Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2679(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0264/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0264/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0182

Elfogadott szövegek
PDF 211kWORD 47k
2010. május 19., Szerda - Strasbourg
A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok (szarvasmarha- és/vagy sertéstrombin)
P7_TA(2010)0182B7-0264/2010

Az Európai Parlament 2010. május 19-i állásfoglalása a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról és a 2004/374/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági irányelvtervezetről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 31. cikkére és 28. cikke (4) bekezdésére,

–  tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(3) és az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre(4), amelyeket hatályon kívül helyezett és felváltott a fent említett 1333/2008/EK rendelet,

–  tekintettel a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról és a 2004/374/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági irányelvtervezetre,

–  tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikke (3) bekezdésének b) pontjára(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. cikkének (2) bekezdésére és (4) bekezdése b) pontjára;

A.  mivel az 1333/2008/EK rendelet 31. cikke szerint a Bizottság az élelmiszer-adalékanyagok közösségi listájának a rendelet 30. cikkében előírt összeállításáig elfogadhat olyan intézkedéseket, amelyek módosítják többek között a 95/2/EK irányelv mellékleteit,

B.  mivel a 95/2/EK irányelv IV. melléklete tartalmazza az Európai Unióban használható élelmiszer-adalékanyagok listáját, valamint előírja használatuk feltételeit,

C.  mivel továbbá az élelmiszer-adalékanyagok használatának általános feltételeit a 89/107/EGK tanácsi irányelv II. melléklete tartalmazta, és mivel ezt az irányelvet hatályon kívül helyezte és felváltotta az 1333/2008/EK rendelet, az érvényes feltételeket jelenleg többek között az említett rendelet 6. cikke tartalmazza, amely ismerteti az adalékanyagok közösségi listákra kerülésének és használatának általános feltételeit,

D.  mivel az említett rendelet 6. cikke előírja, hogy egy élelmiszer-adalékanyag csak akkor használható fel az EU-ban, ha megfelel bizonyos feltételeknek, beleértve az (1) bekezdés c) pontját, amely szerint nem vezeti félre a fogyasztókat, valamint a (2) bekezdést, amely szerint előnyös és hasznos a fogyasztók számára,

E.  mivel az említett rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírja, hogy egy élelmiszer-adalékanyagot csak akkor lehet felhasználni, ha nem veszélyezteti a fogyasztók egészségét,

F.  mivel továbbá a 178/2002/EK rendelet (amely „általános élelmiszerjogi rendelet” néven ismert) és különösen annak 8. cikke többek között előírja, hogy az élelmiszerjogi törvénynek a fogyasztók érdekeinek védelmét kell szolgálnia, és megfelelő tájékoztatást kell nyújtania a fogyasztók számára ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzanak a fogyasztani kívánt élelmiszerek felől, továbbá meg kell gátolnia az olyan gyakorlatot, amely félrevezetheti a fogyasztókat,

G.  mivel a bizottsági irányelvtervezet és főleg annak (25) preambulumbekezdése és melléklete (3) bekezdésének h) pontja előírja, hogy a 95/2/EK irányelv IV. mellékletébe bele kell foglalni egy fibrinogént tartalmazó, trombinalapú enzimkészítményt, mint az élelmiszerek állagának stabilizálásához felhasznált élelmiszer-adalékanyagot,

H.  mivel az állatok emberi fogyasztásra alkalmas részéből kivont trombin húskötőanyag tulajdonsággal bír, és élelmiszer-adalékanyagként különálló húsdarabokból egységes hústermék előállítására szolgál,

I.  mivel következésképpen a trombin használatának célja, hogy a fogyasztók számára húsdarabokat egységes hústermékként kínáljanak, s ezáltal nyilvánvalóan fennáll a fogyasztók félrevezetésének kockázata,

J.  mivel a Bizottság irányelvtervezetének (25) preambulumbekezdése maga is elismeri, hogy a trombin és fibrinogén élelmiszer-adalékanyagként való együttes használata félrevezetheti a fogyasztót a végtermék állapotával kapcsolatban,

K.  mivel a bizottsági irányelvtervezet melléklete 3. pontjának h) alpontja a szarvasmarhafélékből és/vagy sertésfélékből származó trombinnak az előrecsomagolt, a végső fogyasztóknak szánt húskészítményekben és hústermékekben legfeljebb 1mg/kg értékben meghatározott és fibrinogénnel való együttes használatáról, és a 95/2/EK irányelv IV. mellékletében felsorolt engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok sorába való felvételéről rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az élelmiszeren az értékesítési neve közelében fel kell tüntetni a „többféle húsrészt tartalmazó készítmény” megjelölést,

L.  mivel, bár a Bizottság irányelvtervezete nem engedélyezi a trombin élelmiszer-adalékanyagként való használatát étteremben vagy egyéb közétkeztetési intézményben felszolgált hústermékekben, tekintettel a húsösszetevők egységes hústermékként való kínálásáért kapható magasabb árra, komoly kockázata van annak, hogy a trombint tartalmazó hús bekerül az éttermekben vagy egyéb közétkeztetési intézményben felszolgált hústermékekbe,

M.  mivel ebből kifolyólag nem egyértelmű, hogy a trombin étteremben vagy egyéb közétkeztetési intézményben felszolgált hústermékekben való felhasználásának tilalma az ilyen jellegű húskészítmények étteremben vagy egyéb közétkeztetési intézményben való felhasználásának és a fogyasztók számára egységes hústermékként való értékesítésének tényleges megakadályozásához vezet,

N.  mivel a fent említett, a Bizottság irányelvtervezetében foglalt termékcímkézési feltételek nem jelentenek védelmet a fogyasztókban a hústermék egységes volta kapcsán kialakuló félrevezető és hamis képzetek ellen, s ebből kifolyólag fennáll a fogyasztó félrevezetésének kockázata, aki a trombint tartalmazó hústermék fogyasztásával kapcsolatban nem megfelelő tájékoztatás alapján hoz döntést,

O.  mivel még nem mutatták ki a trombin fogyasztókra gyakorolt előnyeit és pozitív hatásait,

P.  mivel a számos húsdarab egységes hústermékké történő összeállításának folyamata során a kórokozó baktériumok (mint például clostridium és szalmonella) általi lehetséges fertőződésnek kitett felület jelentősen megnő, s ezek a baktériumok egy ilyen folyamat során oxigén nélkül is képesek fennmaradni és szaporodni,

Q.  mivel a hús homogenizálása történhet hideg eljárással is, só hozzáadása vagy utólagos hevítés nélkül, a kórokozó baktériummal való fertőződés különösen súlyos kockázatot jelent, s ezért nem garantálható a végtermék biztonsága,

R.  mivel a Bizottság irányelvtervezete e tekintetben nem felel meg az élelmiszer-adalékanyagok 95/2/EK irányelv IV. mellékletébe történő felvétel követelményeinek,

1.  úgy ítéli meg, hogy a bizottsági irányelvtervezet nem egyeztethető össze a 2008/1333/EK irányelv céljával és tartalmával;

2.  ellenzi a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról és a 2004/374/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági irányelvtervezet elfogadását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 354., 2008.12.31., 16. o.
(2) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.
(3) HL L 61., 1995.3.18., 1. o.
(4) HL L 40., 1989.2.11., 27. o.
(5) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat