Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg
 Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami určitého tovaru a služieb s vysokým rizikom podvodu *
 Európsky fond regionálneho rozvoja ***I
 Administratívna spolupráca v oblasti daní *
 Vzájomná pomoc pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa daní, odvodov a ďalších opatrení *
 Nedávne zemetrasenie na Haiti
 Irán
 Situácia v Jemene
 Predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi
 Kodanská konferencia o zmene klímy
 Podpora dobrej správy v daňových záležitostiach
 Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2009
 Strategické ciele pre schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru CITES
 Pokrok Chorvátska za rok 2009
 Pokrok Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009
 Pokrok Turecka za rok 2009
Texty (344 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia