Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2665(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0278/2010

Forhandlinger :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Afstemninger :

PV 20/05/2010 - 13.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0195

Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 39k
Torsdag den 20. maj 2010 - Strasbourg
Situationen i Thailand
P7_TA(2010)0195RC-B7-0278/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2010 om Thailand

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til De Forenede Nationers grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben fra 1990,

–  der henviser til erklæringerne af 8. og 13. april 2010 fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om den politiske situation i Thailand,

–  der henviser til erklæring af 12. april 2010 fra generalsekretæren for ASEAN om situationen i Thailand,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at Thailand har været vidne til voldsomme sammenstød mellem på den ene side »rødskjorte«-demonstranter, og på den anden side regeringen og hæren med støtte fra »gulskjorte«-bevægelsen, som allerede har kostet mere end 60 menneskeliv og har resulteret i over 1700 sårede,

B.  der henviser til, at der er blevet erklæret undtagelsestilstand i mere end 20 provinser over hele landet,

C.  der henviser til, at der den 10. april 2010 i Bangkok udbrød voldeligheder mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker,

D.  der henviser til, at premierminister Abhisit Vejjajiva den 3. maj 2010 fremlagde en fempunkts køreplan, som skulle føre til afholdelse af almindelige valg den 14. november 2010,

E.  der henviser til, at Bangkok siden den 13. maj 2010 har oplevet en ny voldsbølge mellem militante demonstranter og sikkerhedsstyrker,

F.  der henviser til, at den undtagelsestilstand, der blev erklæret af den Thailandske regering, har ført til censur af en satellit TV kanal, adskillige radio- og TV-stationer samt internetsider; der henviser til, at Den Europæiske Union har udtrykt dyb bekymring over truslen mod mediefriheden og atter har bekræftet, at ytringsfriheden er en grundlæggende rettighed, der fremgår af verdenserklæringen om menneskerettighederne,

G.  der henviser til, at den aktion, som hæren har iværksat den 19. maj 2010 med henblik på at stramme op på en sikkerhedskorridor rundt om demonstranternes hovedlejr, har resulteret i adskillige døde, herunder en italiensk journalist, samt dusinvis af sårede,

H.  der henviser til, at FN's generalsekretær Ban Ki-moon har udtrykt bekymring over volden og har henstillet til såvel demonstranter som de thailandske myndigheder at gøre alt, hvad de kan for at undgå yderligere vold og tab af menneskeliv; der henviser til, at Vietnam, der har formandsposten for ASEAN, har udtrykt bekymring over den forværrede situation i Thailand og opfordrer begge sider til at undgå vold og til at søge at opnå forsoning,

1.  udtrykker dyb bekymring over den voldelige konflikt mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker i Thailand, som udgør en trussel mod landets demokrati, og udtrykker solidaritet med den thailandske befolkning og alle de familier, der har lidt under tabet af deres elskede i løbet af de seneste uger;

2.  minder om, at FN's grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben fra 1990 foreskriver, at myndighederne så vidt muligt skal anvende ikke-voldelige metoder, inden de går over til magtanvendelse og brug af skydevåben, og at myndighederne i de tilfælde, hvor de ikke kan undgå lovlig magtanvendelse og brug af skydevåben, skal udvise tilbageholdenhed og handle således, at det står i forhold til forbrydelsens alvor;

3.  opfordrer alle parter til at udvise størst mulig tilbageholdenhed og at standse politisk vold,

4.  glæder sig over den thailandske regerings beslutning om at nedsætte et udvalg, der skal bestå af retsmedicinske eksperter og repræsentanter for akademiske institutioner, til at undersøge dødsfaldene under begivenhederne den 10. april 2010, og opfordrer regeringen til at udvide disse undersøgelser til at omfatte de seneste dødsfald, tilslutter sig initiativet fra ministeriet for social udvikling og menneskers sikkerhed, der går ud på at oprette et center, som skal yde hjælp til skadede personer og pårørende til de personer, der blev dræbt i sammenstød mellem embedsmænd og tilhængere af den nationale forenede front for demokrati imod diktatur (UDD);

5.  anerkender den køreplan, som premierminister Abhisit Vejjajiva fremlagde den 3. maj 2010;

6.  opfordrer den thailandske regering til at sikre at erklæringen af undtagelsestilstanden ikke fører til uforholdsmæssigt strenge begrænsninger af de grundlæggende rettigheder og de enkeltes friheder; opfordrer den thailandske regering til fjerne censuren og begrænsningerne på ytringsfriheden;

7.  opfordrer indtrængende alle parter til straks at gå ind i en konstruktiv dialog for at søge at opnå en hurtig forhandlingsløsning og at løse den nuværende konflikt på fredelig og demokratisk vis;

8.  glæder sig over initiativet fra den nationale menneskerettighedskommission om at indkalde til et samråd mellem intellektuelle, repræsentanter for sociale bevægelser, religiøse ledere og de 4 tidligere premierministre Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh og Chuan Leekpai, med henblik på at finde og stille forslag om en løsning, der kan afslutte denne konflikt;

9.  understreger sin vilje til at støtte demokratiet i Thailand under hensyntagen til de fremragende forbindelser mellem EU og Thailand og til Thailands rolle som en kilde til fremgang og stabilitet i regionen;

10.  opfordrer indtrængende det internationale samfund til at gøre alt for at stoppe volden; opfordrer indtrængende Næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at følge den politiske situation tæt og til at koordinere aktioner med ASEAN med henblik på at fremme dialogen og styrke demokratiet i landet;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaterne, Næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Thailands regering, generalsekretæren for ASEAN og FN's generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik