Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0222(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0128/2010

Predložena besedila :

A7-0128/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/05/2010 - 6.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0178

Sprejeta besedila
PDF 205kWORD 88k
Sreda, 19. maj 2010 - Strasbourg
Navajanje porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) ***II
P7_TA(2010)0178A7-0128/2010
Resolucija
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2010 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) (05247/1/2010 – C7-0094/2010 – 2008/0222(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (05247/1/2010 – C7-0094/2010),

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2008)0778),

–  ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0412/2008),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665) in dodatka k sporočilu (KOM(2010)0147),

–  ob upoštevanju členov 294(7) in 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 24. marca 2009(2),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju členov 72 in 37 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko za drugo obravnavo (A7-0128/2010),

1.  odobri stališče Sveta;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  upošteva izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

4.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) PDEU;

6.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) Sprejeta besedila, 5.5.2009, P6_TA(2009)0345.
(2) UL C 228, 22.9.2009, str. 90.


PRILOGA

Izjave

v zvezi z Direktivo 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev)

Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o členu 290 PDEU

„Evropski parlament, Svet in Komisija izjavljajo, da določbe Direktive 2010/30/EU ne vplivajo na katero koli prihodnje stališče institucij glede izvajanja člena 290 PDEU ali na posamezne zakonodajne akte, ki vsebujejo omenjene določbe.“

Izjave Komisije o določenih določbah Direktive 2010/30/EU

Člen 1(2)

„Pri izdelovanju prednostnega seznama izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, iz uvodne izjave 7 bo Komisija ustrezno upoštevala tudi gradbene izdelke, ki vplivajo na rabo energije, in zlasti možne prihranke energije, ki jih je mogoče doseči z označevanjem nekaterih od teh izdelkov, saj stavbe predstavljajo 40 % skupne porabe energije v EU.“

Člen 10

„Pri pripravljanju delegiranih aktov Komisija na podlagi Direktive 2010/30/EU zagotovi, da se zakonodaja ne prekriva in da je ohranjena splošna usklajenost zakonodaje EU o izdelkih.“

Člen 10(4)(d)

Znaten delež izdelkov za pregled energijskega označevanja

„Komisija meni, da je delež izdelkov v obeh najvišjih razredih energetske učinkovitosti znaten, če se lahko oceni, da

   število modelov, ki so na voljo na notranjem trgu in dosegajo razred A+++ ali A++, predstavlja najmanj eno tretjino celotnega števila zadevnih razpoložljivih modelov ali
   delež izdelkov, ki dosegajo razred A+++ ali A++, predstavlja najmanj eno tretjino letne prodaje izdelkov na notranjem trgu
   ali oboje.„

Izjava Komisije o informacijah za potrošnike

„Komisija podpira uporabo instrumentov Unije, kot je program Inteligentna energija – Evropa, da prispevajo k:

   pobudam za povečanje ozaveščenosti končnih uporabnikov o prednostih označevanja z energijskimi nalepkami,
   pobudam za spremljanje razvoja trga in tehnološkega razvoja v smeri energetsko učinkovitejših izdelkov, zlasti z določanjem najboljših modelov v različnih skupinah izdelkov in dajanjem na voljo informacij vsem zainteresiranim stranem, kot so potrošniške organizacije, industrija in okoljske nevladne organizacije, z namenom obsežnega posredovanja informacij potrošnikom.

Takšno spremljanje bi se lahko uporabilo kot kazalnik za pregled ukrepov glede označevanja in/ali okoljsko primerne zasnove, sprejetih na podlagi direktiv 2010/30/EU in 2009/125/ES.„

Izjava Komisije o obdobju, ko institucije ne delajo

„Evropska komisija je seznanjena z mnenjem Evropskega parlamenta in Sveta, da je treba pri uradnih obvestilih o delegiranih aktih – razen v primerih, ko zakonodajni akt predpisuje nujni postopek – upoštevati obdobja, ko institucije ne delajo (zimske in poletne počitnice, evropske volitve), in tako zagotoviti Evropskemu parlamentu in Svetu možnost, da izvajata svoja pooblastila v rokih, določenih v ustreznih zakonodajnih aktih, ter je pripravljena ravnati v skladu s tem.“

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov