Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0004(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0190/2010

Predkladané texty :

A7-0190/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/06/2010 - 7.7
CRE 15/06/2010 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0202

Prijaté texty
PDF 278kWORD 30k
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg
Finančné príspevky Európskej únie do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) ***I
P7_TA(2010)0202A7-0190/2010
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. júna 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o finančných príspevkoch Európskej únie do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) (KOM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 a článok 352 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0024/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská, ktoré predsedovi Európskeho parlamentu zaslali národné parlamenty, týkajúce sa súladu návrhu aktu so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. apríla 2010(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0190/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. júna 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010 o finančných príspevkoch Európskej únie do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 - 2010)
P7_TC1-COD(2010)0004

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1232/2010.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia