Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 65kWORD 34k
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg
Unionens bestræbelser for at bekæmpe korruption
P7_TA(2010)0176P7_DCL(2010)0002

Europa-Parlamentets erklæring af 18. maj 2010 om Unionens bestræbelser for at bekæmpe korruption

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der er bekymret for, at korruption underminerer retsstaten, fører til misbrug af EU-skatteborgernes midler, forvrider markedet og har spillet en rolle i den nuværende økonomiske krise,

B.  der henviser til, at EU har ratificeret FN's konvention mod korruption, og at 78 % af EU-borgerne mener, at korruption er et stort problem i deres land (Eurobarometer, december 2009),

C.  der henviser til den vægt, som Europa-Parlamentet lægger på bekæmpelsen af korruption i sin beslutning om Stockholm-programmet vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed,

D.  der henviser til den internationale dag mod Korruption (9. december), hvorpå denne erklæring er lanceret,

1.  opfordrer indtrængende de europæiske institutioner til at vedtage en omfattende anti-korruptionspolitik og skabe en klar mekanisme til regelmæssig overvågning af situationen i medlemsstaterne;

2.  opfordrer Kommissionen til at stille alle de midler til rådighed, der er nødvendige for at gennemføre overvågningsmekanismen og for at sikre, at der bliver fulgt effektivt op på konklusionerne og resultaterne;

3.  opfordrer Kommissionen og de relevante EU-agenturer til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder tilstrækkelige ressourcer, til at sikre, at EU-midler ikke bliver genstand for korruption og til at træffe afskrækkende straffeforanstaltninger i de tilfælde, hvor korruption og svindel kan påvises;

4.  pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne(1) til Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne.

(1) Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 1 til mødeprotokollen af 18.5.2010 (P7_PV(2010)05-18(ANN1)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik