Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2009/2062(REG)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0043/2009

Testi mressqa :

A7-0043/2009

Dibattiti :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Votazzjonijiet :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Testi adottati
PDF 442kWORD 125k
It-Tlieta, 15 ta' Ġunju 2010 - Strasburgu
L-adattament tar-Regoli ta' Proċedura għat-Trattat ta' Liżbona
P7_TA(2010)0204A7-0043/2009

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Ġunju 2010 dwar l-adattament tar-Regoli ta' Proċedura għat-Trattat ta' Liżbona (2009/2062(REG))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 211 u 212 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li jinkorpora l-emendi proposti mill-Kumitat għall-Baġits fl-opinjoni tiegħu tal-31 ta' Marzu 2009 (A7-0043/2009),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni teigħu tal-25 ta' Novembru 2009 dwar l-adattament tar-Regoli ta' Proċedura għat-Trattat ta' Liżbona(1),

1.  Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2.  Jinnota li l-emendi jidħlu fis-seħħ fl-ewwel jum tas-sessjoni parzjali li jmiss;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, għal skopijiet ta' informazzjoni.

Test fis-seħħ   Emenda
Emenda 1
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 7 – paragrafu 2
2.  Il-kumitat għandu jagħmel proposta għal deċiżjoni li sempliċement tirrakkomanda l-adozzjoni jew iċ-ċaħda tat-talba għat-tneħħija ta' l-immunità jew għall-ħarsien ta' l-immunità u tal-privileġġi.
2.  Il-kumitat għandu jagħmel proposta għal deċiżjoni motivata li tirrakkomanda l-adozzjoni jew iċ-ċaħda tat-talba għat-tneħħija ta' l-immunità jew għall-ħarsien ta' l-immunità u tal-privileġġi.
Emenda 121
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 8
Ħlief jekk ikun stipulat mod ieħor, ir-regoli dwar l-implimentazzjoni ta' l-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom jiġu stabbiliti mill-Bureau.
Il-Parlament għandu jadotta l-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew u kwalunkwe modifika għalih fuq il-bażi ta' proposta mill-kumitat responsabbli. L-Artikolu 138(1) għandu japplika mutatis mutandis. Il-Bureau għandu jkun responsabbli għall-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli u għandu jiddeċiedi dwar il-pakketti finanzjarji fuq il-bażi tal-baġit annwali.
Emenda 4
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 23 – paragrafu 2 u paragrafu 2 a (ġdid)
2.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet dwar affarijiet ta' natura finanzjarja, organizzattiva u amministrattiva li jikkonċernaw il-Membri jew l-organizzazzjoni interna tal-Parlament u tas-Segretarjat u l-korpi tiegħu.
2.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet ta' xorta finanzjarja, organizzattiva u amministrattiva dwar affarijiet li jikkonċernaw l-organizzazzjoni interna tal-Parlament u tas-Segretarjat u l-korpi tiegħu.
2a.  Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet ta' xorta finanzjarja, organizzattiva u amministrattiva dwar affarijiet li jikkonċernaw lill-Membri fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali jew ta' grupp politiku.
Emenda 5
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 23 – paragrafu 11 a (ġdid)
11a.  Il-Bureau għandu jinnomina żewġ Viċi Presidenti li jkunu inkarigati mill-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali.
Huma għandhom jirrapurtaw lura b'mod regolari lill-Konferenza tal-Presidenti dwar l-attivitajiet tagħhom f'dan ir-rigward.
(It-tieni u t-tielet sentenzi ta' Artikolu 25 (3) għandhom jiġu mħassra)
Emenda 86
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 24 - paragrafu 2
2.  Il-Membri mhux affiljati għandhom jiddelegaw wieħed minn fosthom sabiex jattendi għal-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti, mingħajr ma jkollu d-dritt għall-vot.
2.  Il-President tal-Parlament għandu jistieden lil wieħed mill-Membri mhux affiljati sabiex jattendi għal-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti, mingħajr ma jkollu d-dritt għall-vot.
Emenda 117
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 37 a (ġdid)
Artikolu 37a
Delega tas-setgħat leġislattivi
1.  Meta tiġi eżaminata proposta għal att leġislattiv li jiddelega setgħat leġislattivi lill-Kummissjoni kif previst mill-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu jagħti attenzjoni partikolari għall-objettivi, il-kontenut, l-ambitu u t-tul ta' żmien tad-delega, kif ukoll għall-kundizzjonijiet li għalihom tkun soġġetta.
2.  Il-kumitat responsabbli għas-suġġett jista’, f'kull ħin, jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.
3.  Il-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni jista’ wkoll, bl-inizjattiva tiegħu, jittratta kwistjonijiet dwar id-delega tas-setgħat leġislattivi. F'każijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif jixraq lill-kumitat responsabbli għas-suġġett.
Emenda 10
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 56 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
Fil-każ li l-proposta tiġi rreferuta lura lill-kumitat, il-kumitat responsabbli għandu jirrapporta lura lill-Parlament, bil-fomm jew bil-miktub, fi żmien stabbilit mill-Parlament li ma jistax ikun itwal minn xahrejn.
Fil-każ li l-proposta tiġi rreferuta lura lill-kumitat, il-kumitat responsabbli għandu jiddeċiedi dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita u għandu jirraporta lura lill-Parlament, bil-fomm jew bil-miktub, fi żmien stabbilit mill-Parlament li ma jistax ikun itwal minn xahrejn.
Emenda 113
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 74 a – paragrafu 1 a (ġdid)
1a.  Meta l-Parlament jiġi kkonsultat, skont l-Artikolu 48(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, fuq proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew favur li jiġu eżaminati l-emendi għat-Trattati, il-kwistjoni għandha tiġi riferita lill-kumitat responsabbli. Il-kumitat għandu jagħmel rapport li jkun fih:
– mozzjoni għal riżoluzzjoni li tiddikjara jekk il-Parlament japprovax jew jiċħadx id-deċiżjoni proposta u li jista’ jkollha proposti għall-attenzjoni tal-Konvenzjoni jew tal-konferenza tar-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri;
– jekk ikun xieraq, nota spjegattiva.
Emenda 114
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 74b – paragrafu 1 a (ġdid)
1a.  Meta l-Parlament jiġi kkonsultat, skont l-Artikolu 48(6) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, fuq proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li temenda t-Tielet Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 74a(1a) għandu japplika mutatis mutandis. F'dak il-każ, il-mozzjoni għal riżoluzzjoni jista’ jkollha biss proposti għal emendi ta' dispożizzjonijiet fit-Tielet Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 118
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 96
1.  Meta l-Parlament jiġi ikkonsultat skond l-Artikolu 36 tat-Trattat UE, il-kwistjoni għandha tinġieb quddiem il-kumitat responsabbli li jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet skond l-Artikolu 97.
1.  Meta l-Parlament jiġi ikkonsultat skond l-Artikolu 36 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-kwistjoni għandha tinġieb quddiem il-kumitat responsabbli li jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet skond l-Artikolu 97.
2.  Il-kumitati kkonċernati għandhom ifittxu li jiżguraw li l-Viċi-President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika ta' Sigurtà, il-Kunsill u l-Kummissjoni jipprovduhom b'tagħrif regolari u f'waqtu dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni ta' l-Unjoni, dwar l-ispiża mistennija kull darba li tiġi adottata deċiżjoni li tinvolvi infiq skond dik il-politika u dwar kwalunkwe konsiderazzjonijiet finanzjarji oħra li jkollhom x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet skond dik il-politika. Eċċezzjonalment, fuq talba tal-Kummissjoni, tal-Kunsill jew tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli, il-kumitat jista’ jiddeċiedi li l-proċeduri tiegħu jsiru fil-magħluq.
2.  Il-kumitati kkonċernati għandhom ifittxu li jiżguraw li l-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jipprovdihom b'tagħrif regolari u f'waqtu dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni ta' l-Unjoni, dwar l-ispiża mistennija kull darba li tiġi adottata deċiżjoni li tinvolvi infiq skond dik il-politika u dwar kwalunkwe konsiderazzjonijiet finanzjarji oħra li jkollhom x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet skond dik il-politika. Eċċezzjonalment, fuq talba tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli, il-kumitat jista’ jiddeċiedi li l-proċeduri tiegħu jsiru fil-magħluq.
3.  Għandu jsir dibattitu darbtejn fis-sena fuq id-dokument konsultattiv stabbilit mill-Viċi-President/Rappreżentant Għoli dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurta` komuni, inklużi l-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni u l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit ta' l-Unjoni. Il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 110 għandhom japplikaw.
3.  Għandu jsir dibattitu darbtejn fis-sena fuq id-dokument konsultattiv stabbilit mill-Viċi-President/Rappreżentant Għoli dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet bażiċi tal-politika estera u ta' sigurta` komuni, inklużi l-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni u l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit ta' l-Unjoni. Il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 110 għandhom japplikaw.
(Ara wkoll l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 121.)
(Ara wkoll l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 121.)
4.  Il-Kunsill, il-Kummissjoni u/jew il-Viċi President/Rappreżentant Għoli għandhom ikunu mistiedna għal kull dibattitu f'seduta plenarja li jinvolvi politika barranija, politika ta' sigurtà jew politika ta' difiża.
4.  Il-Viċi President/Rappreżentant Għoli għandu jkun mistieden għal kull dibattitu f'seduta plenarja li jinvolvi politika barranija, politika ta' sigurtà jew politika ta' difiża.
Emenda 116
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu IV – Kapitolu 3 – titolu
MISTOQSIJIET LILL-KUNSILL, LILL-KUMMISSJONI U LILL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
MISTOQSIJIET PARLAMENTARI
Emenda 107
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 116
1.  Għandu jkun hemm ħin għall-mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni f'kull seduta parzjali fil-ħinijiet li jiġu deċiżi mill-Parlament fuq proposta tal-Konferenza tal-Presidenti. Perjodu ta' ħin speċifiku jista’ jiġi allokat għal mistoqsijiet lill-President u lil Membri individwali tal-Kummissjoni.
1.  Għandu jkun hemm ħin għall-mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni f'kull seduta parzjali fil-ħinijiet li jiġu deċiżi mill-Parlament fuq proposta tal-Konferenza tal-Presidenti.
2.  Ebda Membru ma jista’ jagħmel aktar minn mistoqsija waħda lill-Kunsill u mistoqsija waħda lill-Kummissjoni f'seduta parzjali waħda.
2.  Ebda Membru ma jista’ jagħmel aktar minn mistoqsija waħda lill-Kunsill u mistoqsija waħda lill-Kummissjoni f'seduta parzjali waħda.
3.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-President, li jrid jieħu deċiżjoni dwar l-ammissibilità tagħhom u dwar l-ordni li fih għandhom jitressqu. L-interpellant għandu jiġi mgħarraf minnufih b'din id-deċiżjoni.
3.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-President, li jrid jieħu deċiżjoni dwar l-ammissibiltà tagħhom u dwar l-ordni li fih għandhom jitressqu. L-interpellant għandu jiġi mgħarraf minnufih b'din id-deċiżjoni.
4.  Il-proċedura dettaljata għandha tkun irregolata minn linji gwida stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura.
4.  Il-proċedura dettaljata għandha tkun irregolata minn linji gwida stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura.
5.  Skont il-linji gwida stabbiliti mill-Konferenza tal-Presidenti, jista’ jkun hemm ħinijiet għal mistoqsijiet speċifiċi mal-President tal-Kummissjoni, mal-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u mal-President tal-Eurogroup.
(l-punt 15 tal-Anness II (Format) għandu jitħassar)
Emenda 108
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 117 – titolu u paragrafu 1
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-Kunsill jew lill-Kummissjoni
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub
1.  Kull Membru jista’ jagħmel mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-Kunsill jew lill-Kummissjoni skond linji gwida stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura. L-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu esklussivament responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.
1.  Kull Membru jista’ jagħmel mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà skont linji gwida stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura. L-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu esklussivament responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.
Emenda 115
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 117 – paragrafu 2
2.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-President li għandu jgħaddihom lill-istituzzjoni konċernata. Dubji dwar l-ammissibilità ta' mistoqsija għandha tittieħed deċiżjoni dwarhom mill-President. Id-deċiżjoni tiegħu għandha tkun innotifikata lill-persuna li tagħmel il-mistoqsija.
2.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-President li għandu jgħaddihom lid-destinatarji. Dubji dwar l-ammissibilità ta' mistoqsija għandha tittieħed deċiżjoni dwarhom mill-President. Id-deċiżjoni tiegħu għandha tkun innotifikata lill-persuna li tagħmel il-mistoqsija.
(Emenda orizzontali: il-kliem ’lill-istituzzjoni konċernata’ għandu jiġi sostitwit fl-Artikolu 117(2) u (4) u fil-punti 1 u 3 tal-Anness III tar-Regoli ta' Proċedura bil-kliem ’lid-destinatarji’.)
Emenda 110
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 130 – paragrafi 1 a, 1 b, 1 c (ġodda)
1a.  L-organizzazzjoni u l-promozzjoni ta' kooperazzjoni interparlamentari effettiva u regolari fl-Unjoni, skont l-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar l-irwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu nnegozjati fuq il-bażi ta' mandat mogħti mill-Konferenza tal-Presidenti, wara konsultazzjoni mal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati.
Il-Parlament għandu japprova dawn il-ftehimiet skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 127.
1b.  Kumitat jista’ jidħol fi djalogu direttament ma' parlamenti nazzjonali fil-livell ta' kumitati, fil-limiti tal-approprjazzjonijiet baġitarji allokati għal dan il-għan. Dan jista’ jinkludi forom xierqa ta' kooperazzjoni preleġislattiva u postleġislattiva.
1c.  Kull dokument li jikkonċerna proċedura leġislattiva fil-livell tal-Unjoni li jiġi trażmess b'mod uffiċjali minn parlament nazzjonali lill-Parlament Ewropew għandu jintbagħat lill-kumitat responsabbli għas-suġġett ittrattat f'dak id-dokument.
Emenda 112
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 131
1.  Fuq proposta tal-President, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tinnomina l-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-COSAC, u tista’ tagħtihom il-mandat. Id-delegazzjoni għandha titmexxa minn wieħed mill-Viċi Presidenti responsabbli għall-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali.
1.  Fuq proposta tal-President, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tinnomina l-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament għall-COSAC, u tista’ tagħtihom il-mandat. Id-delegazzjoni għandha titmexxa minn Viċi President tal-Parlament Ewropew responsabbli għall-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali u mill-President tal-kumitat responsabbli għal kwistjonijiet istituzzjonali.
2.  Il-membri l-oħra tad-delegazzjoni għandhom jintgħażlu skond is-suġġetti li jkunu se jiġu diskussi fil-laqgħa tal-COSAC, filwaqt li għandu jingħata kas xieraq tal-bilanċ politiku ġenerali fi ħdan il-Parlament. Id-delegazzjoni għandha tippreżenta rapport wara kull laqgħa.
2.  Il-membri l-oħra tad-delegazzjoni għandhom jintgħażlu skont is-suġġetti li jkunu se jiġu diskussi fil-laqgħa tal-COSAC, u għandhom ikunu, kemm jista’ jkun, rappreżentanti tal-kumitati responsabbli għal dawk is-suġġetti. Id-delegazzjoni għandha tippreżenta rapport wara kull laqgħa.
3.  Għandu jitqies kif jistħoqq il-bilanċ politiku globali fil-Parlament.
Emenda 66
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 191 – paragrafu 1
1.  Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-elezzjoni tal-membri tal-kumitat skond l-Artikolu 186, il-kumitat għandu jeleġġi bureau li jkun jikkonsisti fi president u wieħed, tnejn jew tliet viċi presidenti li għandhom ikunu eletti f'votazzjonijiet separati.
1.  Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-elezzjoni tal-membri tal-kumitat skond l-Artikolu 186, il-kumitat għandu jeleġġi bureau li jkun jikkonsisti fi president u minn viċi-presidenti li għandhom ikunu eletti f'votazzjonijiet separati. In-numru ta' viċi presidenti li għandhom jiġu eletti għandu jiġi determinat mill-Parlament fuq proposta mill-Konferenza tal-Presidenti.
Emenda 109
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness III – punt 1 – inċiż -1 (ġdid)
– jispeċifikaw b'mod ċar lil liema destinatarju għandhom ikunu trażmessi permezz tal-mezzi interistituzzjonali normali;

(1) Testi adottati, P7_TA(2009)0088.

Avviż legali - Politika tal-privatezza