Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 10. února 2010 - Štrasburk
 Mechanismus přenesení daňové povinnosti: zboží a služby s vysokým rizikem podvodů *
 Způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství ***I
 Správní spolupráce v oblasti daní *
 Vzájemná pomoc při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření *
 Nedávné zemětřesení na Haiti
 Írán
 Jemen
 Obchodování s lidmi
 Závěry konference o změně klimatu v Kodani (COP 15)
 Podpora řádné správy v daňové oblasti
 Rovnost žen a mužů v Evropské unii – 2009
 Klíčové cíle konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
 Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2009
 Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2009
 Zpráva o pokroku Turecka za rok 2009
Texty (359 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí