Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2045(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0158/2010

Predložena besedila :

A7-0158/2010

Razprave :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Glasovanja :

PV 19/05/2010 - 6.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0179

Sprejeta besedila
PDF 196kWORD 37k
Sreda, 19. maj 2010 - Strasbourg
Sprememba proračuna 1/2010: Oddelek I - Parlament
P7_TA(2010)0179A7-0158/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2010 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek I – Evropski parlament (09807/2010 – C7-0125/2010 – 2010/2045(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti njenega člena 314,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3), ter zlasti večletnega finančnega okvira, določenega v delu I sporazuma in priloženega v prilogi I sporazuma,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kot je bil dokončno sprejet 17. decembra 2009(4),

–  ob upoštevanju predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je Parlament sprejel 25. februarja 2010(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 1/2010, ki ga je Komisija pripravila dne 19. marca 2010 (KOM(2010)0107),

–  ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2010, ki ga je Svet sprejel 18. maja 2010 (09807/2010),

–  ob upoštevanju členov 75b in 75e Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0158/2010),

A.  ker je bilo v proračunskem postopku za leto 2010 dogovorjeno, da bodo morebitni odhodki, nastali zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, po potrebi pokriti z obstoječimi proračunskimi instrumenti, kot je sprememba proračuna, potem ko bo prvotni proračun za leto 2010 sprejet,

B.  ker je bilo poudarjeno, da bo treba v takšnem primeru čim podrobneje preučiti reorganizacijo obstoječih sredstev, preden se izrazi zahteva za dodatna sredstva,

C.  ker je bilo še posebej poudarjeno, da prvotno sprejeti proračun Parlamenta, ki znaša 19,87 % dovoljenih odhodkov v razdelku 5 (upravni odhodki) večletnega finančnega okvira, ne vključuje nobenih popravkov zaradi Lizbonske pogodbe, zlasti na zakonodajnem področju,

D.  ker je bilo hkrati potrjeno, da bodo zaradi omejene razlike do zgornje meje za izpolnitev dodatnih zahtev potrebni nadaljnji prihranki in prerazporeditve,

1.  pozdravlja predlog spremembe proračuna Komisije št. 1/2010, ki je v celoti usklajen z načrtom prihodkov in odhodkov Parlamenta z dne 25. februarja 2010;

2.  je seznanjen s stališčem Sveta z dne 18. maja 2010, ki je ob popolnem spoštovanju prijateljskega sporazuma sprejel predlog brez sprememb;

3.  poudarja, da je med pripravo načrta prihodkov in odhodkov v januarju in februarju 2010 že potekala obsežna politična razprava in analiza pripravljenih ukrepov;

4.  odobrava stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2010 brez predlogov sprememb in naroča svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bila sprememba proračuna št. 1/2010 dokončno sprejeta, ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(4) UL L 64, 12.3.2010.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0038.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov