Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2216(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0123/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0123/2010

Συζήτηση :

PV 20/05/2010 - 4
CRE 20/05/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2010 - 7.8
CRE 20/05/2010 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0193

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 439kWORD 156k
Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Η αναγκαιότητα μιας στρατηγικής της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο
P7_TA(2010)0193A7-0123/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο (2009/2216(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Νότιο Καύκασο, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματός του της 15 Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)(1) και των ψηφισμάτων του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με μια αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο(2) και σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο(3),

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του της 17ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν: ελευθερία της έκφρασης(4), της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη Γεωργία(5), της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης στη Γεωργία(6) και της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την Αρμενία(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της 3ης Δεκεμβρίου 2008 με τίτλο «Ανατολική Εταιρική Σχέση» (CΟΜ(2008)0823),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής της Πράγας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, της 7ης Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα Σχέδια Δράσης ΕΠΓ που εγκρίθηκαν με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία τον Νοέμβριο του 2006 και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ), ο οποίος συνδέεται στενά με την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης ΕΠΓ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ σχετικά με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 23 Απριλίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα Εθνικά Στρατηγικά Έγγραφα 2007-2013 και τα Εθνικά Ενδεικτικά Προγράμματα 2007-2010 στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ για την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία,

–  έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Αναθεώρηση των Εγγράφων Προγραμματισμού του ΕΜΓΕΣ για την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που συνήφθησαν το 1996 με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές εκθέσεις παρακολούθησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Διερευνητικής Αποστολής για τη σύγκρουση στη Γεωργία, που δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (έκθεση Tagliavini),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0123/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 8 Δεκεμβρίου 2009 η ΕΕ επανέλαβε την πρόθεσή της να προωθήσει τη σταθερότητα, τη συνεργασία, την ευημερία και τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλο το Νότιο Καύκασο, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπεία του πολέμου στη Γεωργία τον Αύγουστο του 2008, της επιτυχούς παρέμβασης της ΕΕ για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και της επείγουσας ανάγκης περαιτέρω δέσμευσης προς διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, η ΕΕ κατέστη σημαντικός παράγοντας ασφάλειας στην περιοχή, μέσω της ανάπτυξης της αποστολής παρακολούθησης της ΕΕ, της έναρξης ενός σημαντικού προγράμματος μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και της αποστολής πραγματογνωμόνων για τη διερεύνηση των αιτιών και της πορείας του πολέμου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2009 εντατικοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, με τη διαμεσολάβηση της Ομάδας Mινσκ του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διά της βίας εκτοπισθέντες από τις εμπόλεμες ζώνες στον Νότιο Καύκασο εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα επιστροφής τους στις εστίες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρεις χώρες έχουν αναλάβει προγράμματα τοπικής ενσωμάτωσης των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων τους, αν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες που εμποδίζουν την επιτυχία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες και τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές ως πολιτικά εργαλεία στις συγκρούσεις,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή από την Αρμενία και την Τουρκία, τον Οκτώβριο του 2009, πρωτοκόλλων για την εγκαθίδρυση και την ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων και το άνοιγμα των κοινών συνόρων τους αποτελεί ελπιδοφόρο βήμα, χωρίς όμως να έχει υπάρξει κύρωση,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «παγωμένες» συγκρούσεις είναι πρόσκομμα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και εμποδίζουν τη βελτίωση του επιπέδου ζωής της περιοχής του Νότιου Καυκάσου καθώς και την πλήρη ανάπτυξη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων έχει ουσιώδη σημασία για τη σταθερότητα στη γειτονιά της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να προσδιορισθούν κοινοί τομείς ενδιαφέροντος με στόχο την εξάλειψη των αποκλίσεων, τη διευκόλυνση του διαλόγου και την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και των αναπτυξιακών ευκαιριών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ τηρεί τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας στις σχέσεις της με τα κράτη του Νότιου Καυκάσου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση δημιουργεί νέες δυνατότητες εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, θεσπίζοντας συγχρόνως την πολυμερή συνεργασία,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση αποσκοπεί στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, την προσέγγιση των νομοθεσιών και την οικονομική ολοκλήρωση, καθώς και στην παροχή απτής στήριξης για την εδραίωση της κρατικής υπόστασης και της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών εταίρων, βασίζεται δε στις αρχές της αιρεσιμότητας, της διαφοροποίησης και της συγκυριότητας, και στοχεύει στη διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών σύνδεσης, που θα απαιτήσουν τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτόνων (EURONEST) αναμένεται να συγκροτηθεί επισήμως ως καίριος πολυμερής μηχανισμός ενισχυμένου διακοινοβουλευτικού διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των έξι ανατολικών εταίρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας, με στόχο την προσέγγιση των εν λόγω χωρών με την ΕΕ,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου απαιτεί ολοένα και πιο προορατική πολιτική στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της ΕΕ στην εν λόγω περιοχή, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας αποτελούν μια καλή ευκαιρία για τον καθορισμό μιας στρατηγικής της ΕΕ έναντι του Νότιου Καυκάσου,

1.  επαναλαμβάνει ότι ο κύριος στόχος της ΕΕ στην περιοχή είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας ώστε να καταστούν ανοικτές, ειρηνικές, σταθερές και δημοκρατικές χώρες, έτοιμες να εγκαθιδρύσουν σχέσεις καλής γειτονίας και ικανές να μεταβάλουν το Νότιο Καύκασο σε μια περιοχή διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας με σκοπό να ενισχυθεί η ενσωμάτωση των εν λόγω χωρών στις ευρωπαϊκές πολιτικές· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει έναν ολοένα και πιο ενεργό πολιτικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού, αναπτύσσοντας μια στρατηγική η οποία θα συνδυάζει την ήπια εξουσία της με μια σταθερή προσέγγιση, σε συμφωνία με τις χώρες της περιοχής και συμπληρωματικώς προς τις διμερείς πολιτικές·

Θέματα ασφάλειας και ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων

2.  τονίζει ότι η διατήρηση του στάτους κβο όσον αφορά τις συγκρούσεις στην περιοχή είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεδομένου ότι ενέχει μονίμως τον κίνδυνο της κλιμάκωσης των εντάσεων και της επανέναρξης των ένοπλων εχθροπραξιών· θεωρεί ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει να αναλάβουν δυναμικές δεσμεύσεις για την επίτευξη της σταθερότητας και της ειρήνης· τάσσεται υπέρ της χρήσης διασυνοριακών προγραμμάτων και διαλόγου μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών ως μέσων για το μετασχηματισμό των συγκρούσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης εκατέρωθεν των διαχωριστικών γραμμών· επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά τη συμβολή της στην επίτευξη πνεύματος διαλόγου στην περιοχή και τη διασφάλιση της εφαρμογής των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

3.  επισημαίνει ότι η διαχείριση των συγκρούσεων και η επίλυσή τους, καθώς επίσης και ο στοιχειώδης διάλογος απαιτούν, μεταξύ άλλων, αναγνώριση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών και κοινοτήτων, ανοικτό πνεύμα για την αναθεώρηση των αντιλήψεων ως προς τα γεγονότα του παρελθόντος και την επίτευξη κοινής κατανόησης για τα γεγονότα αυτά, βούληση για να ξεπεραστούν το μίσος και ο φόβος, ετοιμότητα για συμβιβασμό όσον αφορά μαξιμαλιστικές θέσεις, εγκατάλειψη ρεβανσιστικών στάσεων και ετοιμότητα για τη συζήτηση πραγματικών παραχωρήσεων ώστε να καταστεί δυνατή η εδραίωση σταθερότητας και ευημερίας·

4.  επισημαίνει τη σημασία της πρόληψης των συγκρούσεων, μέσω του σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των μελών των εθνικών μειονοτήτων, της θρησκευτικής ανοχής και των προσπαθειών ενίσχυσης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής·

5.  υπογραμμίζει την ευθύνη των εξωτερικών παραγόντων, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν χρήση του κύρους και της επιρροής τους με τρόπο ώστε να βρίσκονται εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η περαιτέρω και ισορροπημένη συνεργασία μεταξύ των εξωτερικών συντελεστών στην περιοχή, ώστε να συμβάλει στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων· θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο οιοσδήποτε εξωτερικός παράγοντας να θέτει προϋποθέσεις για το σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών του Νότιου Καυκάσου·

Η σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το δυναμικό ρυθμό των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που καταδεικνύουν οι έξι συναντήσεις μεταξύ των προέδρων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στη διάρκεια του 2009, στο πνεύμα της Δήλωσης της Μόσχας· καλεί τα μέρη να εντείνουν τις προσπάθειές τους αναφορικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες τους με στόχο τη διευθέτηση κατά τους ερχόμενους μήνες, να επιδείξουν πιο εποικοδομητική στάση και να εγκαταλείψουν την τάση διατήρησης του στάτους κβο που έχει δημιουργηθεί διά της βίας και χωρίς διεθνή νομιμότητα, που προκαλεί αστάθεια και παρατείνει τα δεινά των πληττόμενων από τον πόλεμο πληθυσμών· καταδικάζει την ιδέα της στρατιωτικής λύσης και τις βαριές συνέπειες της στρατιωτικής δύναμης που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, και καλεί και τις δύο πλευρές να αποφύγουν κάθε περαιτέρω παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του 1994·

7.  στηρίζει πλήρως τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Ομάδας του Μινσκ του ΟΑΣΕ, τις βασικές αρχές που περιέχονται στο έγγραφο της Μαδρίτης και τη δήλωση που διατύπωσαν οι πρόεδροι των συμπροεδρεουσών χωρών της Ομάδας του Μινσκ στις 10 Ιουλίου 2009, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G8 στη L'Aquila· καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει θάρρος και πολιτική βούληση ώστε να ξεπεραστούν τα εναπομείναντα προβληματικά σημεία που παρεμποδίζουν τη σύναψη συμφωνίας·

8.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα που εγκατέλειψαν τις εστίες κατά τη διάρκεια ή λόγω του πολέμου στο Ναγκόρνο Καραμπάχ παραμένουν εκτοπισμένα και δεν τους επιτρέπεται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος επιστροφής, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και του δικαιώματος προσωπικής ασφάλειας· καλεί όλα τα μέρη να αναγνωρίσουν αδιαμφισβήτητα και άνευ όρων τα δικαιώματα αυτά, την ανάγκη για ταχεία υλοποίησή τους και γρήγορη επίλυση αυτού του προβλήματος, τηρουμένων των αρχών του διεθνούς δικαίου· ζητεί, εν προκειμένω, την απόσυρση των δυνάμεων της Αρμενίας από όλα τα κατεχόμενα εδάφη του Αζερμπαϊτζάν, η οποία θα συνοδεύεται από την ανάπτυξη διεθνών δυνάμεων, που θα οργανωθεί σε πλαίσιο σεβασμού του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου ούτως ώστε να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του πληθυσμού του Ναγκόρνο Καραμπάχ, να μπορέσουν οι εσωτερικά εκτοπισθέντες να επιστρέψουν στις εστίες τους και να προληφθούν περαιτέρω συγκρούσεις προκαλούμενες από την έλλειψη εστιών· καλεί τις αρχές της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και τους επικεφαλής των αντίστοιχων κοινοτήτων να αποδείξουν την δέσμευσή τους με τη δημιουργία ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων, προετοιμάζοντας στην πράξη την επιστροφή των εκτοπισμένων ατόμων· θεωρεί ότι η κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων και των προσφύγων θα πρέπει να εξεταστεί στη βάση των διεθνών προτύπων, έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πρόσφατη σύσταση PACE 1877(2009) «Οι ξεχασμένοι λαοί της Ευρώπης: προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μακροχρόνια εκτοπισθέντων ατόμων'·

9.  επισημαίνει ότι απαιτούνται πραγματικές προσπάθειες ώστε να προλειανθεί το έδαφος για μια διαρκή ειρήνη· ζητεί από όλες τις αρμόδιες αρχές να αποφεύγουν τις προκλητικές πολιτικές, τις ρητορικές εμπρηστικές δηλώσεις και την παραποίηση της ιστορίας· καλεί τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν να ενεργήσουν υπεύθυνα, να μετριάσουν τα λόγια τους και να προετοιμάσουν το έδαφος, ούτως ώστε η κοινή γνώμη να αποδεχθεί και να κατανοήσει πλήρως τα οφέλη μιας συνολικής διευθέτησης·

10.  πιστεύει ότι η θέση σύμφωνα με την οποία το Ναγκόρνο Καραμπάχ συμπεριλαμβάνει όλα τα κατεχόμενα εδάφη του Αζερμπαϊτζάν που περιβάλλουν το Ναγκόρνο Καραμπάχ θα πρέπει ταχύτατα να εγκαταλειφθεί· σημειώνει ότι ένα προσωρινό καθεστώς για το Ναγκόρνο Καραμπάχ θα μπορούσε να αποτελέσει λύση έως ότου προσδιοριστεί το οριστικό καθεστώς και θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μεταβατικό πλαίσιο για την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία μεταξύ των πληθυσμών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή·

11.  υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια για όλους αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα οιασδήποτε διευθέτησης· αναγνωρίζει τη σημασία ισχυρών συμφωνιών για τη διατήρηση της ειρήνης σε συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές πτυχές· ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο στήριξης της ειρηνευτικής διαδικασίας μέσω αποστολών της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), συμπεριλαμβανομένης ευρείας αποστολής επιτόπιας παρακολούθησης, η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης διατήρησης της ειρήνης, αφ' ης στιγμής εξευρεθεί πολιτική λύση·

Η προσέγγιση Αρμενίας - Τουρκίας

12.  χαιρετίζει τα πρωτόκολλα για τη σύναψη και την ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Αρμενίας και της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των κοινών συνόρων· καλεί και τα δύο μέρη να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την κύρωση και εφαρμογή των πρωτοκόλλων, χωρίς προϋποθέσεις και εντός ευλόγου χρονοδιαγράμματος· υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση Αρμενίας-Τουρκίας και οι διαπραγματεύσεις της ομάδας του Μινσκ του ΟΑΣΕ αποτελούν ξεχωριστές διαδικασίες, καθεμία από τις οποίες θα πρέπει να εξελιχθεί σύμφωνα με τη δική της επιχειρηματολογία· επισημαίνει, εντούτοις, ότι η πρόοδος σε μία από τις δύο διαδικασίες θα μπορούσε να έχει ευρύτατες και ενδεχομένως πολύ θετικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή·

Οι συγκρούσεις στη Γεωργία

13.  επαναλαμβάνει την άνευ όρων υποστήριξή του στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Γεωργίας και ζητεί από τη Ρωσία να τα σεβαστεί· παροτρύνει τις αρχές της Γεωργίας να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για τη διευθέτηση των εσωτερικών της συγκρούσεων της Γεωργίας στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία· χαιρετίζει την έκθεση Tagliavini και υποστηρίζει τις βασικές παρατηρήσεις και συμπεράσματά της· ευελπιστεί ότι τα εκτενή γενικά ενημερωτικά στοιχεία που παρέχονται στην εν λόγω έκθεση θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τόσο στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) όσο και από μεμονωμένους πολίτες όσον αφορά τις παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· υποστηρίζει την εντολή της Αποστολής Παρακολούθησης της ΕΕ (EUMM) και απευθύνει έκκληση για την περαιτέρω επέκτασή της· καλεί τη Ρωσία και τις de facto αρχές των αποσχισθεισών περιοχών της Αμπχαζίας και τις Νότιας Οσετίας να παύσουν να παρεμποδίζουν τμήματα της εφαρμογής της·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η διεθνής κοινότητα απορρίπτει σχεδόν ομόφωνα τη μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας· καταδικάζει ως αντιβαίνουσα στο διεθνές δίκαιο την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία· καλεί όλα τα μέρη να τηρήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2008 και να εγγυηθούν την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση του προσωπικού της ΕUMM στην περιοχή, και καλεί τη Ρωσία να τηρήσει τη δέσμευσή της να αποσύρει τα στρατεύματά της στις θέσεις που κατείχαν πριν την έναρξη του πολέμου του Αυγούστου 2008· επισημαίνει με ανησυχία τη συμφωνία της 17ης Φεβρουαρίου 2010 μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των de facto αρχών της Αμπχαζίας για την εγκατάσταση ρωσικής στρατιωτικής βάσης στην Αμπχαζία χωρίς τη συναίνεση της γεωργιανής κυβέρνησης, και παρατηρεί ότι μια τέτοια συμφωνία είναι ανακόλουθη προς τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου και της 8ης Σεπτεμβρίου 2008·

15.  τονίζει τη σημασία της προστασίας της ασφάλειας και των δικαιωμάτων όλων των λαών που ζουν στις αποσχισθείσες περιοχές, της προώθησης του σεβασμού του δικαιώματος των Γεωργιανών στην εθνότητα, να επιστρέψουν υπό ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες, της παύσης της διαδικασίας αναγκαστικής χορήγησης διαβατηρίων, της επίτευξης μείωσης των de facto κλειστών συνόρων, και της απόκτησης, από την ΕΕ και άλλους διεθνείς παράγοντες, της δυνατότητας να βοηθήσουν τους πληθυσμούς εντός των δύο περιοχών· υπογραμμίζει την ανάγκη σαφέστερα καθορισμένων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων στο πλαίσιο αυτό· ενθαρρύνει τη Γεωργία να συνεχίσει την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της για τα εσωτερικώς εκτοπισθέντα άτομα και την παροχή βοήθειας σε αυτά εντός της επικράτειάς της·

16.  επισημαίνει την ανάγκη να εξεταστεί η συνιστώσα «Γεωργία-Αμπχαζία και Γεωργία-Νότια Οσετία» της σύγκρουσης και να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται εξίσου υπόψη τα δικαιώματα και οι ανησυχίες όλων ενδιαφερομένων πληθυσμών· επισημαίνει το γεγονός ότι η απομόνωση της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας δεν είναι εποικοδομητική για την επίλυση της σύγκρουσης και χαιρετίζει την Κρατική Στρατηγική για τη δέσμευση μέσω της συνεργασίας, που εγκρίθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2010· ενθαρρύνει τις αρχές της Γεωργίας να συμβουλευθούν όλους τους ενδιαφερομένους όσον αφορά την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής· τονίζει τη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και των επαφών μεταξύ όλων των πληθυσμών που πλήττονται από τη σύγκρουση· ενθαρρύνει, επιπροσθέτως, την ΕΕ να προωθήσει σχέδια ελεύθερης κυκλοφορίας και Διοικητικές Συνοριακές Γραμμές μεταξύ των πληττόμενων πληθυσμών·

17.  θεωρεί λίαν σημαντικές τις συνομιλίες της Γενεύης, ως το μοναδικό βήμα διαλόγου στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση και στο οποίο οι τρεις μείζονες διεθνείς παράγοντες –η ΕΕ, ο ΟΑΣΕ και ο ΟΗΕ – συνεργάζονται στενά για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής· εκφράζει τη λύπη του διότι η δυναμική αυτού του βήματος διαλόγου δεν έχει ακόμη αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα και διότι εξακολουθούν να σημειώνονται επεισόδια στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, παρά τη χαιρετισθείσα καθιέρωση του Μηχανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Επεισοδίων· καλεί τα μέρη να αξιοποιήσουν πλήρως το μηχανισμό και τις δυνατότητές του για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσει νέα και νωπή ώθηση στις συνομιλίες αυτές, με στόχο να επιτευχθεί μια ικανοποιητική σταθεροποίηση της κατάστασης και να εφαρμοσθεί πλήρως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Αυγούστου του 2008·

Πρόοδοι προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου

18.  επισημαίνει ότι ο εκδημοκρατισμός, η χρηστή διακυβέρνηση, ο πολιτικός πλουραλισμός, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες είναι υψίστης σημασίας για τον καθορισμό των μελλοντικών σχέσεων της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας με την ΕΕ· ζητεί από τις χώρες να ανανεώσουν τις προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης ΕΠΓ, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να τις συνδράμει σε αυτές τις προσπάθειες· ανησυχεί για την περιορισμένη πρόοδο που έχουν σημειώσει οι χώρες της περιοχής του Νότιου Καυκάσου στον εν λόγω τομέα, όπως καταδεικνύεται στις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής για το 2009 και αντικατοπτρίζεται στις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης· επικροτεί την έναρξη του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας και της Αρμενίας, και καλεί το Αζερμπαϊτζάν και την ΕΕ να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις για μια ισοδύναμη δομή συνεργασίας·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανάληψης περαιτέρω δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και το σημαντικό ρόλο του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας ως βασικού στοιχείου για την ανάπτυξη εθνικής συναίνεσης· τονίζει τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης ανεξάρτητων, διαφανών και ισχυρών δημοκρατικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένων της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της εκτελεστικής εξουσίας και της διασφάλισης δημοκρατικής εναλλαγής στην εξουσία, της στήριξης και ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της ανάπτυξης επαφών μεταξύ των λαών για την προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· επισημαίνει τη βραδεία πρόοδο του εκδημοκρατισμού, παρά τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν·

20.  επισημαίνει ότι υπάρχει ακόμη ευρύτατη διαφθορά στην περιοχή και ζητεί από τις αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα για την καταπολέμησή της, καθώς απειλεί την οικονομική, την κοινωνική και την πολιτική ανάπτυξη των εν λόγω χωρών· δέον είναι να αποδοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην καταπολέμηση των μονοπωλίων, καθώς και στις προσλήψεις στις δημόσιες υπηρεσίες· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Γεωργία στην καταπολέμηση της διαφθοράς·

21.  λαμβάνει υπόψη τις εκλογές που διεξήχθησαν προσφάτως στις χώρες της περιοχής· σημειώνει τη σημασία ελεύθερων και δίκαιων εκλογών σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις και προδιαγραφές και την ανάγκη να καταβάλουν οι χώρες αυτές περαιτέρω προσπάθειες για την έγκριση και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, με στόχο, μεταξύ άλλων, να ενισχυθούν οι μηχανισμοί μετεκλογικού ελέγχου και να διασφαλισθεί η ορθή διερεύνηση και λογοδοσία για κάθε μετεκλογική πράξη βίας· επισημαίνει το ρόλο της ΕΕ στην παροχή τεχνικής αρωγής και τη διασφάλιση διεθνούς και ανεξάρτητης παρακολούθησης των εκλογών· επιβεβαιώνει τη θέση ότι η ΕΕ δεν αναγνωρίζει το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγονται οι εκλογές στα αποσχισθέντα εδάφη και υπερασπίζει τα πολιτικά δικαιώματα των εκτοπισθέντων ατόμων·

22.  θεωρεί ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και αρχή και ότι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης είναι σημαντικός, και τονίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να είναι ελεύθερα και ανεξάρτητα· ανησυχεί όσον αφορά τους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και την έλλειψη πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης στις χώρες του Νότιου Καυκάσου, και καλεί τις αρχές να τα εξασφαλίσουν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι συνεχίζονται η παρενόχληση και ο εκφοβισμός των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, οι επιθέσεις, οι βασανισμοί και η κακομεταχείριση δημοσιογράφων· θεωρεί ότι οι αυτορυθμιζόμενες αρχές και μηχανισμοί, ως σημαντικό στοιχείο ελευθερίας της έκφρασης, πρέπει να βελτιωθούν να και ενισχυθούν από τα αρμόδια επαγγελματικά όργανα·

   εκφράζει την ανησυχία του για τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στην Αρμενία, ειδικότερα δε για τη συνεχιζόμενη κράτηση του δημοσιογράφου και ακτιβιστή της αντιπολίτευσης Nikol Pashinian, παρά τη χορήγηση αμνηστίας στις 18 Ιουνίου 2009·
   προβληματίζεται σχετικά με την επιδείνωση του κλίματος των μέσων ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν· μολονότι εκφράζει την ικανοποίησή του για την προεδρική απονομή χάριτος σε 99 φυλακισμένους στις 25 Δεκεμβρίου 2009 και σε 62 φυλακισμένους στις 17 Μαρτίου 2010, εκφράζει τη λύπη του για την κράτηση και την καταδίκη δύο νέων ακτιβιστών και bloggers, του Emin Milli και του Adnan Hajizade·
   κατά συνέπεια, ζητεί την απελευθέρωσή τους· ζητεί από τις γεωργιανές αρχές να διασαφηνίσουν την κατάσταση της ιδιοκτησίας και χορήγησης άδειας λειτουργίας σε μέσα ενημέρωσης· σημειώνει την πρωτοβουλία του Γεωργιανού Κοινοβουλίου να διευρύνει το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο ώστε να συμπεριλαμβάνει περισσότερους εκπροσώπους από την αντιπολίτευση και από την κοινωνία των πολιτών, και αναμένει αποτελέσματα στο πλαίσιο αυτό·

23.  είναι της άποψης ότι πρέπει να διασφαλισθεί η ελευθερία του συνέρχεσθαι, δεδομένου ότι είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη μιας ελεύθερης, δημοκρατικής και ζωντανής κοινωνίας· εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσχέρειες, άμεσες και έμμεσες, που αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών στην οργάνωσή της και είναι θορυβημένο από την έγκριση νόμων και πρακτικών που ενδέχεται να περιορίσουν έμμεσα την ελευθερία του συνέρχεσθαι, περιλαμβανομένης της διοικητικής παρενόχλησης σε φορολογικά θέματα· υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών για τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, ειρήνευσης και συμφιλίωσης στην περιοχή·

24.  καλεί τις χώρες στην περιοχή να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EURONEST και να εκμεταλλευθούν όλες τις δυνατότητες που αυτή δίνει για πολυμερή και διμερή ανταλλαγή απόψεων, καθώς και για νομοθετική σύγκλιση προς τα πρότυπα της ΕΕ και κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων· προς τούτο σημειώνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των μελών των κοινοβουλίων των χωρών της περιοχής· ελπίζει ότι έτσι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο διμερών συναντήσεων μεταξύ των μελών των κοινοβουλίων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να ξεκινήσει ένας κοινοβουλευτικός διάλογος με την παρουσία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί επίσης τα ενδιαφερόμενα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύσουν την κοινοβουλευτική συνεργασία με τα κοινοβούλια της περιοχής, προκειμένου να ισχυροποιηθούν ο ρόλος και οι ικανότητές τους ως προς τη χάραξη πολιτικής·

Οικονομικά θέματα και κοινωνική ανάπτυξη

25.  είναι της άποψης ότι η ευρύτερη συνεργασία τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και με την ΕΕ, σε τομείς όπως η οικονομία, οι μεταφορές, η ενέργεια και το περιβάλλον, είναι απαραίτητη για την βέλτιστη ανάπτυξη των τομέων αυτών και για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή, αλλά πιστεύει ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην οικοδόμηση ανθρωπίνου κεφαλαίου στο σύνολο της περιοχής, ως μακροπρόθεσμη επένδυση· χαιρετίζει το γεγονός ότι και οι τρεις χώρες επωφελούνται από το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ και σημειώνει ότι όλες είναι δυνητικά υποψήφιες για το ΣΓΠ+ για αειφόρο ανάπτυξη και χρηστή διακυβέρνηση· τονίζει ότι η περιφερειακή συνεργασία στο δικαστικό και αστυνομικό τομέα και η ανάπτυξη ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων είναι απαραίτητα στοιχεία για την περαιτέρω προώθηση της κινητικότητας στην περιοχή αλλά και προς την ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εφαρμογή περιφερειακών προγραμμάτων με τη συμμετοχή και των τριών χωρών εξακολουθεί να εμποδίζεται από τις συνεχιζόμενες ανεπίλυτες συγκρούσεις·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία της οικοδόμησης ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος και της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα· επισημαίνει ότι η σημαντική οικονομική ανάπτυξη που έχει σημειώσει το Αζερμπαϊτζάν βασίζεται εν πολλοίς στα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις που καθιστούν την οικονομία ελκυστικότερη για τους ξένους επενδυτές· ενθαρρύνει τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω το Αζερμπαϊτζάν στη διαδικασία αυτή· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Αρμενία και τη Γεωργία· τονίζει, εν τούτοις, ότι η οικονομική ανάπτυξη της Αρμενίας και της Γεωργίας έχει επηρεαστεί από την παγκόσμια οικονομική κρίση, και χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη στα τέλη του 2009 για την παροχή μακροοικονομικής βοήθειας στις δύο χώρες·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ταχέως αυξανόμενες στρατιωτικές και αμυντικές δαπάνες στο Νότιο Καύκασο και για τη δημιουργία στρατιωτικών οπλοστασίων· επισημαίνει ότι ο συναφής τομέας των εθνικών προϋπολογισμών αντλεί αξιοσημείωτο ποσό χρηματοδοτικών πόρων εις βάρος περισσότερο επιτακτικών ζητημάτων, όπως είναι η μείωση της φτώχιας, η κοινωνική ασφάλιση και η οικονομική ανάπτυξη· καλεί, κατά συνέπεια, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να φροντίσουν ώστε η μακροοικονομική βοήθεια της ΕΕ να μη χρηματοδοτεί εμμέσως τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή·

28.  επισημαίνει τη στρατηγική γεωπολιτική θέση του Νότιου Καύκασου και την αυξανόμενη σημασία του ως ενεργειακού, μεταφορικού και επικοινωνιακού διαδρόμου που συνδέει την περιοχή της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας με την Ευρώπη· θεωρεί, ως εκ τούτου, μέγιστης σημασίας την απόδοση ύψιστης προτεραιότητας στη συνεργασία της ΕΕ με το Νότιο Καύκασο, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια· επισημαίνει το ρόλο των τριών χωρών ως ουσιώδη για τη διέλευση ενεργειακών πόρων και για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών και διαδρόμων της ΕΕ· υπό το φως αυτό, υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά ότι η Ένωση θα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα της περιοχής· χαιρετίζει την ετοιμότητα του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας να διαδραματίσουν περαιτέρω ενεργό ρόλο όσον αφορά την προώθηση του ενεργειακού εφοδιασμού και της διαφοροποίησης της διέλευσης στην περιοχή με βάση την αγορά· συνιστά ένθερμα στις εμπλεκόμενες χώρες και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν την Αρμενία σε σημαντικά μεταφορικά και ενεργειακά σχέδια στην περιοχή·

29.  αναγνωρίζει τη σημασία της περιοχής για την ενεργειακή συνεργασία και ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Νότιου Διαδρόμου (Nabucco και White Stream)· τονίζει τη σημασία της εμβάθυνσης της ενεργειακής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και σημειώνει τη μεγάλη αξία των ενεργειακών πόρων του Αζερμπαϊτζάν και το σημαντικό ρόλο που παίζουν στην οικονομική του ανάπτυξη· υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης μιας δίκαιης κατανομής των κερδών από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και επένδυσής τους στην ανάπτυξη της χώρας ως συνόλου, πράγμα που θα επιτρέψει την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης πτώσης της παραγωγής του πετρελαίου· επισημαίνει την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσίας, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση του Αζερμπαϊτζάν να διαφοροποιήσει την οικονομία του· υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή ως βασικής προϋπόθεσης για την εμπιστοσύνη των επενδυτών και συγχαίρει το Αζερμπαϊτζάν για τη συμμετοχή του στην Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια στις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (ΠΔΕΒ)·

30.  αναγνωρίζει το ζωτικό ρόλο της ανάπτυξης νέων υποδομών και μεταφορικών διαδρόμων, σχεδίων που θα συνδέουν τις περιοχές της Κασπίας Θάλασσας και του Εύξεινου Πόντου διαμέσου ή από το Νότιο Καύκασο, όπως επίσης αναφέρεται στην ανακοίνωση για τη «Δεύτερη Στρατηγική Ενεργειακή Αναθεώρηση'· στηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, όλες τις πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην καθιέρωση ενός ισχυρότερου διαλόγου μεταξύ παραγωγών-καταναλωτών και χωρών διαμετακόμισης, με ανταλλαγή γνώσεων για ενεργειακά ρυθμιστικά συστήματα και για νομοθεσίες περί ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών διαφάνειας και αλληλεγγύης και της ανάπτυξης μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης για διακοπές στην ενεργειακή παροχή· πιστεύει ότι τούτο συμβαδίζει με τη σύγκλιση των ρυθμιστικών πλαισίων, την ολοκλήρωση της αγοράς και ένα καθεστώς μη διακρίσεων στις διασυνοριακές υποδομές μεταφοράς·

31.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η διασφάλιση της συνεκτίμησης των περιβαλλοντικών ανησυχιών· αναγνωρίζει ότι η διαφοροποίηση του εφοδιασμού είναι καίριας σημασίας και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας με γειτονικά κράτη· εκφράζει την άποψη ότι το Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο για τον Καύκασο θα πρέπει να λάβει τη δέουσα χρηματοδότηση και υποστήριξη ούτως ώστε να εφαρμόζει αξιόπιστα διασυνοριακά προγράμματα· θεωρεί ότι τα ανακοινωθέντα σχέδια του Αζερμπαϊτζάν να καταστήσει την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κυβερνητική προτεραιότητα είναι αξιέπαινα και ενθαρρύνει τη συνέχιση παρόμοιων στόχων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Αρμενίας να παροπλίσει τον πυρηνικό σταθμό του Medzamor και ενθαρρύνει τις αρμενικές αρχές να στραφούν προς την εξεύρεση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για τον ενεργειακό εφοδιασμό, όπως έχει ζητηθεί από την ΕΕ· επικροτεί τις προσπάθειες της γεωργιανής κυβέρνησης να αναπτύξει τον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας και υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης της ΕΕ προς τον σκοπό αυτόν·

32.  πιστεύει ότι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού διαλόγου, μέσω της συμμετοχής όλων των κοινωνικών φορέων, η προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, η επένδυση στην εκπαίδευση και την υγεία, η ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και η εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας ζωής, είναι σημαντικοί παράγοντες για την οικοδόμηση ζωντανών δημοκρατικών κοινωνιών· βλέπει θετικά την έγκριση από τις τρεις χώρες των αντίστοιχων προγραμμάτων τους για τη μείωση της φτώχειας και ενθαρρύνει την ενδελεχή εφαρμογή τους·

Προς την κατεύθυνση μιας στρατηγικής της ΕΕ

33.  χαιρετίζει την Ανατολική Εταιρική Σχέση και σημειώνει τις σχετικές πρωτοβουλίες που ενεργοποιήθηκαν και τις επαφές που έγιναν· επισημαίνει ότι, για να καταστεί αξιόπιστη, θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έργα και κατάλληλα κίνητρα· προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω την κοινοβουλευτική διάσταση της εταιρικής αυτής σχέσης·

34.  επικροτεί τη δυνατότητα που παρέχεται από την Ανατολική Εταιρική Σχέση για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με τις χώρες του Νότιου Καυκάσου και την ΕΕ μέσω της εδραίωσης νέων συμβατικών σχέσεων υπό τη μορφή συμφωνιών σύνδεσης· υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης οροσήμων και σημείων αναφοράς στα έγγραφα που θα διαδεχθούν τα υφιστάμενα σχέδια δράσης· υπενθυμίζει ότι στους όρους έναρξης διαπραγματεύσεων περιλαμβάνονται το επαρκές επίπεδο εκδημοκρατισμού, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει τεχνική αρωγή, όπου χρειάζεται, προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες να εκπληρώσουν αυτές τις προϋποθέσεις· επικροτεί, ειδικότερα το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Οικοδόμηση Θεσμών που προσφέρει η Ανατολική Εταιρική Σχέση ως καινοτόμο μέσο, ειδικά σχεδιασμένο για την παροχή βοήθειας στις χώρες προκειμένου να εκπληρώσουν τις εν λόγω προϋποθέσεις· επαναλαμβάνει το προνόμιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενημερώνεται άμεσα και πλήρως σχετικά με όλα τα στάδια της διαπραγματευτικής διαδικασίας των συμφωνιών σύνδεσης, δεδομένου επίσης ότι θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη σύναψή τους· ευελπιστεί ότι η εφαρμογή συμφωνιών σύνδεσης από όλες τις χώρες του Νότιου Καυκάσου θα επιταχύνει τη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης και πολιτικής συνεργασίας με την ΕΕ·

35.  πιστεύει ότι τα Σχέδια Δράσης ΕΠΓ και η εφαρμογή τους αποτελούν κύρια βάση για την αξιολόγηση της τήρησης των δεσμεύσεων και της προόδου που έχουν επιτευχθεί στις διμερείς σχέσεις με την ΕΕ και για την πιθανή αναβάθμιση των συμφωνιών με τις εν λόγω χώρες· σημειώνει τη δέσμευση της Αρμενίας και της Γεωργίας όσον αφορά την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης ΕΠΓ και καλεί το Αζερμπαϊτζάν να επισπεύσει τις προσπάθειές του προς την ίδια κατεύθυνση· είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία· σημειώνει τους διαφορετικούς ρυθμούς προόδου των τριών χωρών ως προς την εφαρμογή των αντίστοιχων Σχεδίων Δράσης ΕΠΓ· πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις για τις νέες συμφωνίες σύνδεσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις διαφορές αυτές και τους διαφορετικούς στόχους, καθώς και την περιφερειακή διάσταση, και ότι οι εν λόγω χώρες πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης αντιμετώπισης·

36.  είναι της άποψης ότι θα πρέπει να ενισχυθεί δεόντως η περιφερειακή διάσταση της στρατηγικής της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο· επικροτεί, εν προκειμένω, τη διάθεση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων για τον ΕΜΓΕΣ, στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, για προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και για την πολυμερή συνεργασία· ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει μια σειρά περιφερειακών και διασυνοριακών έργων και προγραμμάτων για τις τρεις χώρες του Νότιου Καυκάσου στους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να παρασχεθούν συγκεκριμένα κίνητρα για την ενίσχυση της συνεργασίας και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών·

37.  υπενθυμίζει ότι όλες οι χώρες του Νότιου Καύκασου αποτελούν τμήμα της πρωτοβουλίας της Παρευξείνιας Συνεργασίας, η οποία ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, στηρίζοντας την περιφερειακή συνεργασία σε ορισμένους τομείς μέσω, μεταξύ άλλων, διασυνοριακών προγραμμάτων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ η περιοχή του Εύξεινου Πόντου και ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή και, ιδίως, από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ), να αναπτύξουν ιδέες και στρατηγικές με στόχο τη στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών του Ευξείνου Πόντου και την αύξηση των δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση· προς το σκοπό αυτό, συνιστά την εγκαθίδρυση μιας θεσμοθετημένης δομής που θα λάβει τη μορφή μιας Ένωσης του Εύξεινου Πόντου·

38.  επαναβεβαιώνει ότι οι θέσεις της Ρωσίας, της Τουρκίας και των ΗΠΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευθέτηση των συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης δεν αποβλέπει στην απομόνωση της Ρωσίας, αλλά, αντιθέτως, στοχεύει στην εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της αειφόρου οικονομικής προόδου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με οφέλη για ολόκληρη την περιοχή και τις γείτονες χώρες·

Θέματα ασφάλειας και ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων

39.  πιστεύει ότι είναι σημαντική η παροχή βοήθειας στις διαδικασίες επίλυσης των συγκρούσεων και ότι η ΕΕ είναι σε θέση να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη συμμετοχή των πληγεισών κοινοτήτων· προς το σκοπό αυτό, καίρια σημασία έχει η δημιουργία χώρων για την πολιτική συμμετοχή, όχι μόνο μεταξύ ηγετών, αλλά και μεταξύ οργανώσεων πολιτών· πιστεύει επίσης ότι είναι σημαντική η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου διεθνούς εγρήγορσης για όλες τις συγκρούσεις στην περιοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη επίλυσή τους· αναγνωρίζει την περιφερειακή συνεργασία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της ασφάλειας σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΠΓ· απευθύνει έκκληση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία της πολυμερούς συνεργασίας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, χωρίς να τη συσχετίζουν με την οριστική επίλυση των συγκρούσεων·

40.  επισημαίνει το επικίνδυνο ενδεχόμενο εξάπλωσης των «παγωμένων» συγκρούσεων στην περιοχή· σε αυτό το πλαίσιο, συνιστά τη σύγκληση Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στο Νότιο Καύκασο, στην οποία θα συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενες χώρες και οι σχετικοί περιφερειακοί και παγκόσμιοι φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη ενός Συμφώνου Σταθερότητας για το Νότιο Καύκασο·

41.  σημειώνει την τρέχουσα ανάμιξη της ΕΕ σε διαδικασίες επίλυσης των συγκρούσεων στην περιοχή και πιστεύει ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας δικαιολογεί ένα πιο εξέχοντα ρόλο για την ΕΕ· στηρίζει πλήρως τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο Peter Semneby· συγχαίρει την EUMM στη Γεωργία για το έργο της και ζητεί να υπάρξουν ακόμη σημαντικότερα διαβήματα της ΕΕ ώστε να πειστούν η Ρωσία και οι de facto συναφείς αρχές να σταματήσουν να παρεμποδίζουν την είσοδο της EUMM στη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία· πιστεύει ότι η ΕΕ έχει τώρα την ευκαιρία να στηρίξει την επίλυση της διένεξης του Ναγκόρνο Καραμπάχ, και υπογραμμίζει τη σημασία της συμβολής της ΕΕ προς το σκοπό αυτό· συνεπώς, θεωρεί αναπόφευκτη την αναβάθμιση του ρόλου της ΕΕ στην Ομάδα του Μινσκ μέσω της καθιέρωσης εντολής της ΕΕ για τη γαλλική συμπροεδρία της Ομάδας του Μινσκ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής στον πληθυσμό της περιοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ, καθώς και στα εσωτερικώς εκτοπισθέντα άτομα και τους πρόσφυγες που εγκατέλειψαν την περιοχή· ζητεί από την Επιτροπή και από τον Ειδικό Εκπρόσωπο Peter Semneby να επεκτείνουν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ τα προγράμματα βοήθειας και διάδοσης πληροφοριών, όπως στην Αμπχαζία και την Οσετία·

42.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην περιοχή και να συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες επίλυσης των συγκρούσεων· αναγνωρίζει τη σημασία του έργου του Ειδικού Εκπροσώπου για το Νότιο Καύκασο και εκφράζει την ελπίδα ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος θα εξασφαλίσει τη συνέχεια και τη συνέπεια αυτού του έργου· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης μέσων της ΚΠΑΑ για να ενισχύσει τη συμμετοχή του στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης και διαχείρισης των συγκρούσεων·

43.  καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει τη δυνατότητα χορήγησης ουσιαστικής χρηματοδοτικής και τεχνικής στήριξης σε μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης και προώθησης της αξιοπιστίας μεταξύ των πληθυσμών και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση και στην αποκατάσταση όλων των περιοχών που έχουν πληγεί από συγκρούσεις, όπως είναι τα σχέδια δημιουργίας εσόδων και έργα κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης των εσωτερικά εκτοπισθέντων και επαναπατριζόμενων, αποκατάστασης κατοικιών και προώθησης του διαλόγου και της μεσολάβησης, καθώς και να συνεχίσει την εκπόνηση και τη στήριξη σχεδίων της κοινωνίας των πολιτών που στοχεύουν στην προώθηση της συμφιλίωσης και των επαφών μεταξύ τοπικών πληθυσμών και ατόμων·

Εκδημοκρατισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου

44.  επιδοκιμάζει τη χρηματοδότηση της ΕΕ και την παροχή βοήθειας στην περιοχή για την προώθηση των παραπάνω αρχών και διαδικασιών και πιστεύει ότι η βοήθεια της ΕΕ θα πρέπει να κινηθεί εντός του πλαισίου της πολιτικής αιρεσιμότητας, όπως είναι η πρόοδος στον πολιτικό διάλογο και τις μεταρρυθμίσεις και στις διαδικασίες εκδημοκρατισμού· προειδοποιεί για το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης των διενέξεων από τις κυβερνήσεις για να αποπροσανατολιστεί η διεθνής κοινότητα από τα εσωτερικά θέματα·

45.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι όροι που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων πολιτικών δεσμεύσεων, όπως η συγκεκριμένη δέσμευση της κυβέρνησης της Γεωργίας να δώσει νέα ώθηση στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται στη συμφωνία με την ΕΕ για την παροχή βοήθειας μετά τις συγκρούσεις μεταξύ της Επιτροπής και της Γεωργίας τον Ιανουάριο του 2009, και να ενημερώνουν τακτικά σχετικά με την πρόοδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

46.  χαιρετίζει το έργο της Συμβουλευτικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ για την Αρμενία· επιδοκιμάζει το ενδεχόμενο ενισχυμένης χρηματοδοτικής στήριξης εντός του πλαισίου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των προπαρασκευαστικών εργασιών για τη διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών σύνδεσης με την ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες για παροχή εξειδικευμένης βοήθειας και στο Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία·

47.  είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων και προτρέπει την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία να εφαρμόσουν προγράμματα δημόσιας κατάρτισης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία θα προάγουν τις αρχές της ανοχής, του πλουραλισμού και της πολυμορφίας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων, καθώς και άλλων περιθωριοποιημένων και στιγματισμένων ομάδων·

48.  εκφράζει την ανησυχία του για την άρνηση του Eutelsat να μεταδίδει τη ρωσόφωνη υπηρεσία του γεωργιανού δημόσιου φορέα ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, καθώς η άρνηση αυτή φαίνεται να υπαγορεύεται από πολιτικά κίνητρα· επισημαίνει ότι η άρνηση αυτή αφήνει de facto το μονοπώλιο της δορυφορικής μετάδοσης για το περιφερειακό ρωσόφωνο ακροατήριο στον Intersputnik και τον κύριο πελάτη του, την Gazprom Media Group· τονίζει ότι έχει εξέχουσα σημασία, σε μια δημοκρατική και πλουραλιστική κοινωνία, να μην εμποδίζεται η μετάδοση εκπομπών ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

49.  αναγνωρίζει το δυνητικό ρόλο του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ως φόρουμ ανάπτυξης μιας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών και ενίσχυσής της στις χώρες της περιοχής, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδοτική υποστήριξη για το φόρουμ· εφιστά την προσοχή στη σημασία της χρηματοδότησης προγραμμάτων υπέρ της κοινωνίας των πολιτών και τον ρόλο που οι αντιπροσωπείες της ΕΕ παίζουν στην επιλογή αυτών των προγραμμάτων, καθώς και στη σημασία που έχουν στην προώθηση των επαφών σε περιφερειακό επίπεδο·

Οικονομική συνεργασία και κοινωνική ανάπτυξη

50.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, το εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή και ότι η εμπορική πολιτική είναι βασικός παράγοντας πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης και θα οδηγήσει στη μείωση της φτώχιας στο Νότιο Καύκασο· θεωρεί ότι η διαπραγμάτευση και εγκαθίδρυση της Εις Βάθος και Ολοκληρωμένης Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών θα μπορούσε να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πιθανούς τρόπους ενίσχυσης των χωρών της περιοχής όσον αφορά τη μελλοντική προετοιμασία, διαπραγμάτευση και την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των δεσμεύσεων που απορρέουν από τις μελλοντικές DCFTAs (Εις Βάθος και Ολοκληρωμένες Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών), και να παράσχει εν ευθέτω χρόνω ολοκληρωμένη εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω συμφωνιών· ενθαρρύνει, περαιτέρω, τις χώρες του Νότιου Καυκάσου να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός μεταξύ τους χώρου ελεύθερων συναλλαγών·

51.  υπογραμμίζει τη γεωπολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Αρμενία, στη Γεωργία και στο Αζερμπαϊτζάν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα, τη Ρωσία και το Ιράν· θεωρεί ότι το εμπόριο είναι μία από τις βασικές συνιστώσες της συνολικής πολιτικής της ΕΕ για την ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αειφόρου ανάπτυξης και της ευημερίας, και πιστεύει ότι η περιφερειακή διάσταση της στρατηγικής της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο απαιτεί μια περιφερειακή προσέγγιση των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει κοινούς τομείς οικονομικού ενδιαφέροντος που να μπορούν να υπερκεράσουν τις διαφορές, να διευκολύνουν το διάλογο και να προωθήσουν την περιφερειακή συνεργασία· ζητεί μεγαλύτερη δέσμευση και συμμετοχή της ΕΕ με στόχο την ολοκλήρωση της περιοχής, δεδομένου ότι η Κοινότητα έχει πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα στην εμπορική πολιτική·

52.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα των μελετών σκοπιμότητας του Μαΐου του 2008 για τη Γεωργία και την Αρμενία, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι DCFTAs θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη στις χώρες αυτές και στην ΕΕ, επιτρέποντας έτσι στην Επιτροπή να αρχίσει προπαρασκευαστική φάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τις DCFTAs· ενθαρρύνει τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να εντείνουν το ρυθμό προόδου τους για την εφαρμογή των αντίστοιχων Σχεδίων Δράσης ΕΠΓ και των συστάσεων της Επιτροπής, κυρίως σε θέματα βελτίωσης των διοικητικών και θεσμικών τους ικανοτήτων και υλοποίησης των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων (κυρίως όσον αφορά τα χαμηλά επίπεδα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και στις τρεις χώρες), στοιχείο που αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διατήρηση των οφελών τέτοιων φιλόδοξων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών· πιστεύει ότι η σύναψη συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν θα μπορούσε όχι μόνο να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, αλλά και να αυξήσει τις ξένες επενδύσεις, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να εξαλείψει τη φτώχεια·

53.  υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κοινή μέριμνα· προς τούτο προτρέπει την ΕΕ να παράσχει μεγαλύτερη ενίσχυση σε ενεργειακά προγράμματα στην περιοχή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που περιλαμβάνουν έργα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, να τονώσει τη συνεργασία της σε ενεργειακά θέματα και να εργαστεί εντατικά για την υλοποίηση του νότιου ενεργειακού διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του αγωγού Nabucco το ταχύτερο δυνατόν· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα σχέδια που αφορούν την ενέργεια και τις μεταφορές στο Νότιο Καύκασο θα σφυρηλατήσουν τις σχέσεις μεταξύ των τριών χωρών και δεν θα αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού ορισμένων κοινοτήτων· επαναλαμβάνει τη σημασία της πρωτοβουλίας του Μπακού και των σχετικών υποστηρικτικών προγραμμάτων, INOGATE και TRACECA·

54.  τονίζει ότι η πολιτική σταθερότητα είναι ουσιώδης για την αξιόπιστη και αδιάκοπτη προμήθεια ενεργειακών πόρων, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι ορθές συνθήκες για την ανάπτυξη της υποδομής· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο διπλός ενεργειακός διάδρομος που αποτελείται από τους αγωγούς Μπακού-Τμπίλισι-Σεϊχάν (BTC) και Μπακού-Τμπίλισι-Ερζερούμ (BTE) ενισχύει την προσέγγιση μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής της Κασπίας· ζητεί την ανανέωση των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών ή μνημονίων κατανόησης που έχουν συναφθεί με τις τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου στον τομέα της ενέργειας, με τη συμπερίληψη μιας «ρήτρας ενεργειακής ασφάλειας» που θα προβλέπει έναν κώδικα συμπεριφοράς και ειδικά μέτρα σε περίπτωση ενεργειακής διακοπής· θεωρεί ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός και οι διατάξεις περί διέλευσης θα πρέπει να αποτελέσουν συνιστώσα στη διαπραγμάτευση συμφωνιών σύνδεσης ευρείας μορφής με τις χώρες αυτές·

55.  επαναλαμβάνει τη σημασία των διαπροσωπικών επαφών και των προγραμμάτων κινητικότητας, ιδίως όσων στοχεύουν στη νεολαία, καθώς και των προγραμμάτων αδελφοποίησης με ευρωπαϊκές περιφέρειες και τοπικές κοινότητες εθνικών μειονοτήτων που απολαύουν υψηλού βαθμού αυτονομίας· φρονεί ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών και των ερευνητών που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας· επικροτεί τη σύναψη των συμφωνιών διευκόλυνσης των θεωρήσεων και επανεισδοχής με τη Γεωργία και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και τις συμφωνίες επανεισδοχής με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν·

56.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να αναπτύξει η ΕΕ μια στρατηγική για το Νότιο Καύκασο, έχοντας υπόψη τη σημασία της περιοχής για την ΕΕ και το δυνητικό ρόλο της ΕΕ στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής και την επίλυση των συγκρούσεων·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας.

(1) ΕΕ C 282 Ε, 6.11.2008, σ. 443.
(2) ΕΕ C 41 Ε, 19.2.2009, σ. 53.
(3) ΕΕ C 41 Ε, 19.2.2009, σ.64.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0120.
(5) ΕΕ C 295 Ε, 4.12.2009, σ. 26.
(6) ΕΕ C 285 Ε, 26.11.2009, σ. 7.
(7) ΕΕ C 66 Ε, 20.03.2009, σ. 67.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου