Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0026(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0117/2010

Indgivne tekster :

A7-0117/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/05/2010 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0177

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 34k
Onsdag den 19. maj 2010 - Strasbourg
Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af beslutning nr. 573/2007/EF) ***II
P7_TA(2010)0177A7-0117/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. maj 2010 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 for så vidt angår inddragelse af finansieringen af visse fællesskabsforanstaltninger og ændring af finansieringsloftet (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (16627/1/2009 - C7-0051/2010),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0067),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 63, stk. 1, nr. 2, litra b), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0070/2009),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, og artikel 78, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0117/2010),

1.  godkender Rådets holdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med denne holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 7.5.2009, P6_TA(2009)0375.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik