Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2742(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0341/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0341/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.16
CRE 15/06/2010 - 7.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0211

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 249kWORD 31k
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Σύσταση και αριθμητική σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM - ΕΕ
P7_TA(2010)0211B7-0341/2010

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM-ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την καταστατική πράξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης CARIFORUM-ΕΕ της 29ης Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 198 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να συστήσει αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM-ΕΕ·

2.  αποφασίζει ότι η αριθμητική σύνθεση της εν λόγω αντιπροσωπείας θα είναι 15 μόνιμα μέλη·

3.  αποφασίζει ότι εννέα μέλη θα προέλθουν από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και έξι από την Επιτροπή Ανάπτυξης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή προς ενημέρωση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου