Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2060(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0178/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0178/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 15/06/2010 - 7.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0200

Elfogadott szövegek
PDF 294kWORD 48k
2010. június 15., Kedd - Strasbourg
A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap igénybe vétele: Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére
P7_TA(2010)0200A7-0178/2010
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. június 15-i állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0182 – C7-0099/2010),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 28. pontjára,

–  tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0178/2010),

A.  mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket a kereskedelemmel kapcsolatos elbocsátások, valamint a pénzügyi és gazdasági válság következményei által érintett munkavállalók munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítésére,

B.  mivel a Bizottság köteles az EGAA-t a költségvetési rendelet(3) által meghatározott általános szabályoknak és a költségvetés ilyen típusú végrehajtására alkalmazandó végrehajtási szabályoknak megfelelően végrehajtani,

C.  mivel a Bizottság kezdeményezésére, az adott évben rendelkezésre álló pénzügyi források 0,35 %-ának erejéig, az európai globalizációs alkalmazkodási alap felhasználható az EGAA-rendelet végrehajtásához szükséges nyomon követéssel, információval, adminisztratív és technikai segítségnyújtással, pénzügyi ellenőrzéssel, ellenőrzési és értékelési tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések finanszírozására, amint azt az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdése is előírja, beleértve a tagállamoknak nyújtott tájékoztatást és iránymutatást az EGAA felhasználása, monitoringja és értékelése során, továbbá az EGAA felhasználásáról az európai és nemzeti szociális partnereknek nyújtott tájékoztatást is (az EGAA-rendelet 8. cikkének (4) bekezdése),

D.  mivel az EGAA-rendelet 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottságnak valamennyi nyelven elérhető internetes oldalt kell létrehoznia, hogy tájékoztatást nyújtson a kérelmekről, kiemelve a költségvetési hatóság szerepét,

E.  mivel e cikkek alapján a Bizottság kérte az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételét, hogy az EGAA működésének félidős értékeléséhez kapcsolódó előkészületi munka adminisztratív szükségleteit fedezze, beleértve a végrehajtásról szóló tanulmányokat, a munkavállalók munkaerő-piaci reintegrációját, az EGAA-val foglalkozó tagállami szervek közötti hálózat kialakítását, a helyes gyakorlatok cseréjét, továbbá a weboldal frissítését és fejlesztését, a kérelmek és dokumentumok elkészítését valamennyi nyelven és az audiovizuális tevékenységeket is, ami összhangban áll a Parlament azon szándékával, hogy növelni kell a polgárok tájékozottságát az EU fellépéseket illetően,

F.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendelet által meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.  kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az EGAA igénybevételének felgyorsítása érdekében;

2.  emlékeztet az intézmények azon elkötelezettségére, hogy az EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadására zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak;

3.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

4.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA) azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások eredményeként elbocsátott munkavállalóknak, és segítse a munkaerő-piaci reintegrációjukat.

(2)  A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akiket a pénzügyi és gazdasági világválság közvetlen eredményeként bocsátottak el.

(3)  A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

(4)  Az 1927/2006/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy a Bizottság kezdeményezésére minden évben rendelkezésre bocsátható az éves maximális összeg 0,35%-a technikai támogatás céljából. A Bizottság ezért 1 110 000 EUR összeg igénybevételét javasolja.

(5)  Az EGAA-t ezért igénybe kell venni technikai támogatás nyújtása céljából, a Bizottság kezdeményezésére.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének terhére igénybe kell venni az európai globalizációs alkalmazkodási alapot (EGAA) 1 110 000 EUR összeg nyújtására kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat