Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0238(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0106/2010

Texte depuse :

A7-0106/2010

Dezbateri :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Voturi :

PV 19/05/2010 - 6.7
CRE 19/05/2010 - 6.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0181

Texte adoptate
PDF 284kWORD 46k
Miercuri, 19 mai 2010 - Strasbourg
Standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului ***I
P7_TA(2010)0181A7-0106/2010
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 mai 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului (COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2008)0818),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 152 alineatul (4) litera (a) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0480/2008),

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 168 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 10 iunie 2009(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0106/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei şi ia act de declaraţia Comisiei, anexată, care va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene împreună cu actul legislativ final;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)JO C 306, 16.12.2009, p. 64.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 mai 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului
P7_TC1-COD(2008)0238

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2010/53/UE.)


ANEXĂ

Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind articolul 290 din TFUE

Parlamentul European, Consiliul și Comisia declară că dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere niciunei poziții viitoare a instituțiilor în ceea ce privește aplicarea articolului 290 din TFUE sau a actelor legislative individuale care cuprind astfel de dispoziții.

Declarația Comisiei Europene (procedura de urgență)

Comisia Europeană se angajează să informeze pe deplin Parlamentul European și Consiliul cu privire la posibilitatea adoptării unui act delegat prin procedura de urgență. De îndată ce constată că un act delegat ar putea fi adoptat prin procedura de urgență, serviciile Comisiei informează neoficial secretariatele Parlamentului European și Consiliului cu privire la aceasta.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate