Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0247(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0162/2010

Ingediende teksten :

A7-0162/2010

Debatten :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Stemmingen :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0203

Aangenomen teksten
PDF 213kWORD 70k
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg
Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer ***II
P7_TA(2010)0203A7-0162/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 juni 2010 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11069/5/2009 – C7-0043/2010),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0852),

–  gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 71, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0509/2008),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld ’Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures’ (COM(2009)0665),

–  gezien zijn standpunt in eerste lezing(1),

–  gelet op artikel 294, lid 7, en artikel 91, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's(3),

–  gelet op artikel 66 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0162/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in tweede lezing vast;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten van 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.
(2) PB C 317 van 23.12.2009, blz. 94.
(3) PB C 79 van 27.3.2010, blz. 45.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 15 juni 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer
P7_TC2-COD(2008)0247

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 913/2010.)

Juridische mededeling - Privacybeleid