használatának ösztönzését, és hogy Strasbourgban több kerékpár álljon rendelkezésre;

36.  megjegyzi, hogy a képviselők utazási költségeinek költségvetési sora tulajdonképpen magasabb a fizetések költségvetési soránál; hangsúlyozza, hogy a juttatásokat, nevezetesen az utazási juttatásokat, felelősségteljesen kell felhasználni, és rámutat arra, hogy ha a Parlament munkahelyszíneire való és az onnan történő elutazáshoz első osztályon történő légi utazás helyett lehetőség szerint más közlekedési módot vennének igénybe, azzal a jelenlegi szabályok megváltoztatása nélkül is csökkenthető lenne a Parlament szénlábnyoma, és egyúttal költségmegtakarítást lehetne elérni; felhívja az Elnökséget, hogy a legutolsó előzetes egyeztetésen elért megállapodás szerint a Parlament első olvasata előtt időben mutasson be tanulmányt az új rendszer működéséről és az elérhető megtakarításokra vonatkozó lehetséges megoldásokról;

37.  emlékeztet arra, hogy José Manuel Barroso kezdeményezése nyomán a költségvetési hatóság az európai intézmények költségvetéseiben környezetvédelmi intézkedésként pénzeszközöket különített el a személyzet számára tömegközlekedési támogatás finanszírozására; aktuális információkat kér a helyzetről a Parlament vonatkozásában;

38.  kéri, hogy ahol lehetséges és alkalmas, az intézményen belül használt pénzügyi kimutatásokat egészítsék ki környezetvédelmi nyilatkozatokkal;

39.  meggyőződése, hogy a közbeszerzési irányelveket – lehetőség és szükség szerint – még jobban ki kell igazítani a környezetvédelmi és szociális záradékok beillesztésének megkönnyítése érdekében;

Többéves projektek és egyéb kiadási tételek

40.  üdvözli a 2,6 millió eurós növelésről szóló megállapodást, amely annak finanszírozását célozza, hogy a képviselők a jelenlegi 100 fő helyett évente 110 főt hívhassanak meg; úgy véli, hogy bármely további növelés fontolóra vétele előtt helyénvaló lehet egy kis időt adni az új látogatóközpont működésének kiértékelésére; a látogatások szervezéséért felelős szolgálatoknak azt is figyelembe kellene venniük, hogy a képviselők esetleg különböző méretű csoportokra kívánják osztani a látogatócsoportokat az év folyamán;

41.  jóváhagyja a látogatói központ megnyitása és egy teljes normál év működési költségei kapcsán a költségvetésben előirányzott 3 millió eurót; rámutat arra, hogy az első évet pénzügyi szempontból is értékelni kell, beleértve ezeket a működési költségeket is;

42.  tudomásul veszi az Elnökség azon határozatát, mely szerint juttatásokat vezetnek be bizonyos tisztségek betöltői számára, melynek költségvetési kihatása 400 000 EUR; megjegyzi azonban, hogy az elvvel kapcsolatos viták ellentmondásosak voltak; e tekintetben üdvözli, hogy a feladataik teljesítése során felmerülő többletköltségek megtérítéséhez az érintett tisztviselőknek bizonylatokat kell benyújtaniuk;

43.  tudomásul veszi az Elnökség azon javaslatát, hogy 2,5 millió eurót irányozzanak elő az Európai Történelem Háza céljaira, a jelenleg kiértékelés alatt álló építészeti pályázat eredményeit követő szakértői tanulmányokra vonatkozóan; emlékeztet arra, hogy az elmúlt évben kérte a projekt egészére tervbe vett költségek világos áttekintését – beleértve az igazgatási költségekét is –, legkésőbb a 2011-es költségvetési eljárás során az előzetes költségvetési előirányzat-tervezet elkészítésének szakaszában; emlékeztet az Elnökséggel a 2009-es előzetes egyeztető ülésen létrejött megállapodásra; kiemeli, hogy az Európai Történelem Házának szakértői bizottsága által készített jelentés 11 pontot sorol fel, amelyek további költségekkel járnak: (1) „szakértőkből és múzeumi szakértőkből álló tudományos tanácsadó testület”, (2) „az intézet intézményektől való függetlensége”, (3) „széles körű múzeumpedagógiai kínálat”, (4) „fiatal tudósok találkozóhelye”, (5) „állandó értékelés”, (6) „ideiglenes kiállítás és utazó kiállítás”, (7) „aktuális európai vonatkozású események”, (8) „saját kiadványok”, (9) „széles körű on-line kínálat”, (10) „saját múzeumi gyűjtemény létrehozása”, (11) „a kiállítások és a múzeumi infrastruktúra folyamatos fejlesztése”; ezért hangsúlyozza, hogy e projekt összköltségét sürgősen meg kell határozni;

Horizontális kérdések

44.  örömmel üdvözli, hogy a költségvetési javaslatba bekerült az állandó és változó költségeket azonosító első elemzés; elismeri a felmerült módszertani nehézségeket, de meggyőződése, hogy tovább kell tanulmányozni ezeket a fogalmakat; emlékeztet e tekintetben arra, hogy választ vár az illetékes szervektől a tekintetben, hogy hogyan alkalmazható a Parlament költségvetési eljárása során a nullbázisú költségvetési politika koncepciója, amely alkalmazza az állandó és a változó költségek közötti ezen különbségtételt; az állandó költségek mélyrehatóbb vizsgálatát kéri, amely különbséget tesz a permanens állandó költségek, a meghatározott időszakban felmerülő állandó költségek és azon területek között, ahol megtakarításokat lehet elérni; a változó költségek mélyrehatóbb vizsgálatát kéri, amely egyértelműen összekapcsolja a költségeket és a célokat, stratégiákat és intézkedéseket, és fontosságuk szerint azonosítja és sorolja be a kiemelt célokat;

45.  rámutat arra, hogy az európai intézmények tekintetében az egyes közbeszerzésekre vonatkozó küszöbök jelenleg szigorúbbak a vonatkozó európai közbeszerzési irányelvekben meghatározottaknál, és hogy ez a helyzet további adminisztratív költségekhez és több munkaerő felhasználásához vezet, ami a küszöbök jobb összehangolásával megtakarítható lenne;

46.  támogatja a szociális, kulturális vagy nyelvi vonatkozású tevékenységeket a személyzet és azok családtagjai számára, de ellenzi az ennek kapcsán adott egyéni támogatásokat, és következésképpen módosítja a vonatkozó költségvetési sorhoz kapcsolódó megjegyzéseket;

47.  határozottan támogatja az intézmény fogyatékkal élő személyek számára való jobb megfelelését célzó további intézkedéseket, mind a szükséges infrastrukturális változtatások, mind a személyzeti intézkedések tekintetében;

Végső megfontolások

48.  hangsúlyozza, hogy részletesebben meg kell vizsgálni az egyes költségvetési tételeket, beleértve a végrehajtási arányok elemzését is, még a költségvetési tervezetről történő őszi szavazás előtt; a végleges költségvetési döntéseket tehát akkor fogja megvizsgálni és meghozni;

49.  elfogadja a 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetési előirányzatokat, és emlékeztet arra, hogy a Parlament költségvetési tervezetről szóló, a Tanács által módosított álláspontjának elfogadására 2010. októberben kerül sor, a Szerződés által meghatározott szavazási eljárás szerint;

50.  jóváhagyja a 2010. március 25-i háromoldalú költségvetési egyeztetés mellékelt együttes következtetéseit;

o
o   o

51.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a költségvetési előirányzatokat a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
(2) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0087.


MELLÉKLET

A 2010. MÁRCIUS 25-I HÁROMOLDALÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYEZTETÉS EGYÜTTES KÖVETKEZTETÉSEI

HÁROMOLDALÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYEZTETÉS

2010. március 25.

Következtetések

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság tudomásul vette a Bíróság hivatalvezetője, valamint a Számvevőszék, a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára által, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárának küldött levelükben kinyilvánított aggodalmakat az új költségvetési eljárással, és különösen az egyeztetőbizottsággal kapcsolatban. Azt javasolják, hogy az említett intézményeket kérjék fel arra, hogy a Tanács álláspontjának és az Európai Parlament módosításainak hatásával kapcsolatos megjegyzéseiket írásban küldjék meg közvetlenül az egyeztetőbizottságnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat