Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0085(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0176/2010

Indgivne tekster :

A7-0176/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/06/2010 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0215

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 33k
Onsdag den 16. juni 2010 - Strasbourg
Indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) ***
P7_TA(2010)0215A7-0176/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. juni 2010 om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE))

(Godkendelsesprocedure - fornyet forelæggelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) (08612/2010),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0326),

–  der henviser til sin holdning af 20. oktober 2009(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665) og KOM(2010)0147),

–  der henviser til artikel 194, stk. 2 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets anmodning om Parlamentets godkendelse (C7-0109/2010),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59, stk. 3, artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0176/2010),

1.  godkender indgåelsen af statutten;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0030.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik