Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2665(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0278/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Hlasovanie :

PV 20/05/2010 - 13.2

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0195

Prijaté texty
PDF 122kWORD 42k
Štvrtok, 20. mája 2010 - Štrasburg
Thajsko
P7_TA(2010)0195RC-B7-0278/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2010 o Thajsku

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–  so zreteľom na základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva z roku 1990,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 8. a 13. apríla 2010 o politickej situácii v Thajsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka združenia ASEAN z 12. apríla 2010 o situácii v Thajsku,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Thajsku dochádza k násilným zrážkam medzi demonštrantami hnutia tzv. červených košieľ a vládou spoločne s armádou podporovanou hnutím tzv. žltých košieľ, ktoré si už vyžiadali životy viac ako 60 ľudí a pri ktorých bolo zranených viac ako 1700 ľudí,

B.  keďže vo viac než 20 provinciách po celej krajine bol vyhlásený výnimočný stav,

C.  keďže 10. apríla 2010 sa v Bangkoku medzi demonštrantami a bezpečnostnými silami rozpútala vlna násilia,

D.  keďže premiér Abhisit Vedžadživa 3. mája 2010 predstavil program obsahujúci päťbodový plán, ktorý by mal krajinu priviesť k všeobecným voľbám 14. novembra 2010,

E.  keďže 13. mája 2010 sa v Bangkoku medzi militantnými demonštrantami a bezpečnostnými silami rozpútala ďalšia vlna násilia,

F.  keďže vyhlásenie výnimočného stavu thajskou vládou viedlo k cenzúre satelitnej televíznej stanice, niekoľkých rozhlasových a televíznych staníc a internetových stránok; keďže Európska únia vyjadrila vážne znepokojenie nad ohrozením slobody médií a znovu zdôraznila, že sloboda prejavu je základným právom, zakotveným vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv,

G.  keďže zásah armády, ktorý sa začal 19. mája 2010 s cieľom obmedziť bezpečnostný koridor okolo hlavného tábora demonštrantov, za sebou zanechal niekoľko mŕtvych, medzi nimi aj talianskeho novinára, a mnoho zranených,

H.  keďže generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vyjadril obavy v súvislosti s násilím a požiadal protestujúcich aj thajské orgány, aby urobili všetko v rámci svojich právomocí s cieľom zabrániť ďalšiemu násiliu a stratám na životoch; keďže Vietnam, ktorý je predsedajúcou krajinou združenia ASEAN, vyjadril obavy v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v Thajsku a vyzval všetky strany, aby sa vyhli násiliu a snažili sa o zmierenie,

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad násilnými konfliktami medzi demonštrantami a bezpečnostnými silami v Thajsku, ktoré sú vážnym ohrozením demokracie v krajine, a vyjadruje solidaritu s thajským ľudom a všetkými rodinami, ktoré v posledných týždňoch stratili svojich blízkych;

2.  pripomína, že základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva stanovujú, že orgány musia, pokiaľ je to možné, použiť nenásilné prostriedky pred tým, ako sa uchýlia k použitiu sily a strelných zbraní, a že pokiaľ je použitie sily a strelných zbraní neodvratné, musia postupovať umiernene a konať primerane k závažnosti priestupku;

3.  vyzýva všetky strany, aby preukázali čo najviac sebakontroly a zastavili politické násilie;

4.  víta rozhodnutie thajskej vlády zriadiť výbor pozostávajúci zo súdnych expertov a zástupcov akademických inštitúcií, ktorého úlohou bude preskúmať smrteľné udalosti z 10. apríla 2010, a vyzýva vládu, aby do týchto vyšetrovaní zahrnula nedávne smrteľné udalosti; podporuje iniciatívu ministerstva sociálneho rozvoja a bezpečnosti ľudí, podľa ktorej by sa malo zriadiť stredisko, ktoré bude pomáhať zraneným a pozostalým obetí zrážok medzi príslušníkmi vládnych síl a stúpencami Spojeného frontu za demokraciu proti diktatúre;

5.  uznáva program, ktorý 3. mája 2010 predstavil premiér Abhisit Vedžadživa;

6.  vyzýva thajskú vládu na zabezpečenie toho, aby vyhlásenie výnimočného stavu neviedlo k žiadnemu neprimeranému obmedzeniu základných práv a osobných slobôd; vyzýva thajskú vládu, aby ukončila cenzúru a obmedzovanie práv slobody prejavu;

7.  naliehavo vyzýva všetky strany, aby okamžite nadviazali konštruktívny dialóg s cieľom nájsť rýchle urovnanie situácie a vyriešiť súčasnú krízu mierovým a demokratickým spôsobom;

8.  víta výzvu Národného výboru pre ľudské práva zvolať poradnú schôdzu, na ktorej sa zúčastnia intelektuáli, zástupcovia spoločenských hnutí, náboženskí predstavitelia a štyria bývalí premiéri Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh a Chuan Leekpai s cieľom navrhnúť riešenie tejto krízy;

9.  zdôrazňuje svoju vôľu podporovať demokraciu v Thajsku, pričom má na zreteli vynikajúce vzťahy EÚ a Thajska, ako aj úlohu Thajska ako zdroja prosperity a stability v regióne;

10.  naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vynaložilo všetko úsilie na zastavenie násilia; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby podrobne sledovala vývoj politickej situácie a koordinovala opatrenia so združením ASEAN s cieľom podporiť dialóg a posilniť demokraciu v Thajsku;

11.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde Thajska, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN a generálnemu tajomníkovi OSN.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia