Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2070(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0096/2010

Texte depuse :

A7-0096/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Explicaţii privind voturile
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Texte adoptate
PDF 197kWORD 45k
Miercuri, 19 mai 2010 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2008: Consiliul
P7_TA(2010)0180A7-0096/2010

Decizia Parlamentului European din 19 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, Secțiunea II - Consiliul (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008(1),

–  având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2008 - Volumul I (C7–0174/2009)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Consiliului, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune, referitor la auditurile interne efectuate în 2008,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(4),

–  având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–  având în vedere Decizia nr. 190/2003 a Secretarului General al Consiliului/Înaltului Reprezentant pentru Politica Externă și de Securitate Comună privind rambursarea cheltuielilor de deplasare ale delegaților membrilor Consiliului(6),

–  având în vedere Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(7),

–  având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0096/2010),

1.  acordă Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului aferent exercițiului financiar 2008;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției(8) care face parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, Secțiunea II – Consiliul;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1)JO L 71, 14.3.2008.
(2)JO C 273, 13.11.2009, p. 1.
(3)JO C 269, 10.11.2009, p. 1.
(4)JO C 273, 13.11.2009, p. 122.
(5)JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6)Decizie conexă Regulamentului de procedură al Consiliului din 22 iulie 2002 (JO L 230, 28.8.2002, p. 7).
(7)JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(8)Texte adoptate din 16.6.2010, P7_TA(2010)0219.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate