Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2702(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0283/2010

Keskustelut :

PV 20/05/2010 - 12.3
CRE 20/05/2010 - 12.3

Äänestykset :

PV 20/05/2010 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0196

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 49k
Torstai 20. toukokuuta 2010 - Strasbourg
Burma
P7_TA(2010)0196RC-B7-0283/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. toukokuuta 2010 Burman/Myanmarin tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burmasta/Myanmarista,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18–21 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 25 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan Tomás Ojea Quintanan 5. toukokuuta 2010 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Luxemburgissa 26. huhtikuuta 2010 pidetyssä ulkoasiainneuvoston 3009. kokouksessa antamat päätelmät Burmasta/Myanmarista,

–  ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 1. maaliskuuta 2010 antaman julkilausuman Aung San Suu Kyin valituksen hylkäyksestä Burman/Myanmarin korkeimmassa oikeudessa,

–  ottaa huomioon Hanoissa 9. huhtikuuta 2010 pidetyssä ASEANin 16. huippukokouksessa annetun puheenjohtajan lausuman,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 19. kesäkuuta 2009 antamat päätelmät ja julkilausuman Burmasta/Myanmarista,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Luxemburgissa 27. huhtikuuta 2009 pidetyssä yleisten asioiden neuvoston 2938. kokouksessa antamat päätelmät Burmasta/Myanmarista,

–  ottaa huomioon EU:n puheenjohtajavaltion 23. helmikuuta 2009 antaman lausuman, jossa vaaditaan kaikki osapuolet kattavaa vuoropuhelua viranomaisten ja Burman/Myanmarin demokraattisten voimien välillä,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 28. elokuuta 2009 antaman raportin Burman/Myanmarin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 26. maaliskuuta 2010 antaman päätöslauselman Burman/Myanmarin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta 14. toukokuuta 2009 antaman lausuman Aung San Suu Kyin pidätyksestä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon Burman viranomaisten ilmoituksen vuonna 2010 pidettävistä parlamenttivaaleista, joita ei ole pidetty sitten vuoden 1990,

B.  ottaa huomioon, että julkaistussa muodossa viisi vaalilakia ja neljä säädöstä rikkovat kaikkia demokraattisia periaatteita ja tekevät vapaiden vaalien pitämisen mahdottomaksi, erityisesti jättämällä niiden ulkopuolelle maan 2 200 tiedossa olevaa poliittista vankia, ottaa huomioon, että munkki- ja nunnakuntien jäseniltä, myös Burman/Myanmarin arviolta 400 000 buddhalaismunkilta on yksiselitteisesti kielletty äänestäminen, mikä korostaa sotilasjuntan jatkuvaa uskontoon tai asemaan perustuvaa syrjintää,

C.  ottaa huomioon, että nämä lait rikkovat sananvapautta ja yhdistymisvapautta koskevia perusoikeuksia; ottaa huomioon, että ulkomailla sijaitsevan burmalaisen uutismedian, joka on burmalaisten pääasiallinen uutislähde, toiminta on yhä kiellettyä Burmassa/Myanmarissa,

D.  ottaa huomioon, että nämä lait perustuvat vuoden 2010 perustuslakiin, joka takaa rankaisemattomuuden nykyisen hallintojärjestelmän toteuttamista rikoksista ja mahdollistaa perusoikeuksien täydellisen peruuttamisen hätätilanteessa määrittelemättömäksi ajaksi, ottaa huomioon, että Burman/Myanmarin uusi perustuslaki on suunniteltu diktatuurin säilyttämiseen kansalaisuutta tekosyynä käyttäen eikä se takaa ihmisoikeuksia tai tarjoa lupausta todellisesta muutoksesta,

E.  ottaa huomioon, että kaikki ilmaisut vastakkaisista poliittista näkemyksistä tukahdutetaan systemaattisesti ja brutaalisti (esimerkiksi mielivaltaisten pidätysten, epäoikeudenmukaisten oikeudenkäyntien, vangitsemisen, kidutuksen ja laittomien telotusten kautta),

F.  ottaa huomioon, että vaaleja ei voida pitää vapaina ja oikeudenmukaisina, jos oppositio ei osallistu niihin,

G.  ottaa huomioon, että viime vaalien selvä voittaja Kansallinen demokraattinen liitto (NLD) on päättänyt boikotoida vuonna 2010 ilmoitetuksi pidettäviä vaaleja osallistumiseen asetettujen ehtojen vuoksi; ottaa huomioon, että NLD:n toiminta lakkautettiin lailla 6. toukokuuta 2010 sen jälkeen, kun se ei rekisteröitynyt vaaleihin,

H.  ottaa huomioon ASEANin 16. huippukokouksessa annetun lausuman, jossa korostettiin sovinnon ja vapaiden, säännönmukaisten sekä kaikille vapaiden vaalien pitämistä,

I.  ottaa huomioon, että Burmaa/Myanmaria käsittelevä YK:n erityisraportoija on tuominnut Burman diktatuurin toteuttamat törkeät ja systemaattiset ihmisoikeusrikkomukset todeten, että ne ovat valtion politiikkaa, jossa osallisina ovat toimeenpanevat, sotilaalliset ja oikeusviranomaiset, ja on kehottanut perustamaan Yhdistyneiden kansakuntien komission, joka tutkii diktatuurin sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä kohtaan,

J.  ottaa huomioon, että Burman/Myanmarin hallitus vastustaa edelleen EU:n lähettilään tuloa Burmaan maahan tutustumiseksi ja keskustelua varten huolimatta monien kuukausien jatkuvista pyynnöistä,

K.  ottaa huomioon, että Burman/Myanmarin hallitus on hylännyt vuodesta 2003 Yhdistyneiden kansakuntien ja kansainvälisen yhteisön joka ainoan pyynnön uudistaa sen seitsemänvaiheista toimintasuunnitelmaa demokratian edistämiseksi,

L.  ottaa huomioon, että Burmassa/Myanmarissa on tällä hetkellä tiedossa 2 200 poliittista vankia, jotka on pidätetty heidän rauhanomaisista toimistaan, ja että yli 140 poliittiselta vangilta kielletään harkitusti lääketieteellinen hoito, mukaan lukien vuoden 88-sukupolven opiskelijajohtaja Ko Mya Aye, joka on hengenvaarallisesti sydänsairas,

M.  toteaa, että sotilaat jatkavat yhä siviileihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia, kuten laittomia teloituksia, pakkotyöhön alistamista ja seksuaalista väkivaltaa, alueilla, joilla esiintyy etnisiä selkkauksia,

N.  ottaa huomioon, että hyökkäykset etnisten vähemmistön siviilejä vastaan Itä-Burmassa/Myanmarissa jatkuvat, minkä seurauksena tuhannet ihmiset ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan, ja monet näistä ihmisistä voidaan diktatuurin rajoittaman humanitaarisen avun vuoksi saavuttaa vain naapurimaista tulevan rajatylittävän avun välityksellä,

O.  ottaa huomioon, että Kansallisen demokraattisen liiton (NLD) johtaja Aung San Suu Kyi on ollut kotiarestissa vuodesta 2003 lähtien; ottaa huomioon, että viranomaiset pidättivät hänet 14. toukokuuta 2009 syyttäen, että hän oli rikkonut kotiarestinsa ehtoja sallimalla amerikkalaisen John Yettawin vierailun; ottaa huomioon, että Rangoonissa sijaitsevan Insein-vankilan rikostuomioistuin tuomitsi 11. elokuuta 2009 Aung San Suu Kyin kolmeksi vuodeksi vankilaan kotiarestinsa rikkomisesta ja että tämä tuomio muutettiin myöhemmin 18 kuukauden kotiarestiksi; ottaa huomioon, että Burman/Myanmarin korkein oikeus hylkäsi 1. maaliskuuta 2010 Aung San Suu Kyin valituksen vuonna 2009 annetusta epäoikeudenmukaisesta tuomiosta,

P.  ottaa huomioon, että EU on edelleen Burman/Myanmarin tärkeä avunantaja ja on valmis lisäämään maan asukkaille antamaansa tukea heidän sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa parantamiseksi,

Q.  ottaa huomioon, että ECHO on vähentänyt rahoitustaan Thaimaan ja Burman rajaseudun pakolaisille huolimatta siitä, että pakolaisten määrä on säilynyt melkein samana, ja lopettanut täysihoitokoulujen rahoittamisen pakolaisleireillä,

R.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto, Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous, Euroopan unioni ja monet hallitukset ovat todenneet, että ratkaisu Burman ongelmiin on todellinen kolmikantavuoropuhelu Aung San Suu Kyin ja NLD:n, alkuperäisten etnisten edustajien sekä Burman/Myanmarin hallituksen kesken ja että Burman/Myanmarin hallitus vastustaa yhä tätä vuoropuhelua,

1.  vahvistaa horjumattoman sitoutumisensa Burman/Myanmarin kansan tukemiseen;

2.  tuomitsee vaalien järjestämisen täysin epädemokraattisissa olosuhteissa ja sellaisten sääntöjen perusteella, joilla tärkein oppositiopuolue suljetaan ulkopuolelle ja joilla riistetään sadoiltatuhansilta burmalaisilta heidän oikeutensa äänestää ja olla ehdokkaana vaaleissa, mikä on selvä yritys sulkea maan koko oppositio pois vaaleista;

3.  pahoittelee, että uuden perustuslain nojalla asevoimille taataan ainakin 25 prosenttia parlamentin paikoista ja että sillä on valta peruuttaa kansalaisvapauksia ja lainsäädäntövaltaa aina, kun se pitää sitä kansallisen turvallisuuden etuna;

4.  kehottaa painokkaasti Burman/Myanmarin hallitusta ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimiin, jotta voidaan varmistaa vapaa, oikeudenmukainen ja avoin vaaliprosessi, johon osallistuvat kaikki äänestäjät, kaikki poliittiset puolueet ja kaikki muut relevantit sidosryhmät, ja hyväksymään kansainvälisten tarkkailijoiden läsnäolon; kehottaa kumoamaan maaliskuussa 2010 julkaistun vaalilain, joka tekee vapaiden ja avoimien vaalien pitämisestä mahdottoman;

5.  kehottaa Burman/Myanmarin viranomaisia ottamaan vaarin kansainvälisen yhteisön vetoomuksista sallia Aung San Suu Kyin ja muiden mielipidevankien osallistua poliittiseen prosessiin;

6.  vaatii kansainvälistä yhteisöä tekemään kaikkensa sen varmistamiseksi, että järjestetään vapaat ja demokraattiset vaalit;

7.  kehottaa voimakkaasti Burman/Myanmarin hallitusta poistamaan kokoontumis-, yhdistymis-, liikkumis- ja sananvapauden rajoitukset, mukaan lukien vapaa ja riippumaton media osittain niin, että internet- ja matkapuhelinpalvelut saatetaan avoimesti saatavilla oleviksi, ja lopettamaan sensuroinnin;

8.  tuomitsee jyrkästi jatkuvat ja järjestelmälliset Burman/Myanmarin kansan ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja perusluonteisten demokraattisten oikeuksien loukkaukset; kehottaa Burman/Myanmarin viranomaisia lopettamaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja humanitäärisen oikeuden rikkomukset;

9.  kehottaa Burman/Myanmarin viranomaisia vapauttamaan kaikki mielipidevangit viipymättä, ehdoitta ja siten, että heidän poliittiset oikeutensa palautetaan täysin, ja pidättäytymään tulevaisuudessa poliittisperusteisista pidätyksistä;

10.  kehottaa korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita tukemaan julkisesti Burmaa/Myanmaria käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoijan suosituksia siitä, että Yhdistyneiden kansakuntien olisi perustettava komissio tutkimaan sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan Burmassa/Myanmarissa, ja sisällyttämään tämän pyynnön vuoden 2010 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa keskusteltavaan päätöslauselmaluonnokseen;

11.  korostaa, että Burman/Myanmarin ajankohtaisiin poliittisiin ja yhteiskunnallis-taloudellisiin haasteisiin pystytään vastaamaan vain kaikkien sidosryhmien, myös etnisten ryhmien ja opposition kesken käytävällä aidolla vuoropuhelulla;

12.  toteaa uudelleen, että todellinen vuoropuhelu ja kansallinen sovinto ovat olennaisen tärkeitä siirtymisessä demokratiaan; vaatii Burman/Myanmarin hallitusta aloittamaan välittömästi aidon vuoropuhelun kaikkien osapuolien ja etnisten ryhmien kanssa; suhtautuu tältä osin myönteisesti YK:n pääsihteerin ja tämän Burmaa/Myanmaria käsittelevän erityisraportoijan sovitteluyrityksiin;

13.  kehottaa Kiinan, Intian ja Venäjän hallituksia hyödyntämään merkittävää taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaansa Burman viranomaisiin huomattavien parannusten aikaansaamiseksi maassa ja lopettamaan aseiden ja muiden strategisten voimavarojen toimittamisen Burmaan; kehottaa ASEAN-maiden ja Kiinan hallituksia, joilla on ”etuoikeutettu suhde” Burmaan/Myanmariin, käyttämään myötävaikutustaan etenkin siihen, että Burman/Myanmarin rohingyapakolaisiin kohdistama etninen puhdistus lopetettaisiin, sillä etnisen puhdistuksen vuoksi sadattuhannet pakenevat rajan yli Bangladeshiin, mikä lisää Cox Bazaarin alueen äärimmäisen köyhän elämän koettelemuksia;

14.  tukee voimakkaasti EU:n erityislähettilään toimia ja kehottaa Burman/Myanmarin viranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä hänen kanssaan;

15.  pitää tervetulleena neuvoston päätöstä pidentää nykyisen EU:n päätöksen rajoittavia toimenpiteitä vuodella ja korostaa valmiuttaan tarkistaa, muuttaa tai vahvistaa jo hyväksyttyjä toimenpiteitä paikan päällä tapahtuvan kehityksen valossa;

16.  kehottaa komissiota peruuttamaan leikkaukset pakolaisten rahoitukselle Thaimaan ja Burman rajalla ja aloittamaan välittömästi rajatylittävän avun, etenkin lääketieteellisen avun;

17.  toistaa kehotuksensa ratkaisun löytämiseen rohingyapakolaisten ongelmaan Bangladeshissa; vaatii Bangladeshin hallitusta sallimaan heidän virallisen rekisteröintinsä pakolaisina ja Burman/Myanmarin viranomaisia lopettamaan rohingyapakolaisten vainon sekä kunnioittamaan täysin heinän perusoikeuksiaan uskonnollisena ja etnisenä vähemmistönä;

18.  pitää tervetulleena Euroopan unionin tukea maailmanlaajuiselle asevientikiellolle ja vaatii EU:n hallituksia ja komissiota aloittamaan aktiivisen työskentelyn globaalin konsensuksen löytämiseksi tätä kieltoa varten;

19.  tukee YK:n pääsihteerin sovittelutehtävää ja pitää tervetulleena hänen sitoumustaan tämän ongelman ratkaisuun;

20.  kehottaa suhteista ASEANiin, Kiinaan, Venäjään, Yhdysvaltoihin, Etelä-Aasiaan ja Japaniin vastaavia valtuuskuntia asettamaan Burman/Myanmarin kollegojensa ja keskustelukumppaniensa kanssa pitämiensä kokousten esityslistalle;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n Burman-erityislähettiläälle, Burman valtion rauhan ja kehityksen neuvostolle, ASEANin ja ASEMin jäsenvaltioiden hallituksille, ASEMin sihteeristölle, ASEANin parlamenttien väliselle Burma/Myanmar-kokoukselle, Daw Aung San Suu Kyille, NLD:lle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Burman/Myanmarin ihmisoikeuksia seuraavalle YK:n erityisraportoijalle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö