Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2070(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0096/2010

Předložené texty :

A7-0096/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Vysvětlení hlasování
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Přijaté texty
PDF 200kWORD 38k
Středa, 19. května 2010 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2008: Rada
P7_TA(2010)0180A7-0096/2010

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl II – Rada (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(1),

–  s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – svazek I (C7-0174/2009)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Rady pro orgán příslušný k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací předkládané Účetním dvorem podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

–  s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí vydané generálním tajemníkem Rady / vysokým představitelem pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku č. 190/2003 o úhradě cestovních výdajů delegátů členů Rady(6),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(7),

–  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0096/2010),

1.  Uděluje generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za plnění rozpočtu Rady na rozpočtový rok 2008;

2.  své připomínky předkládá v níže uvedeném usnesení(8), které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl II – Rada;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
(2) Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Rozhodnutí vyplývající z jednacího řádu Rady ze dne 22. července 2002 (Úř. věst. L 230, 28.8.2002, s. 7).
(7) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(8) Texty přijaté dne 16.6.2010, P7_TA(2010)0219.

Právní upozornění - Ochrana soukromí