Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0247(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0162/2010

Predkladané texty :

A7-0162/2010

Rozpravy :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Hlasovanie :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0203

Prijaté texty
PDF 282kWORD 41k
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg
Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***II
P7_TA(2010)0203A7-0162/2010
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. júna 2010 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11069/5/2009– C7-0043/2010),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0852),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 ods. 1 Zmluvy o ES, podľa ktorej Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0509/2008),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(3),

–  so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch do druhého čítania (A7-0162/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.
(2) Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 94.
(3) Ú. v. EÚ C 79, 27.3.2010, s. 45.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 15. júna 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu.
P7_TC2-COD(2008)0247

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 913/2010.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia