Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2679(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0264/2010

Texte depuse :

B7-0264/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0182

Texte adoptate
PDF 210kWORD 48k
Miercuri, 19 mai 2010 - Strasbourg
Aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (trombina bovină şi/sau porcină)
P7_TA(2010)0182B7-0264/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 19 mai 2010 referitoare la proiectul de directivă a Comisiei de modificare a anexelor la Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii și de abrogare a Deciziei 2004/374/CE

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari(1), în special articolul 31 și articolul 28 alineatul (4),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(2),

–  având în vedere Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii(3) și Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare destinate consumului uman(4) care au fost abrogate și înlocuite cu Regulamentul sus-menționat (CE) nr. 1333/2008,

–  având în vedere proiectul de directivă a Comisiei de modificare a anexelor la Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii și de abrogare a Deciziei 2004/374/CE,

–  având în vedere articolul 5a alineatul(3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5),

–  având în vedere articolul 88 alineatul (2) și alineatul (4) litera (b) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în temeiul articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, Comisia poate, până la întocmirea listelor comunitare de aditivi alimentari prevăzute la articolul 30 din regulamentul respectiv, să adopte măsuri de modificare a anexelor, inclusiv cele ale Directivei 95/2/CE;

B.  întrucât anexa IV la Directiva 95/2/CE conține o listă de aditivi alimentari care pot fi utilizați în Uniunea Europeană și prescrie condițiile de utilizare a acestora;

C.  întrucât, în plus, criteriile generale de utilizare a aditivilor alimentari au fost enunțate în anexa II la Directiva 89/107/CEE și întrucât directiva respectivă a fost abrogată și înlocuită de Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, criteriile aplicabile regăsindu-se acum, printre altele, la articolul 6 din regulamentul respectiv, care vizează condițiile generale de includere și de utilizare a aditivilor alimentari în listele comunitare;

D.  întrucât articolul 6 din regulamentul menționat prevede autorizarea utilizării unui aditiv alimentar în UE numai dacă îndeplinește anumite condiții printre care, potrivit alineatului (1) litera (c), aceea că nu induce în eroare consumatorul și că, potrivit alineatului (2), prezintă avantaje și un interes pentru consumatori;

E.  întrucât articolul 6 din regulamentul respectiv prevede, de asemenea, la alineatul (1) litera (a) că un aditiv alimentar este autorizat numai în cazul în care nu pune nici o problemă de siguranță pentru sănătatea consumatorului;

F.  întrucât, în plus, Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (cunoscut și sub numele de „legislația generală în domeniul alimentar”) și, îndeosebi, articolul 8 din acesta, prevede, printre altele că legislația în domeniul alimentar are drept obiectiv protejarea intereselor consumatorilor și asigură o bază care le permite acestora să facă o alegere în cunoștință de cauză în legătură cu produsele alimentare pe care le consumă și că are drept scop prevenirea practicilor care pot induce în eroare consumatorul;

G.  întrucât proiectul de directivă a Comisiei, îndeosebi considerentul 25 și punctul 3 litera (h) din anexa la aceasta, prevede includerea în anexa IV la Directiva 95/2/CE a unui preparat enzimatic pe bază de trombină cu fibrinogen ca aditiv alimentar pentru reconstituirea alimentelor;

H.  întrucât trombina, chiar dacă este derivată din părțile comestibile ale animalelor, are o funcție de „lipici pentru carne” scopul său fiind acela de a uni bucăți de carne separate pentru a produce un singur produs pe bază de carne;

I.  întrucât scopul utilizării trombinei este deci acela de a prezenta bucăți disparate de carne sub forma unui produs din carne unic, fiind evident, așadar, riscul de a induce în eroare consumatorii;

J.  întrucât considerentul 25 din proiectul de directivă a Comisiei recunoaște că utilizarea trombinei cu fibrinogen ar putea induce în eroare consumatorii în legătură cu starea alimentului final;

K.  întrucât punctul 3 litera (h) din proiectul de directivă a Comisiei prevede includerea trombinei bovine și/sau porcine în lista aditivilor alimentari autorizați în anexa IV la Directiva 95/2/CE în preparate și produse din carne preambalate destinate consumatorului final într-o concentrație de maximum 1 mg/kg, urmând să fie utilizată împreună cu fibrinogenul și cu condiția ca alimentul să poarte informația „bucăți de carne combinate” în apropierea denumirii sale comerciale;

L.  întrucât, deși proiectul de directivă a Comisiei nu permite utilizarea trombinei ca aditiv alimentar în produsele din carne servite la restaurante sau la alte unități de restaurație colectivă, există totuși un risc evident ca acea carne care conține trombină să pătrundă în produsele din carne servite la restaurante sau la alte unități de restaurație colectivă, având în vedere prețul mai mare care poate fi obținut pentru bucățile de carne servite ca fiind un unic produs din carne;

M.  întrucât, în consecință, nu este clar dacă interzicerea utilizării trombinei în produsele din carne servite la restaurante sau la alte unități de restaurație colectivă ar avea ca efect în practică împiedicarea utilizării acestor produse din carne în restaurante sau alte unități de restaurație colectivă și a vânzării lor ca și când ar fi produse dintr-o singură bucată de carne;

N.  întrucât condițiile sus-menționate cuprinse în proiectul de directivă a Comisiei nu ar reuși să ofere protecție împotriva creării unei impresii false și înșelătoare în rândul consumatorilor în legătură cu existența unui singur produs din carne, existând deci riscul de a induce în eroare consumatorii și de a-i împiedica pe aceștia să facă o alegere în cunoștință de cauză în legătură cu consumul de produse din carne care conțin trombină;

O.  întrucât nu au fost demonstrate avantajele consumului de trombină pentru consumatori;

P.  întrucât procesul de unire a mai multor bucăți de carne separate mărește în mod semnificativ suprafața care poate fi infectată cu agenți patogeni (precum clostridium și salmonella) care, în urma unui astfel de proces, pot supraviețui și se pot reproduce fără oxigen;

Q.  întrucât riscul infectării cu bacterii patogene este deosebit de grav întrucât procesul de unire se poate derula la rece fără adaos de sare și fără niciun fel de proces de încălzire ulterior și, drept urmare, siguranța produsului final nu poate fi garantată;

R.  întrucât proiectul de directivă a Comisiei nu îndeplinește în aceste privințe criteriile de includere a aditivilor alimentari în anexa IV la Directiva 95/2/CE,

1.  consideră că acest proiect de directivă a Comisiei nu este compatibil cu scopul și conținutul Regulamentului (CE) nr. 1333/2008;

2.  se opune adoptării proiectului de directivă a Comisiei de modificare a anexelor la Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii și de abrogare a Deciziei 2004/374/CE;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)JO L 354, 31.12.2008, p. 16.
(2)JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(3)JO L 61, 18.3.1995, p. 1.
(4)JO L 40, 11.2.1989, p. 27.
(5)JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate