Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2679(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0264/2010

Predložena besedila :

B7-0264/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0182

Sprejeta besedila
PDF 203kWORD 44k
Sreda, 19. maj 2010 - Strasbourg
Aditivi za živila razen barvil in sladil (goveji in/ali svinjski trombin)
P7_TA(2010)0182B7-0264/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2010 o predlogu direktive Komisije o spremembi prilog k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil ter razveljavitvi Odločbe 2004/374/ES

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila(1) in zlasti členov 31 in 28(4) te uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(2),

–  ob upoštevanju Direktive 95/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil(3) in Direktive Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi(4), ki jih je preklicala in nadomestila zgoraj omenjena uredba (ES) št. 1333/2008,

–  ob upoštevanju osnutka predloga Komisije o spremembi prilog k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil in o razveljavitvi Odločbe 2004/374/ES,

–  ob upoštevanju člena 5a(3)(b) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(5),

–  ob upoštevanju člena 88(2) in (4)(b) svojega poslovnika,

A.  ker lahko Komisija v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1333/2008 sprejme ukrepe za spremembo prilog, med drugim tudi priloge k Direktivi 95/2/ES, dokler ne bodo pripravljeni seznami Skupnosti aditivov za živila iz člena 30 te uredbe,

B.  ker Priloga IV k Direktivi 95/2/ES vsebuje seznam aditivov za živila, ki se lahko uporabljajo v Evropski uniji, in pogoje za njihovo uporabo,

C.  ker so poleg tega splošna merila za uporabo aditivov za živila določena v Prilogi II k Direktivi 89/107/EGS in ker je bila ta direktiva razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1333/2008 ter je sedaj ustrezna merila med drugim mogoče najti v členu 6 te uredbe, ki se nanaša na splošne pogoje za vključitev in uporabo aditivov za živila na seznamih Skupnosti,

D.  ker člen 6 te uredbe določa, da se aditiv za živila lahko odobri za uporabo v EU samo, če izpolnjuje določene pogoje, med drugim da v skladu z odstavkom 1(c) ne zavaja potrošnika, v skladu z odstavkom 2 pa, da ima prednosti in ugodnosti za potrošnike,

E.  ker člen 6 (1)(a) te uredbe določa tudi, da se lahko aditiv za živila dovoli za uporabo samo, če ne pomeni tveganja za zdravje potrošnika,

F.  ker poleg tega Uredba (ES) št. 178/2002 (znana kot „splošna živilska zakonodaja“), zlasti člen 8 te uredbe, med drugim določa, da je cilj živilske zakonodaje varstvo interesov potrošnikov in zagotavljanje podlage potrošnikom za ozaveščeno izbiro o živilih, ki jih uživajo, ter da si prizadeva preprečiti prakse, ki lahko zavajajo potrošnika,

G.  ker osnutek direktive Komisije, zlasti uvodna izjava 25 in točka (3) (h) Priloge, določa, da se vključi v Prilogo IV k Direktivi 95/2/ES encimskega pripravka, ki temelji na trombinu s fibrinogenom kot aditivu za živila za spremembo oblike živila,

H.  ker je trombin, ki izhaja iz užitnih delov živali, označen kot „mesno lepilo“, in je njegova naloga kot aditiva za živilo strjevanje ločenih delov mesa, da bi nastal en mesni izdelek,

I.  ker je namen uporabe trombina, da se kosi mesa potrošniku predstavijo kot en sam mesni izdelek, in je zato nevarnost zavajanja potrošnikov očitna,

J.  ker sama uvodna izjava 25 osnutka direktive Komisije navaja, da bi lahko uporaba trombina s fibrinogenom kot aditiva za živila zavajala potrošnika glede stanja končnega živila,

K.  ker točka (3) (h) Priloge k osnutku direktive Komisije predvideva vključitev trombina goveda in/ali prašičev v seznam dovoljenih aditivov za živila v skladu s Prilogo IV k Direktivi 95/2/ES v predpakiranem mesnem pripravku in predpakiranem mesnem izdelku za končnega potrošnika do največ 1 mg/kg, ki se uporabljajo skupaj s fibrinogenom in pod pogojem, da so na živilih navedeni podatki „kombinirani deli mesa“ blizu prodajnega imena,

L.  ker osnutek direktive Komisije sicer ne bi dovoljeval uporabe trombina kot aditiva za živila v mesnih izdelkih, ki se strežejo v restavracijah ali na drugih javnih mestih, kjer strežejo hrano, obstaja pa očitno tveganje, da bi meso z vsebnostjo trombina, zašlo v mesne izdelke, ki se strežejo v restavracijah ali na drugih javnih mestih, kjer strežejo hrano, glede na to, da je za kose mesa, ki so postreženi kot en sam mesni izdelek, mogoče zaračunati višjo ceno,

M.  ker zato ni jasno, ali bi s prepovedjo uporabe trombina v mesnih izdelkih, ki se strežejo v restavracijah ali drugih javnih mestih, kjer strežejo hrano, preprečili prakse, da bi se takšni mesni izdelki uporabljali v restavracijah ali na drugih javnih mestih, kjer strežejo hrano, in potrošnikom prodajali kot en sam mesni izdelek,

N.  ker omenjeni pogoji označevanja, ki jih vsebuje osnutek direktive Komisije, ne bi ščitili pred napačnim in zavajajočim vtisom za potrošnike o tem, ali gre za en sam mesni izdelek, zato obstaja tveganje, da bodo potrošniki zavedeni in jim ne bo omogočena ozaveščena izbira v zvezi z uživanjem mesnih izdelkov, ki vsebujejo trombin,

O.  ker doslej še ni znanih prednosti in ugodnosti trombina za potrošnike,

P.  ker postopek, ki strjuje več ločenih kosov mesa, bistveno poveča površino, ki se lahko okuži s patogenimi bakterijami (kot sta clostridium in salmonela), ki lahko v takšnem postopku preživijo in se razmnožujejo brez kisika,

Q.  ker je nevarnost okužbe s patogenimi bakterijami še posebej resna, saj se postopek strjevanja lahko izvaja v obliki hladnega strjevanja, brez dodajanja soli in brez kakršnega koli nadaljnjega postopka segrevanja, varnosti končnega proizvoda pa zato ni mogoče zagotoviti,

R.  ker zato osnutek direktive Komisije v zvezi s tem ni v skladu z merili za vključitev aditivov za živila v Prilogo IV k Direktivi 95/2/ES,

1.  meni, da osnutek odločbe Komisije ni skladen s ciljem in vsebino Uredbe (ES) št. 1333/2008;

2.  nasprotuje sprejetju osnutka direktive Komisije o spremembah prilog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/EC o aditivih za živila razen barvil in sladil in o razveljavitvi Odločbe 2004/374/ES;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 354, 31.12.2008, str. 16.
(2) UL L 31, 01.02.2002, str. 1.
(3) UL L 61, 18.03.1995, str. 1.
(4) UL L 40, 11.2.1989, str. 27.
(5) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov