Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0238(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0106/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0106/2010

Viták :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Szavazatok :

PV 19/05/2010 - 6.7
CRE 19/05/2010 - 6.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0181

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 47k
2010. május 19., Szerda - Strasbourg
Az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások ***I
P7_TA(2010)0181A7-0106/2010
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. május 19-i jogalkotási állásfoglalása az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0818),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 152. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0480/2008),

–  tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 168. cikkének (4) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. június 10-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0106/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a közös nyilatkozatot, és felhívja a figyelmet az állásfoglaláshoz mellékelt bizottsági közleményre, amelyet közzétesznek az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a végső jogalkotási aktussal együtt;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 306., 2009.12.16., 64. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. május 19-én került elfogadásra az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló 2010/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2008)0238

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2010/53/EU irányelv.)


MELLÉKLET

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata az EUMSz. 290. cikkéről

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kijelenti, hogy ezen irányelv rendelkezései nem befolyásolják az intézményeknek az EUMSz. 290. cikkének végrehajtásával kapcsolatos jövőbeli álláspontját, sem az ilyen rendelkezéseket tartalmazó egyedi jogalkotási aktusokat.

Az Európai Bizottság nyilatkozata (Sürgősség)

Az Európai Bizottság vállalja, hogy az Európai Parlamentet és a Tanácsot teljes körűen tájékoztatja egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus sürgősségi eljárással történő elfogadásának lehetőségéről. Amint a Bizottság szolgálatai azt tervezik, hogy egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust sürgősségi eljárással lehetne elfogadni, nem hivatalos formában figyelmeztetik az Európai Parlament és a Tanács titkárságát.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat