Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2010. gada 10. februāris - Strasbūra
 Fakultatīva un pagaidu apgrieztas maksāšanas sistēmas piemērošana attiecībā uz noteiktu preču un pakalpojumu piegādi ar paaugstinātu krāpšanas risku (Direktīvas 2006/112/EK grozīšana) *
 ERAF: nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbilstība mājokļu intervencei ***I
 Administratīvā sadarbība nodokļu jomā *
 Savstarpējā palīdzība prasījumu piedziņā saistībā ar nodokļiem, nodevām un citiem pasākumiem *
 Nesenā zemestrīce Haiti
 Situācija Irānā
 Situācija Jemenā
 Cilvēku tirdzniecības novēršana
 Kopenhāgenas klimata pārmaiņu konferences (COP 15) rezultāti
 Labas pārvaldības veicināšana nodokļu lietās
 Vīriešu un sieviešu līdztiesība Eiropas Savienībā (2009)
 Vašingtonas Konvencijas (CITES) dalībvalstu konferences pamatmērķi
 2009. gada progresa ziņojums par Horvātiju
 2009. gada progresa ziņojums par Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
 Turcijas 2009. gada progresa ziņojums
Teksti (342 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika