Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 67kWORD 33k
Marţi, 18 mai 2010 - Strasbourg
Eforturile Uniunii Europene de combatere a corupţiei
P7_TA(2010)0176P7_DCL(2010)0002

Declaraţia Parlamentului European din 18 mai 2010 privind eforturile Uniunii de combatere a corupţiei

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  exprimându-şi preocuparea că fenomenul corupţiei subminează statul de drept, conduce la deturnarea fondurilor contribuabililor UE şi denaturează piaţa, ţinând seama de faptul că a jucat un rol în criza economică actuală;

B.  întrucât Uniunea a ratificat Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, iar 78 % din cetăţenii Uniunii sunt de acord că, în ţara lor, corupţia reprezintă o preocupare majoră (Eurobarometru, decembrie 2009);

C.  având în vedere accentul pe care îl pune Parlamentul European pe combaterea corupţiei în rezoluţia sa referitoare la programul de la Stockholm cu privire la libertate, securitate şi justiţie;

D.  luând act de Ziua internaţională împotriva corupţiei (9 decembrie), data la care se transmite prezenta declaraţie,

1.  îndeamnă instituţiile europene să adopte o politică anticorupţie de anvergură şi să elaboreze un mecanism clar de monitorizare periodică a situaţiei din statele membre;

2.  invită Comisia să acorde toate resursele necesare pentru a pune în aplicare mecanismul de monitorizare şi pentru a se asigura că se dau curs în mod eficient concluziilor şi constatărilor acestuia;

3.  invită Comisia şi agenţiile relevante ale Uniunii să adopte toate măsurile necesare, inclusiv alocând resurse suficiente, pentru a se asigura că fondurile UE nu sunt afectate de corupţie, precum şi să adopte sancţiuni descurajatoare în cazuri de corupţie şi de fraudă;

4.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta declaraţie, însoţită de numele semnatarilor(1), Consiliului, Comisiei şi statelor membre.

(1)Lista semnatarilor este publicată în anexa 1 la procesul-verbal din 18 mai 2010 (P7_PV(2010)05-18(ANN1)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate