Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2070(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0096/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0096/2010

Viták :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Szavazatok :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
A szavazatok indokolása
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Elfogadott szövegek
PDF 199kWORD 37k
2010. május 19., Szerda - Strasbourg
A 2008-as évre vonatkozó mentesítések: Tanács
P7_TA(2010)0180A7-0096/2010

Az Európai Parlament 2010. május 19-i határozata az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Tanács (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Közösségek 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára, 2008 – I. kötet (C7–0174/2009)(2),

–  tekintettel a Tanácsnak a 2008-as elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, 274., 275. és 276. cikkére, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–  tekintettel a Tanács főtitkárának/közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek a tanácsi tagok küldöttei utazási költségeinek megtérítésére vonatkozó 190/2003. sz. határozatára(6),

–  tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0096/2010),

1.  megadja a mentesítést a Tanács főtitkárának a Tanács 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (II. szakasz - Tanács ) szóló határozatának szerves részét képező állásfoglalásban(8) foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak és az európai adatvédelmi biztosnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

(1) HL L 71., 2008.3.14.
(2) HL C 273., 2009.11.13., 1. o.
(3) HL C 269., 2009.11.10., 1. o.
(4) HL C 273., 2009.11.13., 122. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(6) A Tanács 2002. július 22-i eljárási szabályzatához kapcsolódó határozat (HL L 230., 2002.8.28., 7. o.).
(7) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(8) Elfogadott szövegek 2010.6.16., P7_TA(2010)0219.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat