Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2070(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0096/2010

Predložena besedila :

A7-0096/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Obrazložitev glasovanja
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Sprejeta besedila
PDF 193kWORD 37k
Sreda, 19. maj 2010 - Strasbourg
Razrešnica za leto 2008: Svet
P7_TA(2010)0180A7-0096/2010

Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2010 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek II – Svet (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008(1),

–  ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2008 – zvezek I (C7-0174/2009)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu, pristojnem za podeljevanje razrešnice, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2008,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2008 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo Računsko sodišče predloži v skladu s členom 248 Pogodbe ES(4),

–  ob upoštevanju členov 272(10), 274, 275 in 276 Pogodbe ES ter členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5), zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147 te uredbe,

–  ob upoštevanju sklepa generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko št. 190/2003 o povračilu potnih stroškov predstavnikom članov Sveta(6),

–  ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(7),

–  ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0096/2010),

1.  podeli razrešnico generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja splošnega proračuna Sveta za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v resoluciji(8), ki je sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek II – Svet;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo, ki je del tega sklepa, posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 71, 14.3.2008.
(2) UL C 273, 13.11.2009, str. 1.
(3) UL C 269, 10.11.2009, str. 1.
(4) UL C 273, 13.11.2009, str. 122.
(5) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(6) Sklep, izhajajoč iz poslovnika Sveta, z dne 22. julija 2002 (UL L 230, 28.8.2002, str. 7).
(7) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(8) Sprejeta besedila, 16.6.2010, P7_TA(2010)0219.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov