Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0247(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0162/2010

Teksty złożone :

A7-0162/2010

Debaty :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Głosowanie :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0203

Teksty przyjęte
PDF 277kWORD 70k
Wtorek, 15 czerwca 2010 r. - Strasburg
Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II
P7_TA(2010)0203A7-0162/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady zajęte w pierwszym czytaniu (11069/5/2009 – C7-0043/2010),

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2008)0852),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 71 ust. 1 traktatu WE, na podstawie których Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0509/2008),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu i Rady zatytułowany ’Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych’ (COM(2009)0665),

–  uwzględniając stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu(1),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomicznego-Społecznego(2),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów(3),

–  uwzględniając art. 66 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A7-0162/2010),

1.  przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte, 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.
(2) Dz.U. C 317 z 23.12.2009, s. 94.
(3) Dz.U. C 79 z 27.3.2010, s. 45.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 15 czerwca 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy
P7_TC2-COD(2008)0247

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 913/2010)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności