Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0247(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0162/2010

Indgivne tekster :

A7-0162/2010

Forhandlinger :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Afstemninger :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0203

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 69k
Tirsdag den 15. juni 2010 - Strasbourg
Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ***II
P7_TA(2010)0203A7-0162/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. juni 2010 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (11069/5/2009 - C7-0043/2010 - 2008/0247(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (11069/5/2009 - C7-0043/2010),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0852),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2 og artikel 71, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C6-0509/2008),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1),

–  der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 7, og artikel 91, stk. 1,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0162/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.
(2) EUT C 317 af 23.12.2009, s. 94.
(3) EUT C 79 af 27.3.2010, s. 45.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 15. juni 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport
P7_TC2-COD(2008)0247

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 913/2010).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik