Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 10 februari 2010 - Strasbourg
 Omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri *
 ERUF: Stödberättigande åtgärder avseende bostäder för marginaliserade grupper ***I
 Administrativt samarbete i fråga om beskattning *
 Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, tullar och andra åtgärder *
 Jordbävningen i Haiti
 Situationen i Iran
 Situationen i Jemen
 Människohandel
 Resultat från Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringarna
 God förvaltning i skattefrågor
 Jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2009
 De viktigaste målen inför partskonferensen för Cites-konventionen
 2009 års framstegsrapport om Kroatien
 Framstegsrapporten 2009 för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 2009 års framstegsrapport om Turkiet
Texter (340 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy