Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2229(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0185/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0185/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 27
CRE 14/06/2010 - 27

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0208

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 341kWORD 114k
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα
P7_TA(2010)0208A7-0185/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα (2009/2229(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ’Διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα’ (COM(2009)0277),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ’Προστασία της Ευρώπης από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και διαταραχές μεγάλης κλίμακας: αναβάθμιση της ετοιμότητας, της ασφάλειας και της ικανότητας αποκατάστασης’ (COM(2009)0149),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, και την ανάγκη ενίσχυσης του διεθνούς συντονισμού(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με την οργάνωση και διαχείριση του Διαδικτύου – ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής 1998-2000(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 2001 σχετικά με το Διαδίκτυο της επόμενης γενιάς: η ανάγκη για ερευνητική πρωτοβουλία της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2005, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του Τύπου στην Τυνησία και την αξιολόγηση της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Τυνησία(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το δεύτερο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2007(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 26ης Μαρτίου 2009, για ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0185/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο αποτελεί κρίσιμης σημασίας παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας με τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία στο σύνολό της,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση του Διαδικτύου περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την προστασία και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τη χρήση του, καθώς επίσης την ευαισθησία του σε κυβερνοεπιθέσεις, κ.λπ.,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο συνιστά απειλή για τις κοινωνίες που βασίζονται στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και ότι η παρακίνηση για τρομοκρατικές επιθέσεις, οι εγκληματικές πράξεις μίσους και η παιδική πορνογραφία έχουν αυξηθεί και θέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση κυβερνοεγκλήματος, διαδικτυακής δικαιοδοσίας και νεφελοειδών υπολογιστικών συστημάτων έχει μεγάλη σημασία ως αναδυόμενη πτυχή διακυβέρνησης του Διαδικτύου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πτυχές της διακυβέρνησης του Διαδικτύου αφορούν τις διευθύνσεις και άλλα τεχνικά ως επί το πλείστον ζητήματα, που εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριότητας οργανισμών όπως η Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), η Internet Assigned Numbers Authority (IANA), η Internet Engineering Task Force (IETF), τα Regional Internet Registries και άλλοι,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου έχει παρατηρηθεί πως ο ιδιωτικός τομέας έχει διαδραματίσει ως τώρα θετικό ηγετικό ρόλο· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί και ο ρόλος των δημόσιων φορέων στη χάραξη της γενικής στρατηγική,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις επωμίζονται σημαντικό ρόλο όσον αφορά γενικότερα ζητήματα διακυβέρνησης για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, ιδιαίτερα για να την προστασία και το εγγυημένο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και σε σχέση με την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ανθεκτικότητα του Διαδικτύου, ενώ ο ιδιωτικός τομέας επωμίζεται καίριο ρόλο στην παροχή των επενδύσεων, της πείρας και της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που απαιτούνται·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο φόρουμ για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου (IGF) και διάφορα εθνικά και περιφερειακά φόρα αποτελούν σημαντικά πεδία διαλόγου μεταξύ των συμμετόχων σχετικά με την πολιτική για το Διαδίκτυο,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι μακρόπνοα προσηλωμένα στο Διαδίκτυο ως ανοικτό δημόσιο αγαθό,

1.  θεωρεί ότι το Διαδίκτυο αποτελεί παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, η εκμετάλλευση του οποίου θα πρέπει ως εκ τούτου να εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον·

2.  αναγνωρίζει ότι το Διαδίκτυο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή στην πράξη της ελευθερίας έκφρασης, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και για την εκπαίδευση και την πρόσβαση στην πληροφόρηση, και έτσι αντιπροσωπεύει μια από τις κυριότερες κινητήριες δυνάμεις για τη διάδοση των δημοκρατικών αξιών σε ολόκληρο τον κόσμο·

3.  υπενθυμίζει ότι το Διαδίκτυο έχει καταστεί απαραίτητο μέσο για την προώθηση δημοκρατικών πρωτοβουλιών, πολιτικού διαλόγου και ψηφιακής κατάρτισης, καθώς και για τη διάδοση της γνώσης· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο εξαρτάται από και ταυτόχρονα εγγυάται την άσκηση διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του σεβασμού του ιδιωτικού βίου, της προστασίας των δεδομένων, της ελευθερίας της έκφρασης, του λόγου και του συνέρχεσθαι, της ελευθεροτυπίας, της πολιτικής έκφρασης και της συμμετοχής στα κοινά, της ισότιμης μεταχείρισης, της εκπαίδευσης, και της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας· υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλα τα επίπεδα έχουν επομένως γενική ευθύνη να συμβάλουν στη διασφάλιση της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας για όλους, και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα στην εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες, ανταποκρινόμενα ταυτόχρονα στη διττή πρόκληση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και των αποκλεισμών που συνεπάγεται η δημοκρατική διαδικασία στην ηλεκτρονική εποχή·

4.  υπογραμμίζει, ιδιαίτερα, την ανάγκη να προωθηθεί η εξέλιξη των προσεγγίσεων ’από τη βάση’ και της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, με παράλληλη θέσπιση σοβαρών διασφαλίσεων έναντι νέων μορφών εποπτείας, ελέγχου και λογοκρισίας από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου η ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η προστασία του ιδιωτικού βίου να αποτελούν πραγματικότητα και όχι αυταπάτη·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προστατευτεί και να προωθηθεί η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, μεταξύ άλλων μέσω του Διαδικτύου· πιστεύει ότι το Διαδίκτυο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και τη μείωση του ψηφιακού, κοινωνικού και πολιτισμικού χάσματος στην Ευρώπη σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή κατανοεί τη σημασία της ’γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος’ και τα αναπτυξιακά ζητήματα που ανακύπτουν στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου· θεωρεί, ωστόσο, ότι έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στους πολλούς ηλικιωμένους πολίτες τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, οι οποίοι συχνά αισθάνονται ότι έχουν αφεθεί έξω από αυτόν τον νέο δικτυακό κόσμο· επισημαίνει ότι το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο κοινωνικής ένταξης και ότι οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας πρέπει να συμπεριληφθούν· ζητεί να προωθηθεί η εκπαίδευση στη χρήση των πόρων που προσφέρει το Διαδίκτυο και στην επιλογή των κριτηρίων για το πώς να χρησιμοποιούνται πόροι αυτοί·

6.  αναγνωρίζει ότι η εντατικότερη χρήση του Διαδικτύου από τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις εταιρείες και τις αρχές συνεπάγεται ότι το συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας αποτελεί στοιχείο θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη κατάλληλης προστασίας των καταναλωτών και των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο· τονίζει επίσης ότι πρέπει να υπάρχει εγγύηση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των χρηστών του Διαδικτύου· αναγνωρίζει τη σημασία του Διαδικτύου ως μέσου ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και προώθησης των δικαιωμάτων αυτών·

7.  υπογραμμίζει ότι η διακυβέρνηση του Διαδικτύου πρέπει να διευκολύνει το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές μέσω της αποκέντρωσης των ρόλων αυτορρύθμισης, ειδικά όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων εισόδου για νέους ανταγωνιστές·

8.  ζητεί ευκολότερη πρόσβαση και ανάπτυξη του Διαδικτύου στα νεότερα κράτη μέλη, και ειδικά στην ύπαιθρο, καθώς και στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί περαιτέρω να αναγνωρισθεί στις χώρες αυτές μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση της πολιτικής διακυβέρνησης του Διαδικτύου·

9.  θεωρεί ότι, για την προάσπιση του συμφέροντος της ΕΕ όσον αφορά τη διατήρηση του χαρακτήρα δημόσιου αγαθού του Διαδικτύου, η διακυβέρνηση του Διαδικτύου θα πρέπει να βασίζεται στην ευρεία και ισόρροπη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, χωρίς κυρίαρχη παρουσία οποιασδήποτε επιμέρους οντότητας ή ομάδας οντοτήτων και προσπάθειες κρατικών ή υπερεθνικών αρχών για έλεγχο της ροής των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, και με παράλληλη αλληλεπίδραση με τις πολυμερείς διεργασίες διακυβέρνησης του Διαδικτύου οι οποίες εξακολουθούν να παρέχουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας·

10.  υπογραμμίζει ότι οι αξίες στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι βασικές και συνιστούν απώτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου συμμορφώνονται προς αυτές τις αξίες και στόχους, ιδιαίτερα στα παγκόσμια φόρουμ διακυβέρνησης του Διαδικτύου όπου συμμετέχουν κράτη των οποίων οι αξίες διαφέρουν σημαντικά από εκείνες της Ευρώπης· θεωρεί ότι, προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις, θα πρέπει να ενταθεί ο διεθνής διάλογος με τις χώρες αυτές στον τομέα της κανονιστικής ρύθμισης του Διαδικτύου·

11.  θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ζωτικά θέματα της παγκόσμιας δημόσιας πολιτικής για το Διαδίκτυο, δεδομένου ότι ο ηγετικός ρόλος του ιδιωτικού τομέα πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό των αρχών της δημόσιας πολιτικής και στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης να υιοθετήσουν μιαν αρχή μη επέμβασης, παρά μόνο όταν τούτο είναι αναγκαίο σε εξαιρετικές περιπτώσεις·

12.  θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν την ανάμιξη στην καθημερινή λειτουργία του Διαδικτύου, να μην βλάπτουν την καινοτομία και τον ανταγωνισμό με περιττές και περιοριστικές ρυθμίσεις, και να μην επιχειρούν να ελέγξουν εκείνο που είναι και πρέπει να παραμείνει παγκόσμια δημόσια περιουσία·

13.  ζητεί από τις κυβερνήσεις να αποφεύγουν την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο με μέτρα λογοκρισίας, αποκλεισμού, διαλογής περιεχομένου, παρακολούθησης ή άλλα, και απαιτώντας από ιδιωτικούς φορείς να κάνουν το ίδιο· επιμένει ότι απαιτείται η προάσπιση του ανοικτού χαρακτήρα του Διαδικτύου, όπου οι πολίτες θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και διανομής πληροφοριών ή εκτέλεσης εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής τους, όπως προβλέπεται στο αναθεωρημένο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

14.  υπογραμμίζει ότι οι περιορισμοί που κρίνονται αναγκαίοι θα πρέπει να επιβάλλονται στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο για μια δημοκρατική κοινωνία, να βασίζονται στο νόμο, και να είναι αποτελεσματικοί και αναλογικοί· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των ανηλίκων, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν και εκείνα μέτρα, για παράδειγμα με τη χρήση του συστήματος κοινοποίησης ενδιαφέροντος που προβλέπει η οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (οδηγία για τα δικαιώματα των πολιτών)(9), προκειμένου να μπορούν οι ανήλικοι να χρησιμοποιούν υπεύθυνα το Διαδίκτυο και τις τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης και να αυξηθεί το επίπεδο συνειδητοποίησης των δυνητικών απειλών από τις νέες υπηρεσίες·

15.  ζητεί να υπάρξουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφαλούς εξερεύνησης του Διαδικτύου από τα παιδιά, για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, και για την ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας στον αγώνα για την καταπολέμηση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στο Διαδίκτυο, ιδίως σε σχέση με την κατάχρηση σε ασέλγεια κατά ανηλίκων στο Διαδίκτυο·

16.  λαμβάνει επίσης υπόψη ότι είναι αναγκαία η προστασία των ευαίσθητων προσώπων, και ιδιαίτερα των ανηλίκων, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα· επαναλαμβάνει ότι στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος και της παιδικής πορνογραφίας θα πρέπει πρώτα να σβήνεται το παράνομο περιεχόμενο στην πηγή, και μετά να εξετάζεται ο αποκλεισμός των ιστοθέσεων·

17.  θεωρεί ότι, επιπλέον των κανόνων διακυβέρνησης που καθορίζει η Επιτροπή, οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουν τις ακόλουθες αρχές:

   i. διαφάνεια, πολυμέρεια, δημοκρατία και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·
   ii. σεβασμός του ανοικτού, διαλειτουργικού, τεχνολογικά ουδέτερου και ’άκρο προς άκρο’ χαρακτήρα της υποδομής του Διαδικτύου·
   iii. εξωτερική δημόσια λογοδοσία των οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται παγκόσμιους διαδικτυακούς πόρους σε καθημερινή βάση·
   iv. προώθηση της παγκόσμιας διακυβέρνησης του Διαδικτύου, με την αλληλεπίδραση με τις διεργασίες πολυμερούς συμμετοχής και την περαιτέρω ενθάρρυνσή τους, που να ανταποκρίνεται και στην ανάγκη για βελτίωση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών·
   v. προστασία της ακεραιότητας του παγκόσμιου Διαδικτύου και της ελευθερίας των επικοινωνιών, με την αποφυγή οποιωνδήποτε περιφερειακών μέτρων, όπως η ανάκληση διευθύνσεων IP ή ονομάτων τομέα σε τρίτες χώρες·

18.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια συναινετική εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της διακυβέρνησης του Διαδικτύου και να την υπερασπίζεται σθεναρά στα διεθνή φόρουμ και τις διμερείς σχέσεις·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πτυχές διακυβέρνησης του Διαδικτύου της ’Στρατηγικής της Γρανάδας’ της Ισπανικής Προεδρίας, και για τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με μια ’Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για την ψηφιακή τεχνολογία: 2015.eu’(10) όσον αφορά την κατάρτιση ευρωπαϊκού χάρτη δικαιωμάτων των πολιτών και των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον και την ανάπτυξη μιας ’Πέμπτης ελευθερίας’ που να επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου και γνώσης·

20.  επισημαίνει την νέα πολιτική της Κυβέρνησης των ΗΠΑ ’Internet Policy 3.0’ για το Διαδίκτυο, που ανακοινώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2010·

21.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τρία κρίσιμα ζητήματα δημόσιας πολιτικής:

   i. προστασία της υποδομής του Διαδικτύου για την διασφάλιση του ανοικτού χαρακτήρα, της διαθεσιμότητας, της ασφάλειας και της αντίστασης σε κυβερνοεπιθέσεις· και
   ii. ευρωπαϊκή εξάρτηση από τις λύσεις που κυριαρχούν στην αγορά και συναφείς κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια· και
   iii. προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σύσταση αποτελεσματικών διεθνών μηχανισμών επίλυσης διαφορών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την προσαρμογή της Οδηγίας περί Προστασίας των Δεδομένων στο τρέχον ψηφιακό περιβάλλον·

22.  ζητεί από τα κράτη μέλη, σε συντονισμό με την Επιτροπή, να διασφαλίσουν την προστασία της διαδικτυακής υποδομής από απειλές και περιστατικά μέσω μιας εναρμονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, και με την ολοκλήρωση της θέσπισης εθνικών μέτρων απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ τους·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αύξηση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου στην ΕΕ και την ενδεδειγμένη συμμετοχή τους στη διεθνή συνεργασίας για το θέμα αυτό, υπογραμμίζει δε την ανάγκη για μια προσέγγιση που να καλύπτει όλους τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να αυξηθεί η κατανόηση και η συνείδηση της δικαιοδοσίας για θέματα κυβερνοεγκλήματος και νεφελοειδών υπολογιστικών συστημάτων, στη βάση ισοτιμίας, και με τη θέσπιση σαφών υποχρεώσεων και ευθυνών για κάθε ενδιαφερόμενο

24.  υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε των ηλεκτρονικών υπογραφών, και της ανάγκης για δημιουργία της υποδομής δημόσιας κλείδας (PKI) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει πύλη ευρωπαϊκών αρχών επικύρωσης για να διασφαλίσει τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών και να αυξήσει την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Διαδικτύου·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει σαφή καθοδήγηση στα κράτη μέλη που δεν έχουν επικυρώσει και υλοποιήσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβερνοέγκλημα, προκειμένου να συμμετάσχουν όλα τα κράτη μέλη σε μια συλλογική προσπάθεια για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και των μη ζητηθέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών και να διασφαλιστεί ο κυβερνοχώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κάθε είδους έγκλημα και αδίκημα· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόζουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κυβερνοέγκλημα·

26.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη μιας βάσης διεθνούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση της χρήσης του Διαδικτύου για τρομοκρατικούς σκοπούς με επιθέσεις μεγάλης κλίμακας κατά και μέσω υπολογιστικών συστημάτων, ’που απειλούν την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια και την οικονομική ευμάρεια'·

27.  συνιστά, επιπλέον, στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν για την αύξηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του Διαδικτύου με μέτρα που αποσκοπούν σε μεγαλύτερη ποικιλότητα δικτύων και συστημάτων, με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, της ενωσιακής πολιτικής για την τυποποίηση και τις δημόσιες προμήθειες, καθώς επίσης:

   i. με την υποστήριξη του έργου της ICANN σε σχέση με την ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος ονομάτων τομέα·
   ii. με την υποστήριξη του έργου σε διεθνή φόρουμ όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο της Ευρώπης, για τη βελτίωση των νομοθετικών πλαισίων και το συντονισμό σε εθνικό επίπεδο·

28.  υπογραμμίζει ότι η επιτυχία των κοινωνικών δικτύων σε συνδυασμό με τις τεχνικές δυνατότητες του Διαδικτύου όσον αφορά τη διατήρηση και την επεξεργασία των πληροφοριών θέτει το πρόβλημα της αρχειοθέτησης των δεδομένων και της εκμετάλλευσης των αρχειοθετημένων δεδομένων· εκφράζει την λύπη του εν προκειμένω διότι δεν υφίσταται επί του παρόντος ’δικαίωμα στη λήθη’ στο Διαδίκτυο·

29.  υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και της καταγραφής των προσωπικών δεδομένων·

30.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η αυξανόμενη χρησιμοποίηση του Διαδικτύου δεν συνοδεύεται ακόμη από κανόνες που να επιτρέπουν στους χρήστες τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούν στα δίκτυα αυτά·

31.  παρατηρεί ότι η διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση του Διαδικτύου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εποπτεία του τρόπου με τον οποίο οι μηχανές αναζήτησης χειρίζονται τις πληροφορίες παγκοσμίως·

32.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε εξωσυμβατικές υποχρεώσεις (Ρώμη ΙΙ)(11), ώστε να περιλάβει τις παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας, και από το Συμβούλιο να δώσει εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας που να επιτρέπει την προσφυγή ιδιωτών από την ΕΕ κατά παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα·

33.  υποστηρίζει την προώθηση της αρχής της ’ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού’, σύμφωνα με την οποία επιβάλλονται απαιτήσεις ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων στο νωρίτερο δυνατό στάδιο στον κύκλο ζωής των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να διασφαλίζεται ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον·

34.  επισημαίνει ότι η πιστοποίηση της ασφάλειας ιστοθέσεων καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αποκτήσουν οι καταναλωτές μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην τηλεματική πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες·

35.  υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα, οι οργανισμοί και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συντονίσουν την προσέγγισή τους όσον αφορά τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, στους διάφορους σχετικούς διεθνείς φορείς, όπως η ICANN και τα συμβουλευτικά της όργανα συμπεριλαμβανομένης της κυβερνητικής συμβουλευτικής επιτροπής (GAC)·

36.  υπογραμμίζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφορίας· επισημαίνει ότι ο ENISA μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε σχέση με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ENISA·

37.  υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας της ENISA, με:

   τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της έρευνας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους τομείς της ανθεκτικότητας των δικτύων και της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών, και για την προσφορά γνώσης σχετικά με τις ανάγκες του κλάδου σε ερευνητικά ιδρύματα·
   προσέλκυση του ενδιαφέροντος των φορέων λήψης αποφάσεων στις νέες τεχνολογίες σε τομείς σχετικούς με την ασφάλεια·
   ανάπτυξη φόρουμ για την κοινή χρήση των πληροφοριών και την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη·

38.  υπογραμμίζει ότι η στήριξη του ENISA επικεντρώνεται στα κράτη μέλη με ιδιαίτερες ανάγκες και συνιστά να συνεχίσει ο ENISA να αναπτύσσει φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και άλλων φορέων·

39.  θεωρεί ότι η Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δρομολόγηση και το συντονισμό όλων των πτυχών τη εσωτερικής οργάνωσης της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί συνεπής προσέγγιση της ΕΕ, και όσον αφορά το IGF·

40.  συνιστά να αναπτύξει η Επιτροπή ικανότητα γνήσιας εκπροσώπησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών στα διεθνή φόρουμ διακυβέρνησης του Διαδικτύου και στους οργανισμούς ή τους πολυμερείς φορείς τυποποίησης·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει την υιοθέτηση συνεπούς προσέγγισης της ΕΕ στο IGF και άλλα σημαντικά γεγονότα στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του Διαδικτύου υποβάλλοντας για διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έγκαιρα και με άνεση χρόνου, έγγραφο με σχέδιο θέσης της ΕΕ πριν από κάθε τέτοιο γεγονός·

42.  υποστηρίζει τη συνέχιση και ανάπτυξη του προτύπου του IGF σε παγκόσμιο, σε περιφερειακό -συμπεριλαμβανομένου του EuroDIG- και σε εθνικό επίπεδο, με τη διατήρηση των κύριων χαρακτηριστικών του ως μη δεσμευτικής πολυμερούς διαδικασίας, ως ανοικτού χώρου για διάλογο και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, και ως νέας μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας·

43.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συμμετοχή παραγόντων από την Ασία στις συνομιλίες για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού χαρακτήρα της ασιατικής αγοράς·

44.  υπογραμμίζει την ανάγκη να συμμετάσχουν και οι τελικοί καταναλωτές στη διαδικασία δημιουργίας ενός προτύπου διακυβέρνησης, με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρηματικού κόσμου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

45.  συνιστά τη βελτίωση του IGF με τους ακόλουθους τρόπους:

   i. αυξημένη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών, με έμφαση στη χρηματοδότηση της εν λόγω συμμετοχής·
   ii. μεγαλύτερη προβολή στα μέσα επικοινωνίας·
   iii. αποτελεσματικότερη οργάνωση των συνεδριάσεων, για παράδειγμα με τη μείωση των ταυτόχρονων συνεδριάσεων, τη θέσπιση σταθερής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της παγκόσμιας συμμετοχής, και την ενίσχυση της πολυγλωσσίας·
   iv. βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ παγκόσμιων, των περιφερειακών και των εθνικών φόρουμ διακυβέρνησης του Διαδικτύου· και
   v. εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων με τη χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνικών μέσων όπως οι βιντεοσυσκέψεις και η διακοινοβουλευτική ανταλλαγή ενωσιακών πληροφοριών (IPEX)·

46.  υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής, της Ισπανικής και της Βελγικής Προεδρίας, σε σχέση με τη σύνοδο του IGF στο Βίλνιους το Σεπτέμβριο 2010, και ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

47.  υποστηρίζει γενικά τη θέση της Επιτροπής υπέρ του τρέχοντος μοντέλου διαχείρισης της ICANN, το οποίο βασίζεται στον ηγετικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα.

48.  αναγνωρίζει την επιτυχία του ICANN όσον αφορά την εγγύηση της σταθερότητας του συστήματος ονομάτων τομέα·

49.  υποστηρίζει τη συνέχιση της διαδικασίας που δρομολόγησε πρόσφατα η ICANN για την απόδοση ονομάτων τομέα σε αλφάβητα άλλα από το λατινικό·

50.  ζητεί να δημιουργηθεί ένας νέος τομέας ανωτάτου επιπέδου γενικού χαρακτήρα για πολιτιστικές οργανώσεις, χώρους πολιτισμού, μέσα και καλλιτέχνες, για παράδειγμα ’culture’ ή ’art'·

51.  ζητεί μεγαλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν καταγραφή και διανομή ονομάτων τομέα, παρέχοντας μια υπηρεσία από την οποία εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία· κρίνεται σκόπιμη, προς τούτο, η θέσπιση μιας κοινής δέσμης κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια και να αναλάβουν οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις τις αυξανόμενες ευθύνες τους.

52.  ζητεί από τον οργανισμό καταχώρησης ονομάτων τομέα .eu, EURid, να διεξαγάγει εκτεταμένη εκστρατεία, τόσο από τα μέσα ενημέρωσης όσο και τηλεματικά, για την προώθηση του τομέα .eu στα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκού τηλεματικού περιβάλλοντος με βάση τις αξίες, τα χαρακτηριστικά και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

53.  υπογραμμίζει τη σημασία της GAC στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ICANN και συνιστά να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της GAC μεταξύ άλλων με τη συγκρότηση γραμματείας με επαρκή ικανότητα υποστήριξης· θεωρεί δε σημαντικό, όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες της επιτροπής αυτής·

54.  θεωρεί ότι η ICANN θα πρέπει βελτιωθεί με:

   i. την καθιέρωση -παράλληλα με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων μηχανισμών επίλυσης διαφορών (ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου και διαμεσολαβητής ICANN)- εναλλακτικού μηχανισμού επίλυσης εξωτερικών διαφορών που να επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη την ουσιαστική, ουδέτερη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή αναθεώρηση των αποφάσεων της ICANN·
   ii. μια σταδιακά υλοποιούμενη διάρθρωση χρηματοδότησης με όρια στη χρηματοδότηση από οποιαδήποτε οντότητα ή τομέα, προκειμένου να αποφευχθεί η αθέμιτη επιρροή στις δραστηριότητες της ICANN από οποιαδήποτε επιμέρους οντότητα ή ομάδα οντοτήτων·
   iii. κατάλληλη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών στην ICANN·
   iv. τη διασφάλιση της εκπροσώπησης ευρέος φάσματος συμφερόντων και περιφερειών στο διοικητικό συμβούλιο και τη διεύθυνση της ICANN·
   v. τη χρήση λογικού τμήματος του αποθεματικού της για την προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών (ιδιαίτερα από αναπτυσσόμενες χώρες) στο φόρουμ διακυβέρνησης του Διαδικτύου·

55.  ενστερνίζεται την άποψη της Επιτροπής, ότι οι ρυθμίσεις της IANA δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν μηχανισμούς πολυμερούς λογοδοσίας, και επιβεβαιώνει ότι στο μέλλον καμιά μεμονωμένη κυβέρνηση δεν θα πρέπει να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στην IANA, η λειτουργία της οποίας θα πρέπει σταδιακά να διεθνοποιηθεί και να υπαχθεί σε πολυμερή εποπτεία·

56.  θεωρεί ότι η επιβεβαίωση των δεσμεύσεων του 2009 μπορεί να αποτελέσει θετική βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ICANN, υπογραμμίζει δε παράλληλα ότι:

   i. η ΕΕ, κυρίως μέσω της Επιτροπής, θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εφαρμογή, μεταξύ άλλων με επιτροπές ελέγχου της αναθεώρησης και διασφαλίζοντας ότι τα μέλη των ομάδων αυτών θα είναι ανεξάρτητα, δεν θα έχουν συγκρούσεις συμφερόντων και θα εκπροσωπούν διαφορετικές περιφέρειες·
   ii. μετά τη δημόσια διαβούλευση, οι συστάσεις των επιτροπών ελέγχου πρέπει να υλοποιούνται, και σε διαφορετική περίπτωση να αναφέρονται οι λόγοι για τούτο·

57.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα γεγονότα του προηγουμένου έτους στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του Διαδικτύου, η πρώτη τέτοια έκθεση δε να υποβληθεί έως το Μάρτιο του 2011·

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ C 104, 14.4.1999, σ. 128.
(2) ΕΕ C 343, 5.12.2001, σ. 286.
(3) ΕΕ C 27 E, 31.1.2002, σ. 84.
(4) ΕΕ C 133 E, 8.6.2006, σ. 140.
(5) ΕΕ C 286 E, 23.11.2006, σ. 495.
(6) ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 879.
(7) ΕΕ C 41 E, 19.2.2009, σ. 80.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0194.
(9) EE L 337, 18.12.2009, σ. 11.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0133.
(11) ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 40.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου