Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 10 februari 2010 - Straatsburg
 Verleggingsregeling: fraudegevoelige goederen en diensten *
 Subsidiabiliteit van huisvestingsprojecten voor gemarginaliseerde gemeenschappen ***I
 Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen *
 Wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen *
 Recente aardbeving op Haïti
 Iran
 Situatie in Jemen
 Voorkoming van mensenhandel
 Resultaten van de conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering
 Bevordering van goed bestuur in belastingzaken
 Gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie – 2009
 Strategische doelstellingen voor de Conferentie van de partijen inzake CITES
 Voortgangsverslag 2009 betreffende Kroatië
 Voortgangsverslag 2009 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 Voortgangsverslag 2009 betreffende Turkije
Teksten (351 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid