Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0047(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0160/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0160/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 16/06/2010 - 8.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0213

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 31k
2010. június 16., Szerda - Strasbourg
Az európai műholdas rádiónavigációs programok irányítására szolgáló struktúrák ***I
P7_TA(2010)0213A7-0160/2010
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2010. június 16-i jogalkotási állásfoglalása az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0139),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 156. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0103/2009),

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, ’A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól’ című közleményére (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 172. cikkére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. július 15-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0160/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1) HL C 317., 2009.12.23., 103. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. június 16-án került elfogadásra az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK rendelet módosításáról szóló .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2009)0047

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 912/2010/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat