Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0247(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0162/2010

Texte depuse :

A7-0162/2010

Dezbateri :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Voturi :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0203

Texte adoptate
PDF 276kWORD 39k
Marţi, 15 iunie 2010 - Strasbourg
Rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv ***II
P7_TA(2010)0203A7-0162/2010
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 iunie 2010 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția Consiliului adoptată în primă lectură (11069/5/2009– C7-0043/2010),

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0852),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 71 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C6-0509/2008),

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată ’Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare’ (COM(2009)0665),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(3),

–  având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A7-0162/2010),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.
(2) JO C 317, 23.12.2009, p. 94.
(3) JO C 79, 27.3.2010, p. 45.


Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 15 iunie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv
P7_TC2-COD(2008)0247

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 913/2010.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate