Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0278/2010

Keskustelut :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Äänestykset :

PV 20/05/2010 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0195

Hyväksytyt tekstit
PDF 110kWORD 37k
Torstai 20. toukokuuta 2010 - Strasbourg
Thaimaan tilanne
P7_TA(2010)0195RC-B7-0278/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. toukokuuta 2010 Thaimaasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n laatimat lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä koskevat perusperiaatteet vuodelta 1990,

–  ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 8. ja 13. huhtikuuta 2010 esittämät lausunnot Thaimaan poliittisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon ASEANin pääsihteerin 12. huhtikuuta 2010 esittämän lausunnon Thaimaan tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  panee merkille, että Thaimaassa on ollut väkivaltaisia yhteenottoja ”punapaitaisten” mielenosoittajien ja toisaalta hallituksen ja armeijan välillä, joita tukee ”keltapaitojen” liike; toteaa, että yhteenotot ovat vaatineet jo yli 60 ihmisen hengen, ja yli 1 700 ihmistä on loukkaantunut,

B.  toteaa, että hätätila on julistettu yli 20 maakunnassa kautta maan,

C.  toteaa, että 10. huhtikuuta 2010 väkivalta leimahti Bangkokissa mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välillä,

D.  toteaa, että 3. toukokuuta 2010 pääministeri Abhisit Vejjajiva esitti viisikohtaisen etenemissuunnitelman, jonka pitäisi johtaa parlamenttivaaleihin 14. marraskuuta 2010,

E.  toteaa, että toukokuun 13. päivän 2010 jälkeen Bangkokissa on seurannut uusi väkivallan aalto militanttien mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välillä,

F.  toteaa, että Thaimaan hallituksen julistama hätätila on johtanut satelliittivälitteisen televisiokanavan, useiden radio- ja televisiokanavien sekä Internet-sivujen sensurointiin; toteaa, että Euroopan unioni on esittänyt syvän huolensa tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuvista uhista ja vahvistanut, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukainen sananvapaus on perusoikeus,

G.  toteaa, että armeijan 19. toukokuuta 2010 käynnistämä operaatio mielenosoittajien tärkeintä tukikohtaa ympäröivän turvakäytävän tiukentamiseksi johti useisiin kuolonuhreihin, joista yksi oli italialainen toimittaja, ja kymmenien ihmisten loukkaantumiseen,

H.  toteaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-Moon on ilmaissut huolensa väkivallasta ja vedonnut sekä mielenosoittajiin että Thaimaan viranomaisiin, jotta ne tekisivät kaiken voitavansa väkivallan ja ihmishenkien menetysten välttämiseksi jatkossa; toteaa, että ASEANin tämänhetkinen puheenjohtajavaltio Vietnam on ilmaissut huolensa Thaimaan pahenevasta tilanteesta ja kehottanut kaikkia osapuolia välttämään väkivaltaa ja pyrkimään sovintoon,

1.  on hyvin huolissaan Thaimassa käynnissä olevasta mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välisestä väkivaltaisesta selkkauksesta, joka on uhka maan demokratialle; ilmaisee solidaarisuutensa Thaimaan kansalle sekä kaikille perheille, jotka ovat menettäneet rakkaitaan viime viikkojen aikana;

2.  muistuttaa, että YK:n laatimat lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä koskevat perusperiaatteet edellyttävät, että viranomaiset käyttävät mahdollisimman laajalti väkivallattomia keinoja ennen voiman ja tuliaseiden käyttämistä; toteaa, että jos voiman ja tuliaseiden lainmukainen käyttöä on välttämätöntä, viranomaisten on noudatettava maltillisuutta ja suhteutettava toimet rikkomusten vakavuuteen;

3.  kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan mahdollisimman suurta itsehillintää ja lopettamaan poliittisen väkivallan;

4.  pitää myönteisenä hallituksen päätöstä perustaa komitean, johon kuuluu rikostutkinnan asiantuntijoita ja akateemisten laitosten edustajia ja joka tutkii vuoden 2010 huhtikuun 10. päivän tapahtumien yhteydessä sattuneita kuolemantapauksia, ja kehottaa hallitusta ulottamaan tutkimukset äskettäisiin kuolemantapauksiin; kannattaa sosiaali- ja turvallisuusministeriön aloitetta keskuksen perustamisesta auttamaan valtion joukkojen ja UDD-ryhmittymän (yhteisrintama demokratian puolesta diktatuuria vastaan) tukijoiden välisissä kahakoissa loukkaantuneita sekä niissä kuolleiden omaisia;

5.  antaa tunnustusta pääministeri Abhisit Vejjajivan 3. toukokuuta 2010 esittämälle etenemissuunnitelmalle;

6.  kehottaa Thaimaan hallitusta takaamaan, että hätätilan julistaminen ei johda perusoikeuksien ja yksilönvapauksien suhteettomaan rajoittamiseen; kehottaa Thaimaan hallitusta lopettamaan sensuurin ja rajoitukset, jotka koskevat oikeutta sananvapauteen;

7.  kehottaa kaikkia osapuolia aloittamaan välittömästi rakentavan vuoropuhelun nopean neuvotteluratkaisun aikaansaamiseksi ja käynnissä olevan kriisin ratkaisemiseksi rauhanomaisin ja demokraattisin keinoin;

8.  pitää myönteisenä, että kansallinen ihmisoikeuskomissio on kutsunut koolle neuvoa-antavan kokouksen, johon osallistuu älymystön edustajia, yhteiskunnallisten liikkeiden edustajia, uskonnollisia johtajia sekä neljä entistä pääministeriä, jotka ovat Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh ja Chuan Leekpai, kriisin lopettamisen mahdollistavan ratkaisun etsimiseksi ja esittämiseksi;

9.  korostaa haluaan tukea Thaimaan demokratiaa ja ottaa huomioon EU:n ja Thaimaan väliset erinomaiset suhteet ja Thaimaan roolin hyvinvoinnin ja vakauden lähteenä alueella;

10.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä pyrkimään väkivallan lopettamiseen kaikin keinoin; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa seuraamaan poliittista tilannetta tarkoin ja koordinoimaan toimia ASEANin kanssa vuoropuhelun edistämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi Thaimaassa;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Thaimaan hallitukselle, ASEANin pääsihteerille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö