Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 10 lutego 2010 r. - Strasburg
 Mechanizm odwrotnego obciążenia: towary i usługi podatne na oszustwa *
 EFRR: kwalifikowalność działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności ***I
 Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania *
 Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń *
 Niedawne trzęsienie ziemi na Haiti
 Sytuacja w Iranie
 Sytuacja w Jemenie
 Handel ludźmi
 Wyniki szczytu kopenhaskiego poświęconego zmianom klimatu
 Wspieranie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania
 Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - rok 2009
 Główne cele konferencji stron konwencji CITES
 Sprawozdania dotyczącego postępów Chorwacji w 2009 r.
 Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r.
 Sprawozdanie dotyczące postępów Turcji w 2009 r.
Teksty (355 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności